Search result for

ca

(210 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ca-, *ca*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
CA (ซีเอ) (n ) ใช้เป็นคำย่อเวลาเรียก โรคมะเร็ง (มาจากคำว่า cancer) อาจตามด้วยอวัยวะที่เกิดโรค เช่น CA liver (พูดว่า ซีเอ ลิเว่อ) หมายถึง มะเร็งตับ

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
cat (n ) แมว

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cabillaud (n ) cod, codfish

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
cardioversion (n ) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
CATC (name org ) Civil Aviation Training Center

English-Thai: Longdo Dictionary
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
cadet(n ) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.
Cake face(n ) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, S. capableness, capacity
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
carambola(n) มะเฟือง
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cab[VI] โดยสารในรถรับจ้าง
cab[VT] โดยสารในรถรับจ้าง
cab[N] รถรับจ้าง, See also: รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ, Syn. taxicab, taxi
CAD[ABBR] การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
cad[N] ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี
cam[N] ล้อหรือส่วนของล้อที่เปลี่ยนการหมุนเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นลงหรือเคลื่อนไปหน้าหลัง
can[N] กระป๋อง, Syn. tin, tin can
can[N] คุก (คำสแลง), Syn. jail, prison
can[VT] บรรจุกระป๋อง, Syn. put up, tin
can[N] ปริมาณหนึ่งกระป๋อง, Syn. canful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caabbr. carcinoma
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง,การแสดงฟลอร์โชว์
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabgabbr. coronary artery byterry graft
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)

English-Thai: Nontri Dictionary
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
cabal(n) คนซ่องสุมกัน,แผนร้าย
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
cabaret(n) คาบาเร่ต์
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabin(n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cabalist (Fr.)นายหน้า (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabaretสถานเริงรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinetคณะรัฐมนตรี [ดู Council of Ministers] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinetตู้ มีความหมายเหมือนกับ casing ๑ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet governmentการปกครองระบบรัฐสภา [ดู parliamentary government] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet pictureภาพประดับตู้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet, shadowคณะรัฐมนตรีเงา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet, warคณะรัฐมนตรีสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet; Council of Ministersคณะรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cableเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CAมะเร็ง [การแพทย์]
CA in Situมะเร็งระยะเริ่มแรก [การแพทย์]
CA, Squamous Cellแผลที่มีหนองไหลกลายเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Cabalaคาถา [TU Subject Heading]
Cabbageกะหล่ำปี [TU Subject Heading]
Cabbage Familyพืชตระกูลผักกาด [การแพทย์]
Cabbage Maggotหนอนแมลงวันในกะหล่ำ [การแพทย์]
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Cabinet officersรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Cabinet systemการปกครองระบบรัฐสภา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cabonation[คาบอเนชั่น] (n ) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม,ความอิ่มตัวของกรดถ่าน,การเติมเกลือกรดถ่าน,การเป็นถ่าน
cadencial[เเคเดินเชิล] (adj ) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
cadenciate[เเคเดินเชิท] สร้างจังหวะ, ทําจังหวะ
cadenciative[เเคเดินเชอะทิฟว] (adj ) ซึ่งทําจังหวะ, ซึ่งสร้างจังหวะ
cadent[เเคเดินทฺ] (adj ) เป็นจังหวะ, มีจังหวะ
cadentify[เเคเดินทิไฟ] (vt ) กําหนดจังหวะ
cadentity[เเคเดินทิดิ] (n ) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)
See also: R. rod of Asclepius
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)
See also: R. rod of Asclepius
caducity[/kəˈd(y)o͞ositē/] (n ) ความชราภาพ ความบกพร่องของวัยชรา
See also: S. senility, the infirmity of old age,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Cat?เจ้าเหมียวเหรอ Emotions (2017)
I cannot believe how dull this place is.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คุณอยู่ในที่น่าเบื่อแบบนี้ได้ยังไง Emotions (2017)
I came here today to show you something.ที่ผมมาวันนี้เพราะว่า มีบางอย่างจะให้คุณดู Emotions (2017)
Please take care of Shin, will you?ฝากคุณช่วยดูแลชินด้วยนะคะ Emotions (2017)
If he's not happy, I can't enjoy life.ถ้าเขาไม่มีความสุข ฉันเองก็ไม่มีความสุข Emotions (2017)
I don't think it can be helped.มันก็ช่วยไม่ได้หรอกค่ะ Emotions (2017)
Can I take a photo?ผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับ Emotions (2017)
I appreciate that his editor came here.ขอโทษด้วยนะครับ ต้องให้บรรณาธิการมาถึงที่นี่เลย Emotions (2017)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,เพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรใหม่ ที่มีแต่ผมเท่านั้นที่สร้างได้ Emotions (2017)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.กับผลงานชั้นเยี่ยมอย่างนี้ นักแสดงก็ต้องยอดฝีมือเหมือนกัน Confrontation (2017)
Do you have any idea why they came to you?คุณรู้ไหมว่าทำไมพวกเธอถึงมาหาคุณ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ca1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
ca1995 model of a car.
ca2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
ca2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
ca3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
caA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
caA baby deer can stand as soon as it is born.
caA baby is incapable of taking care of itself.
caA bad carpenter quarrels with his tools.
caA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
caA bad cold caused the singer to lose his voice.
caA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
คำตักเตือน[N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
ถึงแก่ชีวิต[V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
ผู้บันดาล[N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
รอบคอบ[ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
ยังผล[V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
รูปคดี[N] case, Syn. รูปความ, Example: ผมไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้มากนัก เพราะอาจจะเสียรูปคดีได้หลายๆ ด้าน, Thai definition: ความเป็นไปของคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CA    K AH1
CA    S IY1 EY1
CA    K AA1
CAC    K AE1 K
CAL    K AE1 L
CAI    K AY1
CAD    K AE1 D
CAB    K AE1 B
CAM    K AE1 M
CAC    S IY1 EY1 S IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cab    (n) (k a1 b)
cad    (n) (k a1 d)
cam    (n) (k a1 m)
can    (v) (k a n)
cap    (v) (k a1 p)
car    (n) (k aa1 r)
cat    (n) (k a1 t)
caw    (v) (k oo1)
Carr    (n) (k aa1)
Cafe    (n) (k a1 f ei1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casein (n) โปรตีนจากนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cabrio {n}; Cabriolet {n} [auto] | Cabrios {pl}; Cabriolets {pl}convertible | convertibles [Add to Longdo]
Cache {m}; Cachespeicher {m}; Zwischenspeicher {m} [comp.] | in den Cachespeicher aufnehmencache; cache memory | to cache [Add to Longdo]
Caching {n}; Aufnehmen im Zischenspeicher [comp.]caching [Add to Longdo]
CAD-Werkzeug {m} | CAD-Werkzeuge {pl}CAD tool | CAD tools [Add to Longdo]
Cadillac {m}cadillac [Add to Longdo]
Cafe {n}; Café {n}cafe; ca[Add to Longdo]
Cafeteria {f}cafeteria [Add to Longdo]
Café {n}; Kaffeehaus {n}coffeehouse [Add to Longdo]
Callcenter {n}call center; call centre [Br.] [Add to Longdo]
Callgirl {n}call girl [Add to Longdo]
Calvados {m} [cook.]Calvados [Add to Longdo]
Calypso {m}calypso [Add to Longdo]
Camée {n}; Kamee {n}; erhabene Gemme {f} (Schmuckstein)cameo [Add to Longdo]
Camembert {m} [cook.]Camembert [Add to Longdo]
Camping {n}camping [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
Ça va?สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้าง
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
cadre(n) |m| กรอบ, กรอบรูป เช่น cadre en alu กรอบที่ทำจากอลูมิเนียม, cadre doré กรอบทอง
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่
carte(n) |f| บัตร
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cacoepy (n) Incorrect pronunciation การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一氧化碳[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO [Add to Longdo]
三心二意[sān xīn èr yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄣ ㄦˋ ㄧˋ, ] careless [Add to Longdo]
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank) [Add to Longdo]
不克[bù kè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, ] cannot; to not be able (to); to be unable to [Add to Longdo]
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely [Add to Longdo]
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
不可[bù kě, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ, ] cannot; should not; must not [Add to Longdo]
不堪[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, ] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely [Add to Longdo]
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, / ] can still be considered (to be...); may after all be accepted as [Add to Longdo]
不忍[bù rěn, ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ, ] cannot bear to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ca \Ca\ n.
   the chemical symbol for calcium, the fifth most abundant
   element in the earth's crust, having an atomic number of 20.
 
   Syn: calcium.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 circa \cir"ca\ (s[~e]r"k[.a]), adv., prep. [L.]
   Approximately; about; commonly abbreviated {ca.}; -- used
   especially before dates and numerical measures; as, he was
   born circa 1650; ca. 50 feet high.
 
   Syn: ca.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ca
   n 1: a white metallic element that burns with a brilliant light;
      the fifth most abundant element in the earth's crust; an
      important component of most plants and animals [syn:
      {calcium}, {Ca}, {atomic number 20}]
   2: a state in the western United States on the Pacific; the 3rd
     largest state; known for earthquakes [syn: {California},
     {Golden State}, {CA}, {Calif.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CA
     Certification Authority (cryptography, PKI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CA
     Cell Arrival (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CA
     Channel Adapter (Infiniband)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CA
     Computer Animation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CA
     Computer Associates (manufacturer)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top