Search result for

barre

(122 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barre-, *barre*
Possible hiragana form: ばっれ
English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barred[N] ซึ่งมีแถบสี, Syn. banded, striped
barrel[N] ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
barrel[N] จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล, Syn. barrelful
barrel[N] จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
barrel[N] ลำกล้องปืน
barrel[VT] เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ), Syn. canon
barren[ADJ] ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
barren[ADJ] เป็นหมัน, See also: ไม่มีบุตร, Syn. sterile
barren[ADJ] ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ค่า
barrette[N] ที่หนีบผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย,คุยโว
double barreln. ปืนกล้องคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
barrel(n) ถัง,ลัง
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrel๑. กระบอกสูบ๒. ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelบาร์เรล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrel, porkเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrenเป็นหมัน, ไม่อุดม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barren interzoneชั้นว่างซากซีวินระหว่างส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barren intrazoneชั้นว่างซากชีวินภายในส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barre'Signการอ่อนแรงของขาข้างนั้น [การแพทย์]
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel Shapeลักษณะกลมเหมือนถัง,ลักษณะกลมเหมือนถัง,ขนาดใหญ่ลักณะเป็นถังน้ำ [การแพทย์]
Barrel Shelterถังเกาะพัก [การแพทย์]
Barrel-Shapedลักษณะคล้ายถังเบียร์,รูปร่างคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
barre (vt ) กันไม่ให้เข้าหรือออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We know the Sons are getting their guns in oil barrels from Dungloe, Ireland.พวกเรารู้ว่าพวกthe Sons ขนส่งปืนพวกนั้นใส่ในถังน้ำมัน จากเมืองดุงโล ไอร์แลนด์ Better Half (2008)
Yeah, they're onto the oil barrels.ใช่ พวกเขาสนใจที่ถังน้ำมัน AK-51 (2008)
Yeah, well, the feds open up them oil barrels, we all got a new charter:ใช่ ยังไง เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง เปิดดูถังน้ำมัน เราทุกคนได้ที่ซุกหัวนอนใหม่ AK-51 (2008)
Come on. Hauling barrels? Let the prospect go with Juice.ไม่เอาน่า จะให้ขนถังน้ำมันก็ให้ ไอ้เด็กฝึกงานไปกับจูสสิ Patch Over (2008)
I want you and Juice driving the barrels.ฉันต้องการให้นายและจูส ขับรถถังน้ำมันบังหน้า Patch Over (2008)
Oh, it's behind your barrette.มันอยู่หลังกิ๊บคุณน่ะ 52 Pickup (2008)
One of the lifts in the waste barrel areaลิฟท์ตัวหนึ่งในเขตเก็บถังบรรจุของเสีย Automatic for the People (2008)
Daddy, hold on to my barrette.พ่อคะ ติดกิ๊บให้หนูหน่อย Veritas (2008)
We found her barrette in the car.เราพบกิ๊บติดผมของเธอในรถ Veritas (2008)
But they found a hair in the teeth of the barrette.แต่พวกเขาพบเส้นผมติดอยู่ในกิ๊บ Veritas (2008)
Doesn't mean the whole barrel is rotten.ไม่ได้หมายความว่า ทั้งเข่งจะเน่าด้วยนี่ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
So that they would barrel right after us.เพื่อที่พวกมันจะได้มารุมตามล่าพวกเรา Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barreA fallen rock barred his way.
barreA life barren of pleasure.
barreHe had to spend many barren days.
barreHe has been barred from the club.
barreHe is barren of creative spirit.
barreHer luck of money barred her from going with me.
barre... Hey-hey you two, is it no holds barred as soon as you know it's my treat?
barreHis prospects of success are barred.
barreMiddle Eastern oil prices jumped by five dollars per barrel.
barreOne rotten apple spoils the barrel.
barreProgress in science was often barred by convention.
barreShe was barred from the club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เรล[N] barrel, Example: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงถึงระดับ 28–31 เหรียญต่อบาร์เรล, Count unit: บาร์เรล, Thai definition: หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียม 1 บาร์เรล = 36 แกลลอน ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 บาร์เรล = 42 แกลลอน, Notes: (อังกฤษ)
การทำหมัน[N] sterilization, See also: barrenness, Thai definition: การคุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้
ทางกันดาร[N] extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: bar code ; barcode   FR: code à barres [m]
เช็คขีดคร่อม[n. exp.] (chek khītkhrǿm) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)   FR: chèque barré [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen   
ห่านหัวลาย[n. exp.] (hān hūa lāi) EN: Bar-headed Goose   FR: Oie à tête barrée [f] ; Oie de l’Inde [f]
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
ฆ่า[v.] (khā) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase   FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
ขั้นบันได[n. exp.] (khan bandai) EN: step   FR: marche [f] ; barreau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRE    B EH1 R IY0
BARRE    B AA1 R
BARRED    B AA1 R D
BARRET    B AE1 R IH2 T
BARREN    B AE1 R AH0 N
BARREL    B AE1 R AH0 L
BARRES    B AA1 R Z
BARRELL    B AA0 R EY1 L
BARRELS    B AE1 R AH0 L Z
BARRECA    B AA2 R EH1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barre    (n) (b aa1 r)
barred    (v) (b aa1 d)
barrel    (v) (b a1 r @ l)
barren    (j) (b a1 r @ n)
Barrett    (n) (b a1 r i t)
barrels    (v) (b a1 r @ l z)
barrelled    (v) (b a1 r @ l d)
barrelling    (v) (b a1 r @ l i ng)
barrenness    (n) - (b a1 r @ n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barren {m} [sport] | am Barren turnen(parallel) bars | to exercise on the bars [Add to Longdo]
Barren {m} | Barren {pl}ingot | ingots [Add to Longdo]
Barrenholm {m}; Holm {m} [sport]bar [Add to Longdo]
Barreserve {f}cash reserver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
ギランバレー症候群[ギランバレーしょうこうぐん, giranbare-shoukougun] (n) Guillain-Barre syndrome [Add to Longdo]
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae) [Add to Longdo]
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula) [Add to Longdo]
タイガーショベルノーズキャットフィッシュ;タイガー・ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, taiga-shoberuno-zukyattofisshu ; taiga-. shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) tiger shovelnose catfish (Pseudoplatystoma fasciatum); barred sorubim [Add to Longdo]
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ˊ, / ] barren; uncultivated; waste(land), #22,368 [Add to Longdo]
荒漠[huāng mò, ㄏㄨㄤ ㄇㄛˋ, ] barren, #25,898 [Add to Longdo]
贫瘠[pín jí, ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧˊ, / ] barren; infertile; poor, #32,509 [Add to Longdo]
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, / ] barren or uninhabited island; CL:個|个[ge4],座[zuo4], #41,826 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] barren; lean, #70,543 [Add to Longdo]
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, ] barren land; desert, #70,581 [Add to Longdo]
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment, #78,420 [Add to Longdo]
薄田[bó tián, ㄅㄛˊ ㄊㄧㄢˊ, ] barren field; poor land, #101,659 [Add to Longdo]
薄地[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, ] barren land; poor soil, #105,235 [Add to Longdo]
不毛[bù máo, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ, ] barren, #120,303 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  barre [bar]
     pole; rod
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top