Search result for

alta

(94 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alta-, *alta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altar[N] แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
altarpiece[N] ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์ชาวคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alta.abbr. Alberta
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altaic(แอลเท' อิค) n. กลุ่มของภาษาที่ประกอบด้วย Turkic, Mongolian, Tungusic, Korean. -adj. เกี่ยวกับ Altaic, เกี่ยวกับเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
altazimuth(แอลแทซ' ซิมีธ) n. เครื่องมือวัดเส้นแวงพื้นราบ
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
saltation(n) การเต้นรำ,การกระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altar poemบทกวีรูปแท่นบูชา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน) [TU Subject Heading]
Altarsแท่นบูชา [TU Subject Heading]
Altars, Buddhistแท่นบูชาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you sure you're not just jealous that your little cousin's beating you to the altar?แน่ใจนะว่าเธอจะเป็นแค่นักข่าว ดูเหมือนน้องสาวจะชนะเธอเรื่องคู่ควงซะแล้ว Committed (2008)
It's a long journey from bended knee to the altar.และคงอีกนาน กว่าจะถึงเวลานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
Holy shit on an altar, it is.ตายโหงล่ะ ดันใช่จริงๆด้วย Wanted (2008)
Unlock an altar, raise an army.ต้องไปแท่นบูชาปลุกชีพกองทัพ นั่นฟังดูเข้าท่านะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Mr. McGuinn caught Donald drinking altar wine.คุณแมคกวินน์ จับเอาไวน์พิธีกรอกปากโดนัลด์ Doubt (2008)
And he begged not to be removed from the altar boys. I took pity on him.วิงวอนอย่าถอดเขาออกจากเด็กช่วยพิธี ผมให้ความเวทนาเขา Doubt (2008)
But now that the boy's secret's out, I'm going to have to remove him from the altar boys.แต่ถึงตอนนั้นความลับของเด็กถูกเปิดเผย ผมจำเป็นต้องปลดเขาออก Doubt (2008)
Is there a way Donald could stay on the altar boys?มีทางที่โดนัลด์จะทำหน้าที่เด็กช่วยพิธีต่อไปได้มั้ย? Doubt (2008)
If the boy drank altar wine, he can't continue as an altar boy.ถ้าเด็กดื่มไวน์พิธี เขาก็ไม่สามารถทำหน้าทีเด็กช่วยพิธีได้อีกต่อไป Doubt (2008)
Hmm. Good. He was upset about getting taken off the altar boys.อืม ก็ดี .เขาไม่พอใจที่ถูกปลดออกจากต่ำแหน่งเด็กช่วยพิธี Doubt (2008)
He said he was caught drinking altar wine.เขาว่าเขาถูกจับได้ว่าดื่มไวน์ทำพิธี Doubt (2008)
Just seen him on the altar, haven't met him face to face.แค่เห็นเขาตอนอยู่บนแท่นพิธี ไม่เคยเข้าพบส่วนตัว Doubt (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพรที[N] altar, See also: platform, stage, Syn. เวที, ที่รอง, แท่น, ฐาน, ไพที
โต๊ะบูชา[N] altar, See also: altar table, incense burner table, Syn. โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชา, Example: ลูกๆ ช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะบูชาที่ตั้งอยู่ในห้องพระ, Count unit: ชุด, Thai definition: ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า 4 ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่
ที่บูชา[N] shrine, See also: altar, tabernacle, Syn. หิ้งบูชา, แท่นบูชา
แท่นบูชา[N] altar, See also: shrine, chantry, tabernacle, Count unit: แท่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้งพระ[n. exp.] (hing phra) EN: Buddhist altar ; pedestal   FR: autel bouddhique [m]
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness   FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ประเทศมอลต้า[n. prop.] (Prathēt Montā) EN: Malta   FR: Malte [f]
แท่นบูชา[n. exp.] (thaen būchā) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle   FR: autel [m]
โต๊ะบูชา[n.] (tobūchā) EN: altar ; altar table ; incense burner table   FR: autel [m]
โต๊ะหมู่[n.] (tomū) EN: set of altar table   
โต๊ะหมู่บูชา[n.] (tomūbūchā) EN: set of altar tables   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTA    AA1 L T AH0
ALTAR    AO1 L T ER0
ALTAY    AO1 L T AY0
ALTAI    AE0 L T AY1
ALTAIC    AE0 L T EY1 IH0 K
ALTARS    AO1 L T ER0 Z
ALTADENA    AA2 L T AH0 D IY1 N AH0
ALTAMURO    AO2 L T AH0 M UH1 R OW0
ALTAVISTA    AO2 L T AH0 V IH1 S T AH0
ALTAMIRANO    AA0 L T AA0 M IH0 R AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
altar    (n) (oo1 l t @ r)
altars    (n) (oo1 l t @ z)
Altamont    (n) (a1 l t @ m o n t)
altar-piece    (n) - (oo1 l t @ - p ii s)
altar-pieces    (n) - (oo1 l t @ - p ii s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altanlagen {pl}old sites [Add to Longdo]
Altar {m} | Altare {pl}altar | altars [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altargemälde {n}altar piece [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]
Altaikönigshuhn {n} [ornith.]Altai Snowcock [Add to Longdo]
AltaiAltay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルタイル[, arutairu] (n) Altair (star in the constellation Aquila) [Add to Longdo]
アルタイ語族[アルタイごぞく, arutai gozoku] (n) Altaic (family of languages) [Add to Longdo]
アルタイ諸語[アルタイしょご, arutai shogo] (n) Altaic [Add to Longdo]
アルタビスタ[, arutabisuta] (n) {comp} ALTA VISTA [Add to Longdo]
アルティアハチハチゼロゼロ[, aruteiahachihachizerozero] (n) {comp} Altair8800 [Add to Longdo]
ウラルアルタイ語族[ウラルアルタイごぞく, uraruarutai gozoku] (n) {ling} Ural-Altaic [Add to Longdo]
ゴルノアルタイ自治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
ジブラルタル[, jiburarutaru] (n) Gibraltar [Add to Longdo]
マルタ[, maruta] (n) Malta [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, / ] altar, #8,915 [Add to Longdo]
祭坛[jì tán, ㄐㄧˋ ㄊㄢˊ, / ] altar, #38,683 [Add to Longdo]
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女, #54,493 [Add to Longdo]
阿勒泰[Ā lè tài, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang, #57,059 [Add to Longdo]
阿勒泰地区[Ā lè tài dì qū, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Altay prefecture in Xinjiang, #70,631 [Add to Longdo]
长明灯[cháng míng dēng, ㄔㄤˊ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄥ, / ] altar lamp burning day and night, #77,771 [Add to Longdo]
阿尔泰山[Ā ěr tài shān, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] Altai mountain range in Xinjiang and Siberia, #79,361 [Add to Longdo]
阿尔泰[Ā ěr tài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Altai republic in Russian central Asia, capital Gorno-Altaysk, #80,597 [Add to Longdo]
阿勒泰市[Ā lè tài shì, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄕˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang, #119,674 [Add to Longdo]
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女, #126,428 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルティアハチハチゼロゼロ[あるていあはちはちぜろぜろ, aruteiahachihachizerozero] Altair8800 [Add to Longdo]
アルタビスタ[あるたびすた, arutabisuta] ALTA VISTA [Add to Longdo]
ローカルトーク[ろーかるとーく, ro-karuto-ku] LocalTalk [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祭壇[さいだん, saidan] Altar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  alta
       high tide
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top