Search result for

berkes

(156 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berkes-, *berkes*, berke
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berkes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berkes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berk[N] คนโง่
berk[SL] อวัยวะเพศหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hauberkn. เสื้อเกราะยาวถึงเข่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crypt of Lieberkuhnต่อมคริพส์ลิเบอร์คูณ [การแพทย์]
Glands of Lieberkuhnต่อมลีเบอร์คูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Berkeley.In Berkeley. Catch Me If You Can (2002)
Scott Berks.Scott Berks. Family (2007)
So you've got volders on the arms. The hauberk goes over your chest.เอาล่ะใส่เกราะที่แขนแล้วก็ที่หน้าอกเรียบร้อยแล้ว Valiant (2008)
The University of California, Berkeley, offers me both.ม.แคลิฟอร์เนีย เสนอให้ผมทั้งสองอย่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
One question: does Berkeley play?ถามอะไรหน่อย เบิร์กลี่ย์เล่นรึป่าว High School Musical 3: Senior Year (2008)
- I'm going to Berklee School of Music.-ผมไปที่เบิกค์รี่ วิทยาลัยดนตรี Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Widower, one kid Son at Berkleyเขาอยู่คนเดียว ลูกหนึ่งคน ลูกชายติดยาเสพติด Fa Guan (2009)
Well, we know kaczynski sent bombs to berkeley where he taught,เอาหละ เรารู้ว่า แคสซินสกี้ ส่งระเบิดไปที่เบอร์เคอร์รี่ ที่ที่เค้าสอนหนังสือ Amplification (2009)
She thought she was still living in the Berkshire and we were all neighboursเธอเชื่อว่า เธอยังอาศัยอยู่ในเบิร์คไชน์ แล้วเราก็เป็นเพื่อนบ้าน Shutter Island (2010)
And this place would struggle in Berkeley.และการอยู่ในเบิร์กเลย์คงต้อง ดิ้นรนชีวิตกันมากทีเดียว In This Home on Ice (2010)
It's Berkov.นี่ เบอคอฟพูด Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Berkov, did Novakovich say anything to Bauer?เบอคอฟ โนวาโควิชบอกอะไร ไปกับบาวเออร์รึเปล่า? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Joel Fajans, an antimatter investigator at the University of California, Berkeley.ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ปฏิสสารมีอยู่ทั่วไปในจักรวาล What Are We Really Made Of? (2010)
I was partially inspired to do this by this experiment over here -- the Bevatron Accelerator at the Lawrence Berkeley National Laboratory.โดยการทดลองนี้มากกว่าที่นี่ เบฟาทอน เร่ง ที่อเรนซ์เบิร์กลีย์ห้อง ปฏิบัติการแห่งชาติ What Are We Really Made Of? (2010)
This is Berk.ที่นี่คือ เบิร์ก How to Train Your Dragon (2010)
All those years of the worst Viking Berk has ever seen.ตลอดหลายปีนั่น ที่เบิร์กมีไวกิ้งที่ห่วยที่สุด How to Train Your Dragon (2010)
This is Berk.ที่นี่คือเบิร์ก How to Train Your Dragon (2010)
They met in Berkley at a "No Nukes" rally.พบกันที่เบิร์กเลย์ตอนชุมนุมต่อต้านนิวเคลียร์ Salt Meets Wound (2011)
So we're gonna take it up a notch with Jason Berkeley and the Funky Funk.ว่าไงพวก อยากจะสนุกต่อแนวพั้งๆบ้างไหม A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Yeah, and Imelda was on "the Nate Berkus Show" twice, so, yeah, I guess they were doing pretty well.ใช่แล้วก็ไอเมลด้าไปออกรายการ ของเนท เบอร์คัสสองครั้ง ดังนั้น ใช่ ฉันว่า\ พวกเธอทำได้ดีทีเดียว The Mentalists (2011)
And Jack's still pounding the pavement for Deltrana Abberkent.และแจ็คยังคงพยายามหางานอยู่ เพื่อเดลทร้าน่า กับ อับเบอร์เคนท์ If You Ever Want a French Lesson... (2011)
He's been contacting government scientists on the Internet, asking questions about our particle accelerator in Berkeley.เค้าพยายามติดต่อนักวิทยาศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต ถามคำถามเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค ใน Berkeley Safety Not Guaranteed (2012)
Nate Berkus... a dear, dear friend.เนท เบอคุช (นักออกแบบตกแต่งบ้านชื่อดัง) เพื่อนรักของชั้น Heart (2012)
Everything is, you know, Nate, Nate Berkus.ทุกอย่าง ที่เห็น แบบ เนท เบอคุช Heart (2012)
David Atley and Nicole Puli, both 24, both grad students at Berkeley, shot multiple times in their vehicle-- wait for it--เดวิด แอทลี่ และ นิโคล พูลี่ ทั้งคู่อายุ 24 เรียนจบแล้ว ที่เบิร์คลี่ย์ ถูกยิงหลายนัด ในรถพวกเขาเอง-- รอเดี๋ยวนะ-- True Genius (2012)
He murdered two Berkeley students over there the other night.เขาฆ่านักเรียนเบิร์คลี่ย์ สองคนตรงนั้นเมื่อคืนก่อน True Genius (2012)
Berkeley grad, double major, Bureau star of the Unabomber case.จบจากเบิร์คลี่ย์ 2 สาขา เป็นดาวเด่นเอฟบีไอ ในคดีอูนาบอมเบอร์ และเธอสอนที่จอร์จทาวน์ The Silencer (2012)
There must be a run somewhere else. Bleiswijk, Berkel Rodenrijs...มันน่าจะมีงานวิ่งที่อื่นบ้างอีกหล่ะน่า เบลสวิค เบอเคล โรเด็นริจ... De Marathon (2012)
Thank you, Berkley. I can see that.ขอบใจ เบิร์กลี่ ข้าเห็นแล้ว The Evil Queen (2013)
Let go of me! Berkley!ปล่อยข้านะ เบิร์กลี่ The Evil Queen (2013)
No. It only grows in the berkshires.ไม่ มันโตขึ้นในเบิร์กเชียร์ We Are Family (2013)
You said this only grows in the berkshires.เธอบอกว่ามันโตเฉพาะในเบิร์กเชียร์ We Are Family (2013)
This is Berk... the best-kept secret this side of, well, anywhere.ที่นี่คือเบิร์ค... ที่เก็บความลับสุดยอดบนฝั่งนี้ของเอ่อ ที่ไหนสักที่ How to Train Your Dragon 2 (2014)
You see, where most folks enjoy hobbies like whittling or needlepoint... we Berkians prefer... a little something we like to call... dragon racing!คนที่อื่นเขาสนุกกับงานอดิเรกอย่าง... แต่งต้นไม้ ปักลายผ้า เราชาวเบิร์คกลับเป็นปลื้ม... How to Train Your Dragon 2 (2014)
Yep, Berk is pretty much perfect.ใช่ เบิร์คค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ How to Train Your Dragon 2 (2014)
"You're the pride of Berk, son, and I couldn't be prouder.""เจ้าเป็นหน้าเป็นตาของเบิร์ค พ่อภูมิใจเป็นบ้า" How to Train Your Dragon 2 (2014)
The pride of Berk!ความภูมิใจของเบิร์ค! How to Train Your Dragon 2 (2014)
Berk is what you need to worry about.เบิร์คคือสิ่งที่เจ้าต้องเป็นห่วงที่สุด How to Train Your Dragon 2 (2014)
Lead the others back to Berk.เราจะกลับไปที่เบิร์ค How to Train Your Dragon 2 (2014)
Berk was a land of "kill-or-be-killed"... but I believed peace was possible.เบิร์คเป็นดินแดนของการฆ่าหรือถูกฆ่า แต่ข้ายังเชื่อว่าสันติมีได้ How to Train Your Dragon 2 (2014)
He's only the son of Stoick the Vast, his heir to the throne of Berk... and the greatest dragon master this world has ever seen!เขาเป็นลูกชายสโต๊ยค์ผู้ยิ่งใหญ่ ทายาทสืบอำนาจแห่งเบิร์ค และเป็นนักปราบมังกรผู้ยิ่งยงที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็น! How to Train Your Dragon 2 (2014)
First, there was one rider, and now, all of Berk.ครั้งแรกมีนักขี่มังกรคนเดียว ตอนนี้มากันทั้งเบิร์ค How to Train Your Dragon 2 (2014)
Then we will take Berk!จากนั้นยึดครองเบิร์ค! How to Train Your Dragon 2 (2014)
That anyone on Berk could?ทำให้คนที่เบิร์คเปลี่ยนใจ How to Train Your Dragon 2 (2014)
Our son has changed Berk for the better.ลูกเจ้าเปลี่ยนเบิร์คให้ดีขึ้น How to Train Your Dragon 2 (2014)
And we have the answer back on Berk.และเรามีคำตอบอยู่ที่เบิร์ค How to Train Your Dragon 2 (2014)
Gather the men and meet me at Berk!ต้อนคนทั้งหมดไปที่เบิร์ค How to Train Your Dragon 2 (2014)
This is Berk.ที่นี่คือเบิร์ค How to Train Your Dragon 2 (2014)
You know, you're going to Berkeley,รู้ไหม เธอได้เข้าเบิร์คลีย์ Pilot (2015)
Well, Berkeley's got a good arts program.แหม เบิร์คลีย์ มีโปรแกรมศิลป์ดีที่สุด Pilot (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบอร์คีเลียม[N] berkelium, Syn. ธาตุเบอร์คีเลียม, Example: ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเบอร์คีเลียมซึ่งได้จากการระดมยิง 241Am ปริมาณเล็กน้อย ด้วยฮีเลียมนิออนในไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 97 สัญลักษณ์ Bk เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบอร์คีเลียม[n.] (boēkhīlīem) EN: berkelium   FR: berkélium [m]
เบิร์กลีย์[org.] (Boēklī) EN: Berkeley   FR: Berkeley

CMU English Pronouncing Dictionary
BERK    B ER1 K
BERKO    B ER1 K OW0
BERKE    B ER1 K
BERKA    B ER1 K AH0
BERKEY    B ER1 K IY0
BERKEL    B ER1 K AH0 L
BERKES    B ER1 K S
BERKEN    B ER1 K AH0 N
BERKLEE    B ER1 K L IY0
BERKLEY    B ER1 K L IY0
BERKMAN    B ER1 K M AH0 N
BERKOFF    B ER1 K AO0 F
BERKSON    B ER1 K S AH0 N
BERKERY    B ER1 K ER0 IY0
BERKLAND    B ER1 K L AH0 N D
BERKLINE    B ER1 K L AY2 N
BERKELEY    B ER1 K L IY0
HABERKORN    HH AE1 B ER0 K ER0 N
BERKEBILE    B ER1 K AH0 B AY0 L
BERKSHIRE    B ER1 K SH AY2 R
BERKSHIRE    B ER1 K SH ER0
BERKOWITZ    B ER1 K AH0 W IH2 T S
BERKOVITZ    B ER1 K AH0 V IH2 T S
BERKELMAN    B ER1 K AH0 L M AH0 N
BERKELEY'S    B ER1 K L IY0 Z
BERKSHIRES    B ER1 K SH IH2 R Z
BERKSHIRES    B ER1 K SH AY2 R Z
BERKEMEIER    B ER1 K AH0 M AY0 ER0
BERKHEIMER    B ER1 K HH AY0 M ER0
BERKSTRESSER    B ER1 K S T R EH0 S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hauberk    (n) (h oo1 b @@ k)
hauberks    (n) (h oo1 b @@ k s)
Berkshire    (n) (b aa1 k sh @ r)
Berkhamsted    (n) (b @@1 k @ m s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberkennung {f}; Entzug {m}; Entziehung {f} | Aberkennungen {pl}; Entzüge {pl}; Entziehungen {pl}denial | denials [Add to Longdo]
Erntemann {m}; Weberknecht {m}harvestman [Add to Longdo]
Fieberkurve {f}temperature curve [Add to Longdo]
Leberkäse {m} [cook.]meat loaf [Add to Longdo]
Leberknödel {f} [cook.]liver dumpling [Add to Longdo]
Leberknödelsuppe {f} [cook.]liver dumpling soup [Add to Longdo]
Mehrfachprüfung {f}; Überkreuzprüfung {f}cross checking [Add to Longdo]
Oberkante {f}top edge; upper edge [Add to Longdo]
Oberkellner {m}; Oberkellnerin {f} | Oberkellner {pl}head waiter; headwaiter | head waiters; headwaiters [Add to Longdo]
Oberklasse {f}; Oberschicht {f}upper class [Add to Longdo]
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist [Add to Longdo]
Sauberkeit {f}cleanliness [Add to Longdo]
Sauberkeit {f}cleanness [Add to Longdo]
Sauberkeit {f}spruceness [Add to Longdo]
Sauberkeitsschicht {f}granular subbase [Add to Longdo]
Schieberkasten {m}steam chest [Add to Longdo]
Tuberkulosekranke {m,f}; Tuberkulosekranker; Schwindsüchtige {m,f}; Schwindsüchtigerconsumptive [Add to Longdo]
Überkapazität {f}over-capacity [Add to Longdo]
Überkleidung {f}outer wear [Add to Longdo]
Verzauberung {f}; Zauberkraft {f}; bezaubernde Wirkung {f}witchery [Add to Longdo]
Weberknecht {m}harvestman [Add to Longdo]
Zauberkraft {f}magic power [Add to Longdo]
Zauberkunst {f}magic art [Add to Longdo]
Zauberkünstler {m}conjurer; magician [Add to Longdo]
Zauberkunststück {n}conjuring trick [Add to Longdo]
knotig; höckerig; warzig; tuberkular {adj}tubercular [Add to Longdo]
leugnen; abstreiten; bestreiten; aberkennen | leugnend; abstreitend; bestreitend; aberkennend | geleugnet; abgestritten; bestritten; aberkanntto deny | denying | denied [Add to Longdo]
überkandidelt {adj} [ugs.]kooky; kook [Add to Longdo]
überklebento paste over [Add to Longdo]
überklebtpasted over [Add to Longdo]
überklug {adj} | überkluger | am überklugstenoverwise | more overwise | most overwise [Add to Longdo]
überkochen | überkochend | übergekochtto boil over | boiling over | boiled over [Add to Longdo]
überkochen | übergekochtto overboil | overboiled [Add to Longdo]
überkommen | ein Gefühl der/des ... überkam michto come over | a feeling of ... came over me; I was overcome by ... [Add to Longdo]
überkommendes Wasserawash [Add to Longdo]
überkritischovercritical [Add to Longdo]
überkrusten | überkrustend | überkrustet | überkrustet | überkrusteteto encrust | encrusting | encrusted | encrusts | encrusted [Add to Longdo]
überkrusten | überkrustend | überkrustetto overcrust | overcrusting | overcrusted [Add to Longdo]
Tuberkulose {f}; Schwindsucht {f} [med.]tuberculosis (TB) [Add to Longdo]
Tuberkulostatikum {n}; Mittel gegen Tuberkulose [med.]tuberculostatic [Add to Longdo]
Tuberkelbazilus {m}; Tuberkel {m} [med.]tubercle bacillus [Add to Longdo]
tuberkulös; mit Tuberkeln behaftet {adj} [med.]tuberculous [Add to Longdo]
Silberklaffschnabel {m} [ornith.]Asian Open-bill Stork [Add to Longdo]
Tuberkelhokko {m} [ornith.]Great Curassow [Add to Longdo]
Silberkopfmöwe {f} [ornith.]Silver Gull [Add to Longdo]
Silberkappen-Fruchttaube {f} [ornith.]Silver-capped Fruit Dove [Add to Longdo]
Sperberkuckuck {m} [ornith.]Large Hawk Cuckoo [Add to Longdo]
Silberkehlschlüpfer {m} [ornith.]Silvery-throated Spinetail [Add to Longdo]
Silberkehltyrann {m} [ornith.]White-throated Pewee [Add to Longdo]
Silberkopf-Breitschnabel {m} [ornith.]White-crested Spadebill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バークリウム[, ba-kuriumu] (n) berkelium (Bk); (P) [Add to Longdo]
バークレー[, ba-kure-] (n) Berkeley; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯克利[Bó kè lì, ㄅㄛˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] Berkeley (California) [Add to Longdo]
巴克夏猪[bā kè xià zhū, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨ, / ] Berkshire (swine) [Add to Longdo]
巴克莱[Bā kè lái, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ, / ] Barclay or Berkeley (name) [Add to Longdo]
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, ] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway [Add to Longdo]
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, / ] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway [Add to Longdo]
[péi, ㄆㄟˊ, / ] berkelium Bk97, actinoid element [Add to Longdo]
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄| [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
清浄[せいじょう, seijou] Reinheit, Sauberkeit [Add to Longdo]
結核[けっかく, kekkaku] Tuberkulose (TBC) [Add to Longdo]
統帥[とうすい, tousui] Oberkommando [Add to Longdo]
肺結核[はいけっかく, haikekkaku] Tuberkulose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top