หรือคุณหมายถึง altered states of consciousneß?
Search result for

altered state [...] consciousness

(2 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altered state [...] consciousness-, *altered state [...] consciousness*, altered states of consciousnes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our time sense can also be altered by things such as sensory deprivation, overstimulation, and altered states of consciousness.ความรู้สึกเวลาของเรายังสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ โดยสิ่งต่างๆเช่นการกีดกันทาง ประสาทสัมผัส มากกว่ากระตุ้น, Does Time Really Exist? (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

altered ( AO1 L T ER0 D) states ( S T EY1 T S) of ( AH1 V, AH0 V) consciousness ( K AA1 N SH AH0 S N AH0 S)

 


  

 
altered
 • /AO1 L T ER0 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [alter]
 • ทำหมัน: ตอน [Lex2]
 • ปรับเปลี่ยน: เปลี่ยน [Lex2]
 • เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี: แปลง [Lex2]
 • |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี [LongdoDE]
 • (ออล\' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน [Hope]
 • (vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข [Nontri]
 • /AO1 L T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
states
 • /S T EY1 T S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [state]
 • สภาพ: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม [Lex2]
 • บอกกล่าว: แถลง, กล่าว [Lex2]
 • (สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,ซึ่งมีพิธีรีตอง,ของรัฐ [Nontri]
 • (vt) แจ้ง,เล่า,แถลง,กล่าว,สาธยาย,กำหนด [Nontri]
 • /S T EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
consciousness
 • ความตระหนักรู้[Lex2]
 • (คอน\'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก ###S. knowledge [Hope]
 • (n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก [Nontri]
 • /K AA1 N SH AH0 S N AH0 S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
altere, alternd sattes, Staates, Startes, Stabes, Status, stetes, satt, Tat, tat, Etat, Saat, Skat ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
altères, altérés, altère, altéré, altérer, altérez, altérée, altérées, haltères, altèrent, haltère, altérait, altérai stades, statues, statués, strates, tâtes, tâtés, astates, stade, skates, stages, stases, suâtes, ôtâtes, dattes, sautâtes, stase, dates, datés, santés, statue, statué, strate, tantes, tâte, tâté, starter, statuer, astate, tâter, citâtes off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou,

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top