Search result for

baskins

(54 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baskins-, *baskins*, baskin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา baskins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *baskins*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kevin baskin, miles holden, And william parker.ลองกระทรวงศึกษา Omnivore (2009)
I hope that all of your tears dry now, basking in the sun after the rain.I hope that all of your tears dry now, basking in the sun after the rain. Episode #1.7 (2010)
A cold walk with monkey or basking in the glow of your book success? No-brainer.จะดีกว่าไปอยู่กับความสำเร็จของหนังสือนายได้ไง? Cross Rhodes (2012)
Basking in the glory of you?อิ่มใจกับชัยชนะล่ะสิ Headhunters (2012)
Spend the rest of our lives basking in the sun and the sand...ใช้ชีวิตที่เหลือ นอนอาบแดดบนผืนทราย The Good Shepherd (2012)
Who has sitting and basking in glory in subliminal mercy ...ใครได้นั่งจะมีความสุข ในพระสิริ ในความเมตตา The Revenant (2015)
Welcome to Baskin-Robbins. Would you like to try our Mango Fruit Blast?ยินดีต้อนรับสู่บาสกิ้นร็อบบินส์ ลองชิมไอศกรีมรสมะม่วงไหมครับ Ant-Man (2015)
It's ice cream. Baskin-Robbins.นี่ร้านไอศกรีม บาสกิ้นร็อบบิ้นส์ Ant-Man (2015)
Baskin-Robbins always finds out.บาสกิ้นร็อบบิ้นส์จับได้เสมอ Ant-Man (2015)
Baskin-Robbins always finds out, bro.บาสกิ้นร็อบบิ้นส์จับได้ตลอด Ant-Man (2015)
Baskin-Robbins don't play.บาสกิ้นร็อบบิ้นส์เอาจริง Ant-Man (2015)
Like all superheroes, superman has zero friends, and he spends most of his time basking in sweet, sweet isolation, here at his alone palace.ซูเปอร์แมนไม่มีเพื่อน และเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ กับการอยู่คนเดียวอย่างหวานแหวว ที่นี่ในวังเดียวดาย The Lego Batman Movie (2017)
Joshua Baskin!-ใช้ที่พ่นความร้อน -จอช ไม่ได้ยินที่เเม่บอกหรือไง Big (1988)
- Josh Baskin. - How're you doin'? - This is Derek.อธิษฐาน Big (1988)
Mr Baskin?วันนี้เป็นวันแรกของผมนะครับ Big (1988)
Mr Baskin?ผมรู้ Big (1988)
- Uh, I'm... I'm Josh Baskin.ฉันต้องพิสูจน์ก่อนว่าเขาไม่เป็นไร Big (1988)
- Mrs Baskin?ฉันก็เหมือนกัน ฉันมาที่นี่ทุกเสาร์ Big (1988)
Baskin.จําตอนเกิดระเบิดห้องทดลองได้มั้ย Big (1988)
- No, they got a hundred of 'em. Ready? - Yes, Mr Baskin.คุณบาสกิ้น บริการส่งของ Big (1988)
- Yes, Mr Baskin.และผมจะได้เจอพ่อแม่ในไม่ช้านี้ Big (1988)
Baskin. Rental delivery.จริงเหรอ Big (1988)
Baskin?คุณสองคนน่าไปเที่ยวที่เวอ์มอน ที่นั่นบรรยากาศสวยมาก Big (1988)
Baskin?-เราฉลองแต่งงานกันที่นั่น Big (1988)
- Ah, shut up, Baskin!พ่อฮะ ช่วยผมหน่อยสิฮะ Big (1988)
What is so special about Baskin?ผมมีตัวอย่างสำคัญอยู่ที่นี่แล้วครับ Big (1988)
- Good morning, Mr Baskin.ผมเพิ่งตัดเมี่อวานนี้เองฮะ Big (1988)
- Mr Baskin can't be...ผมก็จะคิดถึงคุณเหมือนกัน Big (1988)
Bachelor Number Two, Arnold Baskin.Arnold BaskinSteele Eligible (1984)
Let's pack it in. We still have Arnold Baskin to shoot.Wir müssen noch Arnold Baskin erledigen. Steele Eligible (1984)
- What? The fifth bachelor, Arnold Baskin.Ich sollte nach dem Treffen mit Carstairs zu Arnold Baskin gehen. Steele Eligible (1984)
Baskin's Lodge, Lowell speaking.Baskin's Lodge, Lowell am Apparat. For the Love of Larry (1986)
Thirty-five-year-old Harvey Glazer of Epperton and his 10-year-old son Larry were reported missing on their way to Baskin's Lodge.Der 35-jährige Harvey Glazer aus Epperton und sein 10-jähriger Sohn Larry werden vermisst. Sie waren auf dem Weg zu Baskin's Lodge. For the Love of Larry (1986)
Jerry M. Baskin.- Jerry M BaskinDown and Out in Beverly Hills (1986)
Ah, what do you say, Mr., uh, Mr. Baskin?Was meinen Sie, Mr. BaskinDown and Out in Beverly Hills (1986)
What's your name? Jerry Baskin.- Jerry BaskinDown and Out in Beverly Hills (1986)
You're a legend in your own time, Mr. Baskin.Sie sind eine lebende Legende, Mr. BaskinDown and Out in Beverly Hills (1986)
I'm Basque.Ich bin BaskinL'étudiante (1988)
No chance of Baskin-Robbins making that a flavor.Keine Chance, dass Baskin-Robbins daraus mal eine Eissorte macht. Lust in the Dust (1990)
She's Basque, isn't she?Sie ist Baskin, nicht wahr? The Jackal (1997)
Then we go to Baskin-Robbins for ice cream.Danach essen wir bei Baskin-Robbins ein Eis. Girls Just Wanna Have Fun (2001)
It's like being a diabetic at Baskin-Robbins.Das ist, als wäre man als Diabetikerin bei Baskin-Robbins. All That Glitters (2002)
So I would kind of appease that by eating more ice cream.Ein wichtiger Wendepunkt war mein Onkel Burt BaskinSuper Size Me (2004)
Ben Cohen, the Ben of "Ben and Jerry's", a couple years ago, had a quintuple bypass procedure at the age of 49.Mit 49! Mein Onkel, Gründer von Baskin-Robbin starb mit 51 an einem Herzinfarkt. Super Size Me (2004)
Well, I think that shirt makes you look like you should work at a Baskin-Robbins.In dem Hemd siehst du aus, als wolltest du bei Baskin Robbins arbeiten. The One Where Estelle Dies (2004)
Okay, he made a call later that day from Basking Ridge, New Jersey.Gut, er hat von Basking Ridge, New Jersey aus angerufen. Two Families (2004)
After he left you, he went to Basking Ridge.Nachdem er ging, fuhr er nach Basking Ridge. Two Families (2004)
What about the Basking Ridge connection?Was ist mit der Basking-Ridge-Verbindung? Two Families (2004)
Rigas lives in Basking Ridge, New Jersey.Rigas wohnt in Basking Ridge, New Jersey. Two Families (2004)
So Craig Baskin was a no-show at school today.Craig Baskin ist heute nicht in der Schule gewesen. A Bend in the Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baskinThe boy lay on his back, basking in the spring sunshine.
baskinThe cat was basking in the sun.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baske {m}; Baskin {f}Basque [Add to Longdo]
sonnen | sonnend | gesonntto bask | basking | basked [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top