หรือคุณหมายถึง aßaf?
Search result for

assaf

(4 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assaf-, *assaf*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assafetida(แอสซะเฟท'มิดะ) n.=asafetda)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSAF    AH0 S AE1 F

Japanese-English: EDICT Dictionary
サッサフラス[, sassafurasu] (n) sassafras (Sassafras albidum) [Add to Longdo]
阿魏[あぎ;アギ, agi ; agi] (n) (uk) asafetida (Ferula assafoetida) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ASSAF ( AH0 S AE1 F)

 


  

 
ASSAF
  • /AH0 S AE1 F/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Assad, USAF, assay, Assam, Asa, ass, assail, assays, Essa, ossify, ASAP, asap, assn, asst, massif, ass's, essay, Issac, asses, asset, assoc, Asa's, Essa's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Ass, aussah, ASTA, Asse, Nassau, Passau, Asiat, Assel, Assen, Asses, Essay, absah, ansah, Saft, Aussaat, Passant, aussagen, ansagen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
assai, assagi, cassa, lassa, massa, passa, sassa, tassa, assaut, asse, cassas, lassas, massas, passas, sassas, tassas, cassât, lassât, massif, massât, passif, passât, sassât, tassât, vassal, asses, assis, assez, assit, assît, sas, basas, casas, jasas, rasas, sauf, NASA, alfa, basa, casa, jasa, rasa, sa, amas, aras, axas, haussa, osas, usas, dansa, gansa, pansa

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top