Search result for

anticipated o [...] al occurrence

(1 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anticipated o [...] al occurrence-, *anticipated o [...] al occurrence*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

anticipated ( AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D) operational ( AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L) occurrence ( AH0 K ER1 AH0 N S)

 


  

 
anticipated
 • /AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [anticipate]
 • คาดหวัง: คาดหมาย, คอยท่า, คอย [Lex2]
 • เตรียมป้องกันล่วงหน้า[Lex2]
 • ทำนาย: พยากรณ์, คาดคะเน, คะเน, คาดการณ์ [Lex2]
 • ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า[Lex2]
 • (แอนทิส\' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n., [Hope]
 • (vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า [Nontri]
 • /AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
operational
 • ที่สามารถใช้งานได้[Lex2]
 • (ออพพะเร\'เชินเนิล) adj. ทำได้,ใช้ได้,เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์. ###S. working [Hope]
 • /AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
occurrence
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: สิ่งที่เกิดขึ้น, เรื่องที่เกิดขึ้น [Lex2]
 • การเกิดขึ้น: การปรากฎขึ้น [Lex2]
 • (อะเคอ\'เรินซฺ) n. การปรากฎขึ้น,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,เหตุการณ์,กรณี ###SW. occurrent adj. ###S. happening [Hope]
 • (n) เหตุการณ์,การปรากฏขึ้น [Nontri]
 • /AH0 K ER1 AH0 N S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar FRENCH words suggested by aspell:
anticipâtes, anticipât, anticipâmes, anticipait, anticipant, anticipasse, l'anticipâtes, n'anticipâtes, qu'anticipâtes ope rational, ope-rational, opérationnel, opérations, opérationnels, opération, d'opérationnel, l'opérationnel *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top