Search result for

chery

(45 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chery-, *chery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cutcheryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
witchery(วิชฺ'เชอะรี) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,การทำให้หลงใหล,มารยา, Syn. witchcraft

English-Thai: Nontri Dictionary
archery(n) การยิงธนู
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
hatchery(n) ที่ฟักไข่
treachery(n) การทรยศ,การขายชาติ,การหักหลัง,การอกตัญญู
witchery(n) คาถา,อาคม,เวทมนตร์,เสน่ห์,มารยา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cheryl Clark is up next to keep you company all the way home.เพื่อนร่วมทางของคุณ ตลอดเส้นทางกลับบ้าน Night of Desirable Objects (2009)
Thank you for a great life, cheryl. You too.ขอบใจสำหรับชีวิตที่ยอดเยี่ยมเชอริล You Don't Know Jack (2010)
(EXHALES) lf it wasn't for Cheryl, you wouldn't have Marcus, and he turned out wonderful.ฮโยริ เอาชนะใจคนๆหนึ่งด้วยซาลาเปาสีขาวบริสุทธิ์ Our Family Wedding (2010)
'Cause the truth is, if Cheryl were here right now, I would thank her.นอกจากนี่? ในตอนนี้ฮโยริของพวกเรายังคงไม่ฟื้นตัวจากแรปแบทเทิลของเธอเมื่อวาน ดังนั้นวันนี้เธอจึงไม่ค่อยพร้อม Our Family Wedding (2010)
Fine! So he stole Cheryl Tiegs from me!แล้วแควกไมร์ล่ะ And Then There Were Fewer (2010)
Tonya was with us. And Cheryl too.ทอนย่าอยู่กับเรา เชอรีลด้วย The Town (2010)
Hey, Cheryl.หวัดดีค่ะ เชอริล Sense Memory (2011)
You blow Cheryl Ladd out of the water.คุณปัดเชอร์รี่ราดออกจากน้ำ Rhodes to Perdition (2011)
Vehicle's registered to Cheryl Winslow, 4801 Davenport Avenue.รถจดทะเบียนในชื่อเชอริล วินสโลว์ 4801 ดาเวนพอร์ต อเวนิว The Good Earth (2012)
Sheriff, the surgeon who operated on Cheryl Winslow said that whoever did the C-section might have done one before.นายอำเภอ หมอผ่าตัดที่รักษาเชอริล วินสโลว์ บอกว่าใครก็ตามที่ผ่าท้องคลอดเธอ อาจเคยทำมาก่อน The Good Earth (2012)
Cheryl Cates-major loon. Phew. Okay.ตอนเดทกับเชอรีล เคท ยายบื้อนั่น โอเค The Doll in the Derby (2013)
And then in the season finale, they reveal the whole thing was a dream, when the Inspector wakes up next to a very young and very topless Cheryl Tiegs.แล้วในตอนจบของซีซั่น พวกเขาเฉลยว่าทั้งหมดคือความฝัน ตอนที่สารวัตรตื่นมา Herstory of Dance (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยิงธนู[n. exp.] (kān ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
แข่งขันยิงธนู[n. exp.] (khaengkhan ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
กีฬายิงธนู[n. exp.] (kīlā ying thanū) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[n. exp.] (nok chīo dong thammadā) EN: Common Woodshrike   FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
พญาแร้ง[n. exp.] (phayāraēng) EN: Red-headed Vulture   FR: Vautour royal [m] ; Vautour de Pendickéry [m] ; Vautour chauve [m] ; Vautour de Pondichéry [m]
ธนูศิลป์ [n.] (thanūsin) EN: art of archery   
ธนูศิลป[n.] (thanūsinlapa = thanūsin) EN: archery   FR: tir à l'arc [m]
วิชายิงธนู[n. exp.] (wichā ying thanū) EN: science of archery ; art of archery ; archery   FR: archerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERY    CH EH1 R IY0
CHERYL    SH EH1 R AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
フィールドアーチェリー[, fi-rudoa-chieri-] (n) field archery [Add to Longdo]
ライディングアーチェリー[, raideingua-chieri-] (n) riding archery [Add to Longdo]
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
引き手[ひきで, hikide] (n) (See 押し手) (in archery) right hand [Add to Longdo]
淫逸;淫佚[いんいつ, in'itsu] (n,adj-na) debauchery [Add to Longdo]
遠矢[とおや, tooya] (n) long-distance arrow (archery) [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top