Search result for

agonizes

(99 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agonizes-, *agonizes*, agonize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agonizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agonizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agonize[VI] เจ็บปวด, See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว, Syn. feel anguish
agonize[VI] ดิ้นรน, Syn. struggle
agonize[VT] ทำให้ทรมาน, See also: ทำให้เจ็บปวด, Syn. torture
agonize[VI] เป็นกังวล
agonized[ADJ] ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน
agonizing[ADJ] ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก, Syn. excruciating, tormenting, torturous
antagonize[VT] ทำให้กลายเป็นศัตรู, See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์, Syn. alienate, offend, set against

English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The doctor says you're in agonizing pain, but that you won't accept medication.หมอบอกว่าคุณจะเจ็บปวดมากๆ แต่คุณไม่ยอมรับการรักษา The Dark Knight (2008)
And you have to accept that your life, your very, very short life-span ahead of you is just going to be filled with agonizing pain.และแกต้องยอมรับว่า ชีวิตแก เวลาที่เหลือน้อยนิดของแก จะมีแต่ความทรมาน Greatness Achieved (2008)
Oh, i'm in agonizing pain. Thanks for asking.โอ้ ฉันมีแผลที่เจ็บปวดมาก ขอบคุณที่ถามนะ Bargaining (2009)
Do you know how hard it is for me to watch you agonize over not being able to send dan to yaleคุณรู้ไหม นี่มันอยากแค่ไหนสำหรับฉัน ที่ต้องมาเห็นคุณเป็นทุกข์กังวลว่าจะส่งแดนเรียนเยลไม่ได้ The Wrath of Con (2009)
Look, we don't know what it is we're dealing with, and "torching" them may only serve to antagonize them further.นี่นะ.. เรายังไม่รู้เลย ว่าเรากำลังรับมือกับอะไร แล้วจะเผามันเนี่ยนะ Water (2009)
Don't antagonize them.อย่าไปยั่วยุมันเชียว Water (2009)
I won't, unless they antagonize me first.ไม่หรอก ยกเว้นว่ามันยั่วยุผมก่อน Water (2009)
Do you have any idea how agonizing that was?คุณไม่รู้หรอก มันเจ็บปวดยังไง? Dex Takes a Holiday (2009)
Oh, this is agonizing!โอ้ นี่มันน่ารำคาญมากเลย Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Oh, speaking of agonizing her voice, I'm just saying!พูดถึงเรื่องน่ารำคาญ เสียงเธอนะ ฉันแค่พูดลอยๆนะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
And die a slow, agonizing deathแล้วตายเจ็บปวดอย่างช้า ๆ The Pirate Solution (2009)
For an agonized, incurably suffering patient. That's what I call it. All right?ผมเรียกมันว่าการบริการทางแพทย์ให้กับคนไข้ ที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมานเกินเยียวยาได้ You Don't Know Jack (2010)
He's in agonizing pain, right?เขากำลังเจ็บปวดแสนสาหัส ใช่ไหม? Appointment in Samarra (2010)
A short, brutal life and an agonizing death.ชีวิตที่แสนสั้นอันโหดร้าย และตายอย่างทรมาน TS-19 (2010)
Why don't you two stop antagonizing each other.เมื่อไหร่เธอสองคนจะหยุดเป็นศัตรูกันซักที Masquerade (2010)
Please, do not antagonize her.ขอร้องล่ะครับ อย่าไปเป็นปรปักษ์กับเธอเลย The Big Bang Job (2010)
"death is both slow and agonizing."ความตายจะเป็นไปอย่างช้าๆและทรมาน I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Well, except for the agonizing pain.ดี เว้นก็แต่ความเจ็บปวดสุดบรรยายนี่แหละ Magic Bullet (2011)
But now, I can't risk antagonizing him.แต่ตอนนี้ ผมไม่อยากเสี่ยง ด้วยการเป็นศัตรูกับเขา Sin of Omission (2011)
She's breaking protocol. She's antagonizing the gunman.เธอละเมิดระเบียบการ เป็นปฏิปักษ์กับมือปืน Welcome to the Occupation (2011)
Why don't you tell me why you antagonize Blair at her own wedding shower?ทำไมเธอถึงไม่บอกฉัน ทำไมเธอถึงทำตัวเป็นศัตรูกับแบลร์ ที่ปาร์ตี้ของเธอเอง? All the Pretty Sources (2011)
Said it wasn't worth antagonizing the Saudis.แล้วก็บอกว่า มันไม่มีค่าพอ จะทำให้พวกซาอุโกรธ Clean Skin (2011)
Yeah, you mean she wasn't worth antagonizing them.ใช่สิ คุณหมายความว่า เธอไม่มีค่าพอจะทำให้พวกนั้นไม่พอใจ Clean Skin (2011)
Ok, so, as long as Tammy doesn't do anything to antagonize him, we may have a chance.โอเค ตราบใดที่ แทมมี่ยังไม่ได้ทำอะไร ที่ทำให้เขาโกรธ เราอาจจะยังมีโอกาสอยู่ Proof (2011)
YEAH, I WAS. BUT AFTER FIVE DAYS OF AGONIZING PAIN,ใช่ ทรมานอยู่ประมาณห้าวัน The Expendables 2 (2012)
Everybody stop antagonizing my guest.ทุกคนหยุดแกล้งแขกของฉันซะที Django Unchained (2012)
- Yes, I do. Stop antagonizing Candie.หยุดท้าทายแคนดี้ Django Unchained (2012)
I'm not antagonizing him. I'm intriguing him.ผมไม่ได้ท้าทาย ผมกำลังทำให้มันสนใจผม Django Unchained (2012)
And I would, uh, antagonize him on a daily basis.และฉันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาทุกวัน The Fugitives (2012)
And then maybe you can explain the wisdom of antagonizing an entire law enforcement agency.และคุณอาจต้องอธิบาย เรื่องที่คุณ ไปอาละวาดที่นั่นด้วย Many Happy Returns (2012)
Moretimeto be in agonizing pain.มากพอที่จะทำให้เจ็บปวดทุกข์ทรมาน Battlefield (2012)
Another 20 million will suffer a slow, agonizing death.อีก20ล้านคนจะทรมาน\\กับความตายที่แสนเจ็บปวดอย่างช้าๆ The Origins of Monstrosity (2012)
I would not antagonize her.ฉันจะไม่กลายเป็นของเธอ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Some people are antagonized by the truth.คนบางคนก็ไม่ถูกกับความจริงนะ August: Osage County (2013)
His humility could be false, part of a strategy to avoid antagonizing an ego-driven opponent.การถ่อมตัวของเขาอาจล้มเหลว ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ต้องหลีกเลี่ยงความเป็นศัตรู การทนงตัวฝ่ายตรงข้าม Ender's Game (2013)
Why do you antagonize me?นี่คุณมาต่อต้านผมทำไม? Smoke Alarm (2013)
This unsub is using his victims as a device with which to antagonize the FBI, the BAU in particular.อันซับคนนี้ใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อประกาศเป็นศัตรูกับเอฟบีไอ โดยเฉพาะกับบีเอยู Carbon Copy (2013)
And Kellogg will never be able to step in front of a jury again without antagonizing them.เเล้วเคลล็อกก็คงจะไม่มีหน้าไปเจอกับคณะลูกขุนได้อีก โดยที่ไม่เป็นศัตรูกะพวกเค้าล่ะนะ One Angry Fuchsbau (2013)
I'm only happy I was able to provide you with a comfortable place in which to agonize in style.ผมเพียงแต่ดีใจที่สามารถจะจัดสรร บ้านอันแสนสะดวกสบาย ให้คุณใช้เวลาอมทุกข์มาตลอด Identity (2013)
Is this the part where you attempt to antagonize me, irritate me to the point where I reveal myself to you?นั่นใช่ไหม ที่ทำให้คุณเป็นปฏิปักษ์กับผม ก่อกวนผมจนถึงจุด ที่ผมยอมเปิดเผยตัวเอง Cain and Gabriel (2014)
As for complex emotions and the capacity for empathy, we all saw the distressing images of Ted agonizing over his fallen friend,เขาไม่ได้ป่วย มันก็แค่อึเด็ก ใช่ เด็กก็อย่างนี้แหละ เท็ดดี้ - ไม่คิดว่าผ้าอ้อมนี่น่าขยะแขยงเหรอ Ted 2 (2015)
Because every day I have to live with the agonizing, piercing screaming in my ears.เพราะฉันต้องอยู่กับความเจ็บใจและกายทุกวัน เสียงกรีดร้องแหลมๆ ในหูฉัน The Sound and the Fury (2015)
We don't want to risk antagonizing our visitors. Over.เราไม่ต้องการที่จะเสี่ยงขุ่นข้อง หมองใจเข้าชมของเรา เกิน. Arrival (2016)
- Eventually, yes... but it will be agonizingly slow.แต่มันจะช้าเจ็บปวดรวดร้าว Underworld: Blood Wars (2016)
We have to be careful not to antagonize him.เราต้องระวัง ไม่ไปทำให้เขากลายเป็นศัตรู Book of the Stranger (2016)
Look, I don't want you antagonizing Howard. Do you get that?ฉันไม่ต้องการให้เธอคุกคามฮาวเวิร์ด เข้าใจมั้ย Collateral Beauty (2016)
We've been agonizing over our options.เรากำลังตัดสินใจไม่ถูก Warcraft (2016)
- Life-ln-Agonizing-Pain"... rapist here.คนร้ายที่นี่ Pulp Fiction (1994)
- Keep antagonizing me. Watch what happens. - All right, then, Morgan.นายขอโทษชั้นเลยนะ เล่นบ้าๆ Good Will Hunting (1997)
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย Always - Sunset on Third Street (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agonizYou just messed up once. You don't need to agonize over it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกข์ทรมาน[V] suffer, See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache, Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม, Example: ตาวินทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนานนับปี
ทุกข์ระทม[V] be agonized, See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured, Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นศัตรู[v.] (pen sattrū) EN: antagonize   
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; stop ; antagonize ; ban   FR: résister ; se défendre ; contrarier

CMU English Pronouncing Dictionary
AGONIZE    AE1 G AH0 N AY2 Z
AGONIZED    AE1 G AH0 N AY2 Z D
AGONIZES    AE1 G AH0 N AY2 Z AH0 Z
AGONIZING    AE1 G AH0 N AY0 Z IH0 NG
ANTAGONIZE    AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z
AGONIZINGLY    AE1 G AH0 N AY0 Z IH0 NG L IY0
ANTAGONIZED    AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z D
ANTAGONIZING    AE0 N T AE1 G AH0 N AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agonized    (j) (a1 g @ n ai z d)
agonizing    (j) (a1 g @ n ai z i ng)
antagonize    (v) (a2 n t a1 g @ n ai z)
agonizingly    (a) (a1 g @ n ai z i ng l ii)
antagonized    (v) (a2 n t a1 g @ n ai z d)
antagonizes    (v) (a2 n t a1 g @ n ai z i z)
antagonizing    (v) (a2 n t a1 g @ n ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bekämpfento antagonize [Add to Longdo]
entgegenwirken | entgegenwirkendto antagonize | antagonizing [Add to Longdo]
quälen; martern | quälend; martend | gequält; gemartert | quält | quälteto agonize | agonizing | agonized | agonizes | agonized [Add to Longdo]
qualvoll {adj}agonizing [Add to Longdo]
wirkt entgegenantagonizes [Add to Longdo]
wirkte entgegenantagonized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガナイズ[, aganaizu] (vs) agonize [Add to Longdo]
アンタゴニズム[, antagonizumu] (n) antagonism [Add to Longdo]
阿鼻叫喚[あびきょうかん, abikyoukan] (n) agonizing cries; pandemonium; two of Buddhism's hells [Add to Longdo]
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦闘[くとう, kutou] (n,vs) agonizing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] to be agonized; worried [Add to Longdo]
苦涩[kǔ sè, ㄎㄨˇ ㄙㄜˋ, / ] bitter and astringent; pained; agonized [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top