หรือคุณหมายถึง act of congreß?
Search result for

act of congress

(6 entries)
(0.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -act of congress-, *act of congress*, act of congres
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Act of Congressรัฐบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Act of Congressรัฐบัญญัติ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They said it would take an act of congress to get you out on bail tonight.พวกเขาพูดว่ามันจะคงต้องถึงขั้นอาศัยกฎหมายของสภาคองเกรส ถึงประกันตัวคุณออกมาได้คืนนี้ Illusion (2012)
Representative O'Connell was contacted by Carmine Polito to ask if he could obtain rapid citizenship through an act of Congress for one Sheik Abdul/ah, investor.ส.ส.โอคอนเนล รับการติดต่อจากคาร์ไมน์ เพื่อชักชวนเขาเข้ามา เพื่อให้สัญชาติ American Hustle (2013)
A swift act of Congress put an end to all joint operations between the military and the Autobots, ending the alliance.การกระทำอย่างรวดเร็วของสภาคอง เกรส หมดสิ้นกับการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งหมด ระหว่างทหารและบอทส์จบพันธมิตร Transformers: Age of Extinction (2014)
"are protected by an Act of Congressได้รับการคุ้มครองโดยการกระทำ ของรัฐสภา Hacksaw Ridge (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top