หรือคุณหมายถึง araceä?
Search result for

araceae

(3 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -araceae-, *araceae*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Araceaeว่านคางคก [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サトイモ科;里芋科[サトイモか(サトイモ科);さといもか(里芋科), satoimo ka ( satoimo ka ); satoimoka ( satoimo ka )] (n) Araceae (the arum family of plants) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Araceae
   n 1: anthurium; calla lily; jack-in-the-pulpit; philodendron
      [syn: {Araceae}, {family Araceae}, {arum family}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Araceae

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
areas, Tracee, Araceli, arrears, racer, Ara's, Aries, area, area's, arise, arose, erase, race, bracer, tracer, arouse, eraser, Agace, Grace, Trace, apace, areal, brace, grace, trace, earache, Alicea, Arabia, Gracie, Oralee, Tracey, Tracie, Arie's, Aurea's, urea's, Arabia's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Araber, Grace, Gracia

Similar FRENCH words suggested by aspell:
arasée, arasées, araserai, harassée, araserais

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top