Search result for

-fall-

(74 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fall, *fall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall[PHRV] สะดุดล้ม, See also: เดินโซเซจนล้ม, Syn. stumble over, trip over
fall[VI] ร่วง, See also: ตก, ล้ม, หล่น, Syn. drop, Ant. rise
fall[VI] ตกลง, See also: ต่ำลง, ลดลง, น้อยลง
fall[VI] สูญเสีย (ทางวรรณคดี), See also: ตาย, โดนยิง, Syn. go down, slump
fall[VI] มีขึ้น, See also: จัดขึ้น
fall[VI] แพ้, See also: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ
fall[N] การตก, See also: การร่วง, การหล่น, Syn. drop, Ant. rise
fall[N] การลดลง, See also: การลดต่ำลง, ความตกต่ำ, การเสื่อม, Syn. collapse, downfall, Ant. upswing
fall[N] ฤดูใบไม้ร่วง, Syn. autumn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ

English-Thai: Nontri Dictionary
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
fall(vi) ตก,หล่น,ร่วง,เคลื่อนลง,เกิดขึ้น,ปรากฏ,หกล้ม,ตาย,ผิดหวัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And how do you plan on making the girls fall at your feet?แล้วเธอคิดจะวางแผนทำอะไรกับเวลาที่ว่างเปล่าฮะ The Serena Also Rises (2008)
Yesterday reminded me of how easy it is to fall back into old patterns.เรื่องเมื่อวานนี้เตือนให้ผมรู้ว่า มันง่ายแค่ไหนที่พวกเราจะกลับ ไปเป็นแบบเดิม The Ex-Files (2008)
First Humphrey family meal of the fall--มื้ออาหารมื้อแรกในฤดูใบไม้ร่วงของครอบครัวฮัมฟรีย์ Never Been Marcused (2008)
"Tip number one-- don't fall asleep on the job.เคล็ดลับอันดับแรก อย่าเผลอหลับในงาน Never Been Marcused (2008)
Because I think I might be falling in love with you.เพราะว่า ผมคิดว่าผมคงจะรักคุณเข้าแล้วจริง ๆ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
she forget to fall down?เธอลืมล้มเหรอ? Art Imitates Life (2008)
'Cause I Think This Might Have Fallen Out Of Your Stuff.ผมคิดว่าคุณคงทำนี่หล่นไว้ The Manhattan Project (2008)
And It Inspired Our Fall Cover.และมันให้แรงบันดาลใจบกช่วงใบไม้ร่วงของเรา The Manhattan Project (2008)
Take A Leap. Don't Be Afraid To Fall Flat On Your Face.กระโดดแล้วไม่ต้องกลัวล้ม The Manhattan Project (2008)
Because I Feel Like I'm Falling For Youเพราะว่าผมตกหลุมรักคุณ The Manhattan Project (2008)
Manolo Blahniks, Fall 2008.มาโนโล บลาห์นิกส์ ใบไม้ร่วง 2008 The Manhattan Project (2008)
Then the whole thing would fall apart.และทุกอย่างก็จะล้มเลิกทั้งหมด There's No 'I' in Team (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fallFalling in love is one thing; getting married is another.
fallTake care not to fall.
fallThese green leaves turn red or yellow in fall.
fallTyphoons are frequent there in fall.
fallWhen the last leaf falls, I must go, too.
fallThe pond was dotted with fallen leaves.
fallI cannot help falling in love with you.
fallIn the fall many birds head for the south.
fallMuch snow has fallen.
fallHow can I get rid of all those fallen leaves?
fallHe drank plenty of black coffee so as not to fall asleep.
fallHe was pinned down by a fallen tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วงหล่น[V] fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย
ล้ม[V] fall, See also: tumble, drop, plummet, stumble, topple, flop, Syn. หกล้ม, Example: เด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินมักล้มบ่อย เนื่องจากการทรงตัวยังไม่ดี, Thai definition: กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง, ตั้งอยู่ไม่ได้
หกล้ม[V] fall, See also: collapse, Syn. หกคะเมน, ล้ม, Example: เขาหกล้มจนเอ็นเหนือเข่าฉีก, Thai definition: ล้มลง, พลาดลง
หล่น[V] fall, See also: drop, Syn. ร่วง, ตก, จม, Example: กระถางต้นไม้หล่นลงมาถูกรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างล่างเสียหาย, Thai definition: ตกลงมา, ร่วงลง
คะมำ[V] fall, See also: tumble, topple, Syn. ล้มคว่ำ, Example: เขาคะมำลงไปในถังขยะที่วางอยู่ใกล้, Thai definition: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
ลม[N] fall, Syn. ธาตุลม, Example: หมอดูบอกว่าฉันเป็นคนธาตุลมไม่ถูกกับธาตุไฟ, Thai definition: ธาตุอย่างหนึ่งในธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม, ถ้าลมในร่างกายแปรปรวนไม่ปกติจะทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้
ล้มคว่ำ[V] fall, See also: tumble, topple, plummet, stumble, Syn. ล้มคะมำ, Example: เขากระโดดเตะไอ้นักเลงสามสี่คนที่เดินปรี่เข้ามาล้มคว่ำไปคนละทาง, Thai definition: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
โค่น[V] fall, See also: be overthrown, come down, fell, Syn. ล้ม, Ant. ปลูก, สร้าง, Example: เขาไม่ใช้คนที่ใครๆ จะมาโค่นง่ายๆ หรอกนะ, Thai definition: ล้มหรือทำให้ล้มอย่างต้นไม้ล้ม
พลัด[V] fall, See also: slip, tumble, Syn. หล่น, ตก, Example: น.ส. สุธิดาซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่พยายามเดินชมทัศนียภาพได้เกิดพลัดจากชะง่อนหินตกลงไปในหุบเขา, Thai definition: หล่นจาก, ตกจาก
พินาศ[V] fall, See also: wreck and ruin, Syn. วินาศ, ฉิบหาย, วอดวาย, หายนะ, มลาย, เสียหาย, Example: พระนครและกรุงศรีอยุธยาต้องพินาศไปท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกโชติช่วงอยู่นานนับเดือน, Thai definition: เสียหายวอดวายอย่างแสนสาหัส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกลงมา[v. exp.] (tok long mā) EN: fall   FR: tomber

CMU English Pronouncing Dictionary
FALL    F AA1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fall    (v) (f oo1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallzeit {f}fall time [Add to Longdo]
Fallgrube {f}pit; trap [Add to Longdo]
Fall {m}; Angelegenheit {f}instance [Add to Longdo]
Fall {m}; Sache {f}; Prozess {m} | Fälle {pl} | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
Fall {m}; Sturz {m}; Absturz {m} | Fälle {pl}; Stürze {pl}; Abstürze {pl}fall | falls [Add to Longdo]
Fall {m}; Kasus {m} [gramm.] | Nominativ {m}; erster Fall | Genitiv {m}; zweiter Fall | Dativ {m}; dritter Fall | Akkusativ {m}; vierter Fall | Instrumental {n}; fünfter Fall | Ablativ {m}; fünfter Fall | Präpositiv {m}; sechster Fall | Vokativ {m} (Anredefall); sechster Fallcase | nominative case | genitive case | dative case | accusative case | instrumental case | ablative case | prepositional case | vocative case [Add to Longdo]
Fall {n}; Flaggleine {f} [naut.]halyard; halliard [Add to Longdo]
Fall...downstream [Add to Longdo]
Fallbeispiel {n}case example [Add to Longdo]
Fallbesprechung {f}case review [Add to Longdo]
Fallbeschleunigung {f}acceleration due to gravity; acceleration of gravity [Add to Longdo]
Falle {f} | Fallen {pl}trap | traps [Add to Longdo]
Falle {f}; Schlinge {f}gin [Add to Longdo]
Falle {f}; Sperre {f}latch [Add to Longdo]
Falle {f}; Fallgrube {f} | Fallen {pl}; Fallgruben {pl}pitfall | pitfalls [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落下[luò xià, ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ, ] fall [Add to Longdo]
跌落[diē luò, ㄉㄧㄝ ㄌㄨㄛˋ, ] fall [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
場合[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autumn \Au"tumn\, n. [L. auctumnus, autumnus, perh. fr. a root
   av to satisfy one's self: cf. F. automne. See {Avarice}.]
   1. The third season of the year, or the season between summer
    and winter, often called "the {fall}." Astronomically, it
    begins in the northern temperate zone at the autumnal
    equinox, about September 23, and ends at the winter
    solstice, about December 23; but in popular language,
    autumn, in America, comprises September, October, and
    November.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, according to Johnson, autumn popularly
      comprises August, September, and October. In the
      southern hemisphere, the autumn corresponds to our
      spring.
      [1913 Webster]
 
   2. The harvest or fruits of autumn. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The time of maturity or decline; latter portion; third
    stage.
    [1913 Webster]
 
       Dr. Preston was now entering into the autumn of the
       duke's favor.             --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Life's autumn past, I stand on winter's verge.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fall \Fall\ (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p.
   {Fallen} (f[add]l"'n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS.
   feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen,
   Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere
   to deceive, Gr. sfa`llein to cause to fall, Skr. sphal,
   sphul, to tremble. Cf. {Fail}, {Fell}, v. t., to cause to
   fall.]
   1. To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to
    descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the
    apple falls; the tide falls; the mercury falls in the
    barometer.
    [1913 Webster]
 
       I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke
                          x. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease to be erect; to take suddenly a recumbent
    posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters
    and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees.
    [1913 Webster]
 
       I fell at his feet to worship him.  --Rev. xix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. To find a final outlet; to discharge its waters; to empty;
    -- with into; as, the river Rhone falls into the
    Mediterranean.
    [1913 Webster]
 
   4. To become prostrate and dead; to die; especially, to die
    by violence, as in battle.
    [1913 Webster]
 
       A thousand shall fall at thy side.  --Ps. xci. 7.
    [1913 Webster]
 
       He rushed into the field, and, foremost fighting,
       fell.                 --Byron.
    [1913 Webster]
 
   5. To cease to be active or strong; to die away; to lose
    strength; to subside; to become less intense; as, the wind
    falls.
    [1913 Webster]
 
   6. To issue forth into life; to be brought forth; -- said of
    the young of certain animals. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To decline in power, glory, wealth, or importance; to
    become insignificant; to lose rank or position; to decline
    in weight, value, price etc.; to become less; as, the
    price falls; stocks fell two points.
    [1913 Webster]
 
       I am a poor fallen man, unworthy now
       To be thy lord and master.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The greatness of these Irish lords suddenly fell and
       vanished.               --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   8. To be overthrown or captured; to be destroyed.
    [1913 Webster]
 
       Heaven and earth will witness,
       If Rome must fall, that we are innocent. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To descend in character or reputation; to become degraded;
    to sink into vice, error, or sin; to depart from the
    faith; to apostatize; to sin.
    [1913 Webster]
 
       Let us labor therefore to enter into that rest, lest
       any man fall after the same example of unbelief.
                          --Heb. iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   10. To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be
     worse off than before; as, to fall into error; to fall
     into difficulties.
     [1913 Webster]
 
   11. To assume a look of shame or disappointment; to become or
     appear dejected; -- said of the countenance.
     [1913 Webster]
 
        Cain was very wroth, and his countenance fell.
                          --Gen. iv. 5.
     [1913 Webster]
 
        I have observed of late thy looks are fallen.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   12. To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our
     spirits rise and fall with our fortunes.
     [1913 Webster]
 
   13. To pass somewhat suddenly, and passively, into a new
     state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to
     fall into a passion; to fall in love; to fall into
     temptation.
     [1913 Webster]
 
   14. To happen; to to come to pass; to light; to befall; to
     issue; to terminate.
     [1913 Webster]
 
        The Romans fell on this model by chance. --Swift.
     [1913 Webster]
 
        Sit still, my daughter, until thou know how the
        matter will fall.          --Ruth. iii.
                          18.
     [1913 Webster]
 
        They do not make laws, they fall into customs. --H.
                          Spencer.
     [1913 Webster]
 
   15. To come; to occur; to arrive.
     [1913 Webster]
 
        The vernal equinox, which at the Nicene Council
        fell on the 21st of March, falls now [1694] about
        ten days sooner.           --Holder.
     [1913 Webster]
 
   16. To begin with haste, ardor, or vehemence; to rush or
     hurry; as, they fell to blows.
     [1913 Webster]
 
        They now no longer doubted, but fell to work heart
        and soul.              --Jowett
                          (Thucyd. ).
     [1913 Webster]
 
   17. To pass or be transferred by chance, lot, distribution,
     inheritance, or otherwise; as, the estate fell to his
     brother; the kingdom fell into the hands of his rivals.
     [1913 Webster]
 
   18. To belong or appertain.
     [1913 Webster]
 
        If to her share some female errors fall,
        Look on her face, and you'll forget them all.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
   19. To be dropped or uttered carelessly; as, an unguarded
     expression fell from his lips; not a murmur fell from
     him.
     [1913 Webster]
 
   {To fall abroad of} (Naut.), to strike against; -- applied to
    one vessel coming into collision with another.
 
   {To fall among}, to come among accidentally or unexpectedly.
    
 
   {To fall astern} (Naut.), to move or be driven backward; to
    be left behind; as, a ship falls astern by the force of a
    current, or when outsailed by another.
 
   {To fall away}.
     (a) To lose flesh; to become lean or emaciated; to pine.
     (b) To renounce or desert allegiance; to revolt or rebel.
     (c) To renounce or desert the faith; to apostatize.
       "These . . . for a while believe, and in time of
       temptation fall away." --Luke viii. 13.
     (d) To perish; to vanish; to be lost. "How . . . can the
       soul . . . fall away into nothing?" --Addison.
     (e) To decline gradually; to fade; to languish, or become
       faint. "One color falls away by just degrees, and
       another rises insensibly." --Addison.
 
   {To fall back}.
     (a) To recede or retreat; to give way.
     (b) To fail of performing a promise or purpose; not to
       fulfill.
 
   {To fall back upon} or {To fall back on}.
     (a) (Mil.) To retreat for safety to (a stronger position
       in the rear, as to a fort or a supporting body of
       troops).
     (b) To have recourse to (a reserved fund, a more reliable
       alternative, or some other available expedient or
       support).
 
   {To fall calm}, to cease to blow; to become calm.
 
   {To fall down}.
     (a) To prostrate one's self in worship. "All kings shall
       fall down before him." --Ps. lxxii. 11.
     (b) To sink; to come to the ground. "Down fell the
       beauteous youth." --Dryden.
     (c) To bend or bow, as a suppliant.
     (d) (Naut.) To sail or drift toward the mouth of a river
       or other outlet.
 
   {To fall flat}, to produce no response or result; to fail of
    the intended effect; as, his speech fell flat.
 
   {To fall foul of}.
     (a) (Naut.) To have a collision with; to become entangled
       with
     (b) To attack; to make an assault upon.
 
   {To fall from}, to recede or depart from; not to adhere to;
    as, to fall from an agreement or engagement; to fall from
    allegiance or duty.
 
   {To fall from grace} (M. E. Ch.), to sin; to withdraw from
    the faith.
 
   {To fall home} (Ship Carp.), to curve inward; -- said of the
    timbers or upper parts of a ship's side which are much
    within a perpendicular.
 
   {To fall in}.
     (a) To sink inwards; as, the roof fell in.
     (b) (Mil.) To take one's proper or assigned place in
       line; as, to fall in on the right.
     (c) To come to an end; to terminate; to lapse; as, on the
       death of Mr. B., the annuuity, which he had so long
       received, fell in.
     (d) To become operative. "The reversion, to which he had
       been nominated twenty years before, fell in."
       --Macaulay.
 
   {To fall into one's hands}, to pass, often suddenly or
    unexpectedly, into one's ownership or control; as, to
    spike cannon when they are likely to fall into the hands
    of the enemy.
 
   {To fall in with}.
     (a) To meet with accidentally; as, to fall in with a
       friend.
     (b) (Naut.) To meet, as a ship; also, to discover or come
       near, as land.
     (c) To concur with; to agree with; as, the measure falls
       in with popular opinion.
     (d) To comply; to yield to. "You will find it difficult
       to persuade learned men to fall in with your
       projects." --Addison.
 
   {To fall off}.
     (a) To drop; as, fruits fall off when ripe.
     (b) To withdraw; to separate; to become detached; as,
       friends fall off in adversity. "Love cools,
       friendship falls off, brothers divide." --Shak.
     (c) To perish; to die away; as, words fall off by disuse.
     (d) To apostatize; to forsake; to withdraw from the
       faith, or from allegiance or duty.
       [1913 Webster]
 
          Those captive tribes . . . fell off
          From God to worship calves.   --Milton.
     (e) To forsake; to abandon; as, his customers fell off.
     (f) To depreciate; to change for the worse; to
       deteriorate; to become less valuable, abundant, or
       interesting; as, a falling off in the wheat crop; the
       magazine or the review falls off. "O Hamlet, what a
       falling off was there!" --Shak.
     (g) (Naut.) To deviate or trend to the leeward of the
       point to which the head of the ship was before
       directed; to fall to leeward.
 
   {To fall on}.
     (a) To meet with; to light upon; as, we have fallen on
       evil days.
     (b) To begin suddenly and eagerly. "Fall on, and try the
       appetite to eat." --Dryden.
     (c) To begin an attack; to assault; to assail. "Fall on,
       fall on, and hear him not." --Dryden.
     (d) To drop on; to descend on.
 
   {To fall out}.
     (a) To quarrel; to begin to contend.
       [1913 Webster]
 
          A soul exasperated in ills falls out
          With everything, its friend, itself. --Addison.
     (b) To happen; to befall; to chance. "There fell out a
       bloody quarrel betwixt the frogs and the mice."
       --L'Estrange.
     (c) (Mil.) To leave the ranks, as a soldier.
 
   {To fall over}.
     (a) To revolt; to desert from one side to another.
     (b) To fall beyond. --Shak.
 
   {To fall short}, to be deficient; as, the corn falls short;
    they all fall short in duty.
 
   {To fall through}, to come to nothing; to fail; as, the
    engageent has fallen through.
 
   {To fall to}, to begin. "Fall to, with eager joy, on homely
    food." --Dryden.
 
   {To fall under}.
     (a) To come under, or within the limits of; to be
       subjected to; as, they fell under the jurisdiction of
       the emperor.
     (b) To come under; to become the subject of; as, this
       point did not fall under the cognizance or
       deliberations of the court; these things do not fall
       under human sight or observation.
     (c) To come within; to be ranged or reckoned with; to be
       subordinate to in the way of classification; as,
       these substances fall under a different class or
       order.
 
   {To fall upon}.
     (a) To attack. [See {To fall on}.]
     (b) To attempt; to have recourse to. "I do not intend to
       fall upon nice disquisitions." --Holder.
     (c) To rush against.
       [1913 Webster]
 
   Note: Fall primarily denotes descending motion, either in a
      perpendicular or inclined direction, and, in most of
      its applications, implies, literally or figuratively,
      velocity, haste, suddenness, or violence. Its use is so
      various, and so mush diversified by modifying words,
      that it is not easy to enumerate its senses in all its
      applications.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fall \Fall\, v. t.
   1. To let fall; to drop. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For every tear he falls, a Trojan bleeds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To sink; to depress; as, to fall the voice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To diminish; to lessen or lower. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon lessening interest to four per cent, you fall
       the price of your native commodities. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring forth; as, to fall lambs. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To fell; to cut down; as, to fall a tree. [Prov. Eng. &
    Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fall \Fall\, n.
   1. The act of falling; a dropping or descending be the force
    of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the
    yard of ship.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of dropping or tumbling from an erect posture; as,
    he was walking on ice, and had a fall.
    [1913 Webster]
 
   3. Death; destruction; overthrow; ruin.
    [1913 Webster]
 
       They thy fall conspire.        --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Pride goeth before destruction, and a haughty spirit
       before a fall.            --Prov. xvi.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   4. Downfall; degradation; loss of greatness or office;
    termination of greatness, power, or dominion; ruin;
    overthrow; as, the fall of the Roman empire.
    [1913 Webster]
 
       Beholds thee glorious only in thy fall. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. The surrender of a besieged fortress or town; as, the fall
    of Sebastopol.
    [1913 Webster]
 
   6. Diminution or decrease in price or value; depreciation;
    as, the fall of prices; the fall of rents.
    [1913 Webster]
 
   7. A sinking of tone; cadence; as, the fall of the voice at
    the close of a sentence.
    [1913 Webster]
 
   8. Declivity; the descent of land or a hill; a slope.
    [1913 Webster]
 
   9. Descent of water; a cascade; a cataract; a rush of water
    down a precipice or steep; -- usually in the plural,
    sometimes in the singular; as, the falls of Niagara.
    [1913 Webster]
 
   10. The discharge of a river or current of water into the
     ocean, or into a lake or pond; as, the fall of the Po
     into the Gulf of Venice. --Addison.
     [1913 Webster]
 
   11. Extent of descent; the distance which anything falls; as,
     the water of a stream has a fall of five feet.
     [1913 Webster]
 
   12. The season when leaves fall from trees; autumn.
     [1913 Webster]
 
        What crowds of patients the town doctor kills,
        Or how, last fall, he raised the weekly bills.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   13. That which falls; a falling; as, a fall of rain; a heavy
     fall of snow.
     [1913 Webster]
 
   14. The act of felling or cutting down. "The fall of timber."
     --Johnson.
     [1913 Webster]
 
   15. Lapse or declension from innocence or goodness.
     Specifically: The first apostasy; the act of our first
     parents in eating the forbidden fruit; also, the apostasy
     of the rebellious angels.
     [1913 Webster]
 
   16. Formerly, a kind of ruff or band for the neck; a falling
     band; a faule. --B. Jonson.
     [1913 Webster]
 
   17. That part (as one of the ropes) of a tackle to which the
     power is applied in hoisting.
     [1913 Webster]
 
   {Fall herring} (Zool.), a herring of the Atlantic ({Clupea
    mediocris}); -- also called {tailor herring}, and {hickory
    shad}.
 
   {To try a fall}, to try a bout at wrestling. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall
   n 1: the season when the leaves fall from the trees; "in the
      fall of 1973" [syn: {fall}, {autumn}]
   2: a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill
     on the ice" [syn: {spill}, {tumble}, {fall}]
   3: the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of
     Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
   4: a downward slope or bend [syn: {descent}, {declivity},
     {fall}, {decline}, {declination}, {declension}, {downslope}]
     [ant: {acclivity}, {ascent}, {climb}, {raise}, {rise},
     {upgrade}]
   5: a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a fall
     from virtue"
   6: a sudden decline in strength or number or importance; "the
     fall of the House of Hapsburg" [syn: {fall}, {downfall}]
     [ant: {rise}]
   7: a movement downward; "the rise and fall of the tides" [ant:
     {ascension}, {ascent}, {rise}, {rising}]
   8: the act of surrendering (usually under agreed conditions);
     "they were protected until the capitulation of the fort"
     [syn: {capitulation}, {fall}, {surrender}]
   9: the time of day immediately following sunset; "he loved the
     twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
     {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
     {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]
   10: when a wrestler's shoulders are forced to the mat [syn:
     {fall}, {pin}]
   11: a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a
     miracle that he survived the drop from that height" [syn:
     {drop}, {fall}]
   12: a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57
     points on the Dow Jones index"; "there was a drop in
     pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when
     that became known the price of their stock went into free
     fall" [syn: {drop}, {dip}, {fall}, {free fall}]
   v 1: descend in free fall under the influence of gravity; "The
      branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell
      into a crevasse"
   2: move downward and lower, but not necessarily all the way;
     "The temperature is going down"; "The barometer is falling";
     "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up and then
     fell again" [syn: {descend}, {fall}, {go down}, {come down}]
     [ant: {arise}, {ascend}, {come up}, {go up}, {lift}, {move
     up}, {rise}, {uprise}]
   3: pass suddenly and passively into a state of body or mind;
     "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor";
     "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter";
     "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces
     after she lost her work"
   4: come under, be classified or included; "fall into a
     category"; "This comes under a new heading" [syn: {fall},
     {come}]
   5: fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling";
     "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on
     Herculaneum" [syn: {precipitate}, {come down}, {fall}]
   6: suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall";
     "fall by the wayside"
   7: die, as in battle or in a hunt; "Many soldiers fell at
     Verdun"; "Several deer have fallen to the same gun"; "The
     shooting victim fell dead"
   8: touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell
     on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light
     struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
     [syn: {fall}, {shine}, {strike}]
   9: be captured; "The cities fell to the enemy"
   10: occur at a specified time or place; "Christmas falls on a
     Monday this year"; "The accent falls on the first syllable"
   11: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
     decreased towards the end of the semester"; "The cabin
     pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
     hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
     {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   12: yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell"
   13: lose office or power; "The government fell overnight"; "The
     Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
   14: to be given by assignment or distribution; "The most
     difficult task fell on the youngest member of the team";
     "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the
     youngest student"
   15: move in a specified direction; "The line of men fall
     forward"
   16: be due; "payments fall on the 1st of the month"
   17: lose one's chastity; "a fallen woman"
   18: to be given by right or inheritance; "The estate fell to the
     oldest daughter"
   19: come into the possession of; "The house accrued to the
     oldest son" [syn: {accrue}, {fall}]
   20: fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to
     me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
     [syn: {fall}, {light}]
   21: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land
     returned to the family"; "The estate devolved to an heir
     that everybody had assumed to be dead" [syn: {fall},
     {return}, {pass}, {devolve}]
   22: slope downward; "The hills around here fall towards the
     ocean"
   23: lose an upright position suddenly; "The vase fell over and
     the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her
     forehead" [syn: {fall}, {fall down}]
   24: drop oneself to a lower or less erect position; "She fell
     back in her chair"; "He fell to his knees"
   25: fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her
     long black hair flowed down her back" [syn: {hang}, {fall},
     {flow}]
   26: assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when
     she heard that she would be laid off"; "his crest fell"
   27: be cast down; "his eyes fell"
   28: come out; issue; "silly phrases fell from her mouth"
   29: be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the
     afternoon"
   30: begin vigorously; "The prisoners fell to work right away"
   31: go as if by falling; "Grief fell from our hearts"
   32: come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" [syn:
     {fall}, {descend}, {settle}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fall... [fal]
   downstream
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fall [fal] (n) , s.(m )
   case; fall; halyard
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top