Search result for

boi

(131 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boi-, *boi*. Possible hiragana form: ぼい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boil    [VT] ทำให้เดือด, See also: ต้ม
boil    [N] เดือด
boil    [N] หนอง (ผิวหนัง), Syn. cyst, pus
boil up    [PHRV] ต้มหรืออุ่นให้ร้อน, Syn. heat up, hot up, warm up
boil up    [PHRV] เป็นอันตรายยิ่งขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
boil out    [PHRV] ขจัดออกด้วยการต้ม
boil away    [PHRV] กำลังต้ม, See also: เดือดต่อไป
boil away    [PHRV] เหือดแห้ง
boil away    [PHRV] เหือดหายไป
boil down    [PHRV] ลดลง, See also: ลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boil; furuncleฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boiler insuranceการประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boiserieแผงไม้ประดับฝา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boiga Cyaneaงูเขียวดง [การแพทย์]
Boiga Cynodonงูแซ่หางม้า [การแพทย์]
Boiga Cynodon Siameusisงูแซ่หางม้าเทา [การแพทย์]
Boiga Cynodon Varงูแซ่หางม้าดำ [การแพทย์]
Boiga Dendrophila Melanotaงูปล้องทอง [การแพทย์]
Boiga Draspieziiงูคงคา [การแพทย์]
Boiga Jaspideaงูกระ [การแพทย์]
Boiga Multomaculataงูแม่ตะงาว [การแพทย์]
Boiga Nigricepsงูต้องไฟ [การแพทย์]
Boilersหม้อต้ม,หม้อต้ม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
boiler(บอล'เลอะ) n. หม้อน้ำ,กาน้ำ,ภาชนะหุงต้ม,เตาหม้อ
boiler suitn. ชุดทำงานที่มีเสื้อกางเกงติดกัน
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
ameboid(อะมี' บอยดฺ) adj. amoeboid. -amoeboidism n.
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
booboisie(บูบวาชี') n. ชนชันที่ไร้การศึกษา
cuboid(คิว'บอยด์) adj. คล้ายลูกบาศก์ n. กระดูกคิวบอยด์ของกระดูกฝ่าเท้า
garboil(การ์'บอยล์) n. ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
boil(n) ฝี,สิว
boil(vi,vt) ต้ม,เดือด,เดือดดาล,เดือดพล่าน
boiler(n) หม้อน้ำ,กาต้มน้ำ,ถังต้มน้ำ
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
parboil(vi) ต้มดิบๆสุกๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once he's off the boil, he's almost human.หลังจากที่เค้าหายโกรธ เค้าก็คนธรรมดาคนนึง Episode #1.5 (2008)
It is the crest of Tristan de Bois.มันคือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์ Excalibur (2008)
He bears the crest of Tristan de Bois.เขาถือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์ Excalibur (2008)
Tristan de Bois was the brother of Ygraine.ทริสตัน เดอ บัวส์ เป็นพี่ชายของอีเกรน Excalibur (2008)
Everything is boiled down to greed and power.ทุกอย่างลงเอยที่ความโลภและอำนาจ Iljimae (2008)
The pot will boil over.ตั้งหม้อต้ม Heartbreak Library (2008)
Boing, boing, boing.โบอิ้งๆๆ New York, I Love You (2008)
It's time for this virgin to get sacrificed in the boiling Jell-O lava!ถึงเวลาที่ยัยเวอร์จิ้นจะลงไป บูชายัญลงไปต้มในบ่อ เจลลี่ ลาว่า ! The House Bunny (2008)
I guess it all boils down to Watergate, huh?แต่กลัวมันดับวูบลงอีก เพราะเรื่องวอเตอร์เกทนั่น Frost/Nixon (2008)
Chill. I'm boiling some eggs over here. We got a lot of time to hang out.ใจเย็นน่า ฉันกำลังต้มไข่อยู่ เรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกเยอะ Pineapple Express (2008)
But the pièce de résistance a round bottom boiling flask, 5000 millilitres....มีขวดทรงกรวยให้นาย แต่ทนต่อความร้อนสูง... ตรงก้นขวดควมาร้อนจะสูงมาก 5000 มิลลิลิตร Pilot (2008)
That's what a boiling flask is for.นั่นแหล่ะถึงต้องใช้ขวดที่ทนความร้อนสูง Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boi4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
boiA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
boiA watched pot never boils. [Proverb]
boiBe sure to simmer on a low heat so it doesn't boil.
boiBoil down the report to one page.
boiBoil my eggs hard, please.
boiBoil one egg.
boiBoil some water.
boiBoil the eggs hard.
boiBoil the milk bottles.
boiBoil the news down to a hundred words.
boiBoil the soup down until it becomes thick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวต้มกุ๊ย    [N] rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
บีโอไอ    [N] BOI, See also: Board of Investment, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท. [N] Office of the Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกท. [N] Board of Investment, See also: BOI, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ไข่ต้ม [N] boiled egg, Example: อาหารไทยตามประเพณี หากมีของเผ็ดมากก็ต้องมีไข่ต้มเปล่าๆ รับ, Count unit: ฟอง
ล้งเล้ง    [ADV] loudly, See also: boisterously, noisily, Syn. ดัง, โหวกเหวก, Example: คนจีนส่งเสียงคุยกันล้งเล้งไปหมด, Thai definition: ขึ้นเสียงเอ็ดอึงราวกับทะเลาะวิวาทกัน
น้ำต้ม    [N] boiled water, Syn. น้ำสุก, Example: น้ำต้มสามารถดื่มได้เพราะผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว, Thai definition: น้ำที่ต้มเดือด
เดือดแค้น [V] be furious, See also: boil with anger, be resentful, be enraged, Syn. โกรธแค้น, แค้น, Example: เขารู้สึกเดือดแค้นแทนเจ้านายที่มาใส่ร้ายกันอย่างไม่มีมูลความจริง, Thai definition: โกรธหรือเจ็บใจอยู่ไม่หาย
เคี่ยว    [V] simmer, See also: boil, cook, Syn. ต้ม, Example: แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเคี่ยวเนื้อจนเปื่อย, Thai definition: ต้มให้เดือดนานๆ เพื่อให้งวดให้เปื่อย
ปาวๆ    [ADV] repeatedly, See also: boisterously, Example: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่, Thai definition: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
บริการน้ำ[n. exp.] (børikān nām) FR: service des boissons [m]
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest   FR: lisière d'un bois [f]
ไฉน[n.] (chanai) EN: oboe   FR: hautbois [m]
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice   
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: boil in sirup ; candy   FR: confire ; candir
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: stove using wood fuel   FR: poêle au bois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOIS    B W AA1
BOIK    B OY1 K
BOIL    B OY1 L
BOISE    B OY1 Z IY0
BOISI    B OY1 S IY0
BOISE    B OY1 S IY0
BOICE    B OY1 S
BOIKE    B OY1 K
BOIES    B OY1 Z
BOILS    B OY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boil    (v) (b oi1 l)
Boise    (n) (b oi1 s ii)
boils    (v) (b oi1 l z)
boiled    (v) (b oi1 l d)
boiler    (n) (b oi1 l @ r)
boilers    (n) (b oi1 l @ z)
boiling    (v) (b oi1 l i ng)
boilersuit    (n) (b oi1 l @ s uu t)
boisterous    (j) (b oi1 s t @ r @ s)
boilersuits    (n) (b oi1 l @ s uu t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
母音[ぼいん, boin] สระ

French-Thai: Longdo Dictionary
boire|je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent| ดื่ม
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
お出来;御出来[おでき, odeki] (n) (uk) (See 出来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お鉢[おはち, ohachi] (n) container for boiled rice [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[, sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k,vi) to be boisterously noisy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博伊西[Bó yī xī, ㄅㄛˊ ㄧ ㄒㄧ, 西] Boise, Idaho [Add to Longdo]
哄然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, ] boisterous; uproarious [Add to Longdo]
[cuān, ㄘㄨㄢ, / ] boil for a short time [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] boil [Add to Longdo]
沸水[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, ] boiling water [Add to Longdo]
沸腾[fèi téng, ㄈㄟˋ ㄊㄥˊ, / ] boiling; ebullition [Add to Longdo]
沸点[fèi diǎn, ㄈㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] boiling point [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, ] boil raw silk [Add to Longdo]
滚水[gǔn shuǐ, ㄍㄨㄣˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] boiling water [Add to Longdo]
煮熟[zhǔ shóu, ㄓㄨˇ ㄕㄡˊ, ] boil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボイスコーデック[ぼいすこーでっく, boisuko-dekku] voice codec [Add to Longdo]
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail [Add to Longdo]
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message [Add to Longdo]
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging [Add to Longdo]
ボイラプレート[ぼいらぷれーと, boirapure-to] boilerplate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
母音[ぼいん, boin] Vokal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  boi
     bovine; bovine animal
     ox
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top