Search result for

chainsaws

(58 entries)
(1.5634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chainsaws-, *chainsaws*, chainsaw
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chainsaws มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chainsaws*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chainsaw (n vi vt slang ) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
chainsaw[เชน-ซอว์] เลื่อยยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have plenty of experience with the chainsaw.ผนมีประสบการณ์เหลือเฟือกับเลื่อยยนต์ Slack Tide (2009)
This neighborhood is more Texas Chainsaw Massacre.แถวนี้น่าจะเป็น เรื่อง สิงหาสับ มากกว่า The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I want you to feed him Italian - he likes Fettucine Alfredo - and I want you to take him to a movie - not Chainsaw Massacre because he'll just cover his eyes - and get him to bed by ten.ฉันต้องการให้คุณให้อาหารอิตาเลียนแก่เขา- เขาชอบFettucine Alfredo - และฉันต้องการให้คุณพาเขาไปโรงหนัง- แต่ไม่ใช่หนังฆาตกรรม เพราะเขาจะปิดตา- และพาเขาเข้านอนตอน10นาฬิกา The Blind Side (2009)
If you can keep a chainsaw, knife, and torch in the air,เลื่อย มีด บนอากาศ Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
When I was 8, my dad had me driving a tractor tarring a roof, trimming a tree with a chainsaw...ที่หลังคาและยังให้ ประดับต้นไม้บ้านั่นอีก Homecoming (2010)
Do you have a chainsaw and a blowtorch?เธอมีเลื่อยโซ่ และหัวแก๊สไม๊? Bridesmaids (2011)
A chainsaw for an arm. It was mad.เอาเลื่อยทำเป็นแขน บ้าดีเนอะ One Day (2011)
A chainsaw?เลื่อย ? Careful What U Wish 4 (2011)
Unpleasant, and frankly, a little too Texas chainsaw massacre for my taste, but quite true.ไม่โปรดและขอบอกตามตรง ชวนสยองเกินไปสำหรับรสนิยมฉัน แต่นั่นเป็นเรื่องจริง The Tell (2011)
And he chainsawed them to bits!แล้วเขาก็เลื่อยพวกนั้นเป็นชิ้นๆ! Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
And then he chainsawed them again!แล้วก็เลื่อยเป็นชิ้นๆอีกครั้ง! Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Hang in there, Vex. ♪ What's with the chainsaw?รอก่อนนะ เว็กซ์ เลื่อยไฟฟ้ามาได้ไง Into the Dark (2012)
I don't see no fur in that nonworking chainsaw.ฉันไม่เห็นมีขน อยู่ในเครื่องบุโรทั่งนั่นเลย Pain & Gain (2013)
They used chainsaws to cut them up!พวกเขาใช้เลื่อยไฟฟ้าหั่นศพทั้งสองศพ Pain & Gain (2013)
Well, I sort of got comfy with a chainsaw and I went to see...ก็ฉันหลงรักเลื่อยไฟฟ้า แล้วไปหา.. Fae-de to Black (2013)
- With a chainsaw!- เลื่อยไฟฟ้า The Kenzi Scale (2013)
Like a chainsaw?เหมือนใบเลื่อย ? Now You See Me, Now You Don't (2013)
I need to watch the movie, Texas Chainsaw Massacre.ฉันอยากจะอยู่ดูหนังเรื่องล่อมาชำแหละจริงๆ Episode #1.2 (2013)
Like in Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, Scream!เหมือนในเรื่องล่อมาชำแหละ ศุกร์ 13 กับหวีดสุดขีด เลย Episode #1.3 (2013)
- Eric chainsawed it off.เอริค chainsawed มันออก. Scary Movie 5 (2013)
See, you, Zayday Williams, have a chainsaw under your bed.ฟังนะ แม่ เซย์เดย์ วิลเลี่ยม มีเลื้อยไฟฟ้าอยู่ใต้เตียงของเธอ Chainsaw (2015)
My grandmama sent me that chainsaw.ยายส่งเลื่อยไฟฟ้ามาให้ฉัน Chainsaw (2015)
When they took away our tasers, my grandmama sent me that chainsaw to keep under my bed for protection.พอพวกเขาเอาที่ช๊อตไฟฟ้าของพวกเราไป คุณยายเลยส่งเลื้อยไฟฟ้านั่น มาให้ฉันเก็บไว้ใต้เตียงไว้ป้องกันตัว Chainsaw (2015)
So your grandmother gave you the chainsaw.งั้น ยายเธอก็ให้เลื่อยไฟฟ้ามา Chainsaw (2015)
Jefe, wake up! Ash, the chainsaw!จิ้มทะลุตาแก เจฟี่ ตื่น ใบเรื่อย El Jefe (2015)
Put it over there with your chainsaw limb.วางไว้ตรงนี้ กับเลื่อยยนต์ของคุณน่ะ Bait (2015)
Back off or I'll shove this chainsaw, so far down your throats you'll be shittin' bumper spikes till Christmas!ถอยไปซะไม่งั้น พ่อจะเอาเลื่อยยนต์นี่ หั่นคอกระจุยเลย แกจะเละเป็นขี้ติดกันชนไปจนถึงคริสมาสเลย ! Brujo (2015)
I can bring my chainsaw over for you.ฉันให้เธอยืมเลื่อยมาตัดได้นะ Below Her Mouth (2016)
I've got bad news. Your classfriend Yamamoto Yousuke got involved in a chainsaw accident and has passed awayวันนี้ครูมีข่าวร้ายจะแจ้ง เพื่อนของเรา ยามาโมโต้ ยูซุแกะ ประสบอุบัติเหตุจากเลื่อยไฟฟ้า เสียชีวิต Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
A chainsaw wielding man flew down the sky?มีคนถือเลื่อยไฟฟ้าแกว่งไปมาลอยลงมาจากฟ้า? Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Piercing his heart doesn't kill him? An immortal chainsaw man? That's cool!แทงหัวใจก็ไม่ตาย มนุษย์เลื่อยไฟฟ้าอมตะ สุดยอดเลยเนอะ! Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Oh, a blade- - I mean the chainsaw man did this!อ๋อ รอยบาด ฉันหมายถึงเจ้ามนุษย์เลื่อยไฟฟ้ามันทำนะ! Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
So you encountered this monster with a chainsaw - and you also encountered a beautiful warrior fighting against this monster -นายเจอกับตัวประหลาดที่มีเลื่อยไฟฟ้าเป็นอาวุธ แล้วนายยังเจอกับนักสู้ทคนสวยสู้กับมัน Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
The sorrow in this world won't vanish when he's here wielding his chainsawแล้วอยู่ๆก็มีปีศาจโพล่มาจริงๆ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
I have to beat Chainsaw man before you move awayเพราะฉะนั้น วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะทำมันให้ได้ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
The chainsaw man disappeared and I'm still aliveปีศาจเลื่อยไฟฟ้าหายตัวไป Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Did the world become more beautiful place as the chainsaw man disappeared? Nothing changed in the endไม่คิดว่าโลกของเราดูสวยงามขึ้น ตั้งแต่ปีศาจนั้นหายไป Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
No way... The chainsaw was deflected?เป็นไปได้ไง เลื่อยยนต์ฟันแกไม่เข้า ? The Machine Girl (2008)
Do you really think I would have chosen the Texas Chainsaw Massacre?ก็ใช่ ฉันเคยอยากดูสิงหาสับ Episode #2.2 (2008)
Or Leatherface from Texas Chainsaw Massacre.Oder Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre. The One with the Halloween Party (2001)
"Texas Chainsaw Massacre" might say one thing."Texas Chainsaw Massacre" dürfte etwas aussagen. Exodus (2005)
Do you really think I would have chosen the Texas Chainsaw Massacre?Denkst du wirklich dass ich "Texas Chainsaw Massacre" aussuchen würde? Episode #2.2 (2008)
It's the texas chainsaw massacre.Das ist wie im "Texas Chainsaw Massacre". The Business of Miracles (2008)
It looked like the guy from Texas Chainsaw Massacre.Es sah aus wie der Kerl aus "Texas Chainsaw Massacre". Bride Unbridled (2010)
"Halloween", "the Texas Chainsaw Massacre", - "The Last House on the Left" or "Psycho"?Halloween, Texas Chainsaw Massacre, Last House on the Left oder Psycho? Scream 4 (2011)
"Halloween", "Texas Chainsaw", "Dawn of the Dead", "The Hills Have Eyes",Halloween, Texas Chainsaw, Dawn Of The Dead, The Hills Have Eyes, Amityville Horror, Scream 4 (2011)
I'll lend you a dvd, okay?"Texas Chainsaw Massacre!" Ein Klassiker! Zomvideo (2011)
Texas chain saw massacre?Texas Chainsaw Massacre? Scary Movie 5 (2013)
- A Shit! Rather than "The Texas Chainsaw Massacre."Besser als "Texas Chainsaw Massacre". Eden (2014)
You have "American Horror Story," you have "Bates Motel," "Hannibal."Es gibt Serien wie American Horror Story, Bates Motel, Hannibal. Was ist mit Texas Chainsaw oder Halloween? Pilot (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAINSAW    CH EY1 N S AO2
CHAINSAWS    CH EY1 N S AO2 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kettensäge {f}chain saw; chainsaw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェーンソー[, chie-nso-] (n) chainsaw [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top