Search result for

arthurs

(78 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arthurs-, *arthurs*, arthur
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arthurs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arthurs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
J.Arthur Rank[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arthur, Kingอาร์เธอร์, กษัตริย์ [TU Subject Heading]
Arthurian romancesนิยายรักในรัชสมัยกษัตริย์อาร์เธอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arthur?อาเธอร์... Goblin's Gold (2010)
Arthur.อาเธอร์ Welcome to the Occupation (2011)
Arthur!- อาร์เธอร์! The Origins of Monstrosity (2012)
Arthur!ArthurThe Man in the Bottle (1960)
Arthur!Arthur... MacArthur (1977)
HELEN: Arthur.ArthurEpisode #1.3 (1996)
Arthur.ArthurChapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Arthur!ArthurSmall Island (2009)
Barbie!Barbie! ArthurSteel City Nightfall (2017)
- Morning, Arthur. - Morning, Will. What do you got?สวัสดี อาร์เธอร์ สวัสดี วิล คุรมีอะไร First Blood (1982)
And he said that Arthur Murray was giving a test for instructors.แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า อาร์เธอร์ มัวเรย์ กำลังคัดเลือกครูฝึก Dirty Dancing (1987)
The Arthur legend.ตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"MacArthur Park is melting in the dark."MacArthur Park is meIting in the dark. The Story of Us (1999)
Busy time at the Ministry, Arthur, all those extra raids?ได้ยินว่ากระทรวงยุ่งมาก การบุกค้นทั้งหลายนั่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
When the governors learned that Arthur Weasley's daughter was taken into the Chamber, they saw fit to summon me back.พอพวกกรรมการได้ข่าวว่า ลูกสาวของอาร์เธอร์ วีสลีย์ ถูกจับไปขังในห้อง ก็เรียกตัวผมกลับมาทันที Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Arthur Anderson.อาเธอร์ แอนเดอร์สัน The Corporation (2003)
- Arthur and Sunshine.- อาเธอร์และซันไชน์ Cubeº: Cube Zero (2004)
Anderson, Arthurs, Boulier...Boulier... Hotel Rwanda (2004)
General MacArthur escapes to Australia.นายพลแมคอาเธอร์ ได้ลี้ภัยไปยังออสเตรเลีย The Great Raid (2005)
Philippine guerrillas have been the primary source of intel for MacArthur since the fall.อย่างที่่รู้ ว่าหน่วยกองโจรฟิลิปปินส์ เป็นแหล่งข่าวสำคัญให้กับนายพลแมคอาเธอร์ The Great Raid (2005)
150 American POWs were herded into air-raid shelters and burnt alive on the news that MacArthur had invaded.ที่เชลยศึกกว่า 150 คน ถูกต้อนให้เข้าไปอยู่.. ในหลุมหลบภัยทางอากาศ แล้วเผาทั้งเป็น เมื่อมีข่าวว่านายพลแมคอาเธอร์จะทำการบุก The Great Raid (2005)
MacArthur's conquered the southern islands. He's landed here on Luzon.นายพลแมคอาเธอร์ยึดเกาะทางใต้ได้หมดแล้ว ท่านเพิ่งจะยกพลขึ้นบกที่ลูซอนนี่เอง The Great Raid (2005)
We don't know how close MacArthur is or when he'll reach Cabanatuan.แต่เราไม่รู้ว่าพวกนายพลแมคอาเธอร์อยู่ใกล้แค่ไหน หรือจะมาถึงคาบานาตวนเมื่อไหร่ The Great Raid (2005)
General MacArthur's got 'em on the run.นายพลแมคอาเธอร์ทำให้พวกมันรีบหนี The Great Raid (2005)
"MacArthur is coming.""แมคอาเธอร์กำลังจะมา.." The Great Raid (2005)
Communist troops have been driven out of Seoul, Korea... by U.S. Forces led by General Douglas MacArthur.กลุ่มคอมมิวนิสต์ในกรุงโซล กำลังถูกขับไล่ Walk the Line (2005)
name's arthur curry. my friends call me a. c.ผมชื่อ อาเต้อ เคอรี่ เพื่อนๆเรืยกผมว่า เอ ซี Aqua (2005)
well, so far the only thing we have on arthur curry is that he saved lois from being permanently waterlogged.งั้นสิ่เดียวที่เรารู้เกี่ยวกะ Arthur Curry ก็คือเขาช่วยโลอิ้สจากการติดอยู่ใต้น้ำอย่างถาวร Aqua (2005)
since arthur curry started dominating the sport.ตั้งแต่ที่นาย Arthur Curry เริ่มที่จะยึดวงการกีฬา Aqua (2005)
arthur.อาเต้อ Aqua (2005)
lex, this is my friend from out of town... arthur curry.เล็กซ์ นี่คือเพื่อนของฉันจากนอกเมือง อาเธอร์ เคอรี่ Aqua (2005)
arthur.อาเธอร์ Aqua (2005)
arthur ?arthurAqua (2005)
of the original Arthurian legend.ตามตำนานเดิมยุคพระเจ้าอาเธอร์ The Da Vinci Code (2006)
Only Arthur succeeded... proving his right to rule.มีแต่กษัตริย์อาเธอร์ที่ทำได้.. พิสูจน์ถึงสิทธิในบัลลังก์ The Illusionist (2006)
What happened was two days ago the MacArthur Foundation, in its infinite wisdom... awarded a genius grant to Larry Sugarman.ตอนเกิดเรื่องคือ 2 วัน ก่อนที่มูลนิธิแมคอาเธอร์จำประกาศรางวัล บุคคลอัจฉริยะ ให้แก่ แลร์รี่ ชูการ์แมน Little Miss Sunshine (2006)
Arthur, I've been going to a therapist for three years.อาร์เธอร์ ฉันต้องไปพบจิตแพทย์ตั้งสามปี The Holiday (2006)
- Thank you, Arthur.- ขอบคุณอาร์เธอร์ - เพื่อนๆ The Holiday (2006)
Arthur Abbott is maybe the last of the great Hollywood writers from that generation.อาร์เธอร์ แอ็บบ็อตต์อาจเป็นคนเขียนบทมือดี คนสุดท้ายของฮอลลีวู้ด The Holiday (2006)
Arthur, have you always been this feisty?อาร์เธอร์ คุณโผงผางอย่างนี้เสมอเหรอ The Holiday (2006)
- Oh, my God, tons of it. Arthur, don't you want to open that letter you just threw in the bin?คุณจะไม่เปิดจดหมายอ่านเหรอ The Holiday (2006)
"An Evening With Arthur Abbott.""ค่ำคืนกับอาร์เธอร์ แอ็บบ็อตต์" The Holiday (2006)
Arthur, this is a big deal. You know, and they want to do this soon.อาร์เธอร์ นี่เรื่องสำคัญนะคะ พวกเขาอยากจัดงานเร็วๆ นี้ The Holiday (2006)
But in a little bit I'm gonna go to the video shop and get the next movie on Arthur's list.เดี๋ยวฉันจะออกไปร้านเช่าวีดิโอ - หาหนังในลิสต์ของอาร์เธอร์ The Holiday (2006)
I've been working out with Arthur.ฉันฝึกกายภาพฯ ให้อาร์เธอร์ - อะไร The Holiday (2006)
Arthur's theme. I think this is really good.ผมว่ามันดีมากๆ The Holiday (2006)
A little Arthur and the knights.มีความเป็นอาร์เธอร์เล็กๆ The Holiday (2006)
- Okay. Arthur has requested that you write some lyrics for his theme song.อาร์เธอร์ขอให้คุณแต่งเนื้อร้อง ใส่เพลงธีมให้เขา The Holiday (2006)
Ladies and gentlemen, Mr. Arthur Abbott!แขกผู้มีเกียรติทุกทาน คุณอาร์เธอร์ แอ็บบ็อต The Holiday (2006)
You know, I preferred Dudley Moore in Arthur, but if you really wanna test me, you oughta ask me if I remember your credit card numbers.คุณก็รู้ ฉันชอบ ดัดลีย์ มัวร์ ในเรื่อง อาเธอร์ แต่ถ้าคุณต้องการทดสอบฉันจริงๆ คุณควรถามฉันว่าฉันจำ Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากเขียว [n. exp.] (māk khīo) EN: MacArthur's plam   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTHUR    AA1 R TH ER0
ARTHURS    AA1 R TH ER0 Z
ARTHUR'S    AA1 R TH ER0 Z
MCARTHUR    M AH0 K AA1 R TH ER0
ARTHURIAN    AA0 R TH UH1 R IY0 AH0 N
MACARTHUR    M AH0 K AA1 R TH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Arthur    (n) (aa1 th @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーサー王物語[アーサーおうものがたり, a-sa-oumonogatari] (n) Arthurian romances [Add to Longdo]
騎士道物語[きしどうものがたり, kishidoumonogatari] (n) romance (e.g. the Arthurian romances) [Add to Longdo]
浪漫;浪曼[ろうまん;ロマン(P);ローマン, rouman ; roman (P); ro-man] (n) (1) romance (i.e. Arthurian romances) (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猪八戒[Zhū Bā jiè, ㄓㄨ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˋ, / ] Zhu Bajie, character in Journey to the West 西遊記|西游记, with pig-like characteristics and armed with a muck-rake; Pigsy in Arthur Waley's translation, #28,502 [Add to Longdo]
旅顺[Lǚ shùn, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] Lüshun; Lüshunkou district of Dalian city 大連市|大连市, Liaoning; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905, #38,025 [Add to Longdo]
麦克阿瑟[Mài kè ā sè, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄚ ㄙㄜˋ, / ] General Douglas Macarthur (1880-1964), US commander in chief during WW2 and in Korea; sacked in 1951 by President Truman for exceeding orders in the Korean war, #38,450 [Add to Longdo]
罗素[Luó sù, ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨˋ, / ] Russell (name); Bertrand Arthur William, 3rd Earl Russell (1872-1970), British logician, rationalist philosopher and pacifist, #42,454 [Add to Longdo]
亚瑟[Yà sè, ㄧㄚˋ ㄙㄜˋ, / ] Arthur (name), #44,750 [Add to Longdo]
阿瑟[Ā sè, ㄚ ㄙㄜˋ, ] Arthur (name), #66,894 [Add to Longdo]
叔本华[Shū běn huá, ㄕㄨ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄚˊ, / ] Arthur Schopenhauer (1788-1860), German post-Kantian philosopher, #67,932 [Add to Longdo]
旅顺港[Lǚ shùn gǎng, ㄌㄩˇ ㄕㄨㄣˋ ㄍㄤˇ, / ] Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula; called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905; in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning, #175,125 [Add to Longdo]
韦利[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, / ] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist, #184,994 [Add to Longdo]
亚瑟王[Yà sè wáng, ㄧㄚˋ ㄙㄜˋ ㄨㄤˊ, / ] King Arthur [Add to Longdo]
威灵顿[Wēi líng dùn, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Wellington (name); Arthur Wellesley, Duke of Wellington (1769-1851) [Add to Longdo]
柯南・道尔[Kē nán, ㄎㄜ ㄋㄢˊ· Dao4 er3, / ] Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), author of the Sherlock Holmes stories 歇洛克·福爾摩斯|歇洛克·福尔摩斯 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top