Search result for

-chain-

(66 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chain, *chain*
Possible hiragana form: -ちゃいん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain[VT] กักตัว, See also: กักขัง, คุมตัว, Syn. confine, restrain
chain[N] เครื่องผูกมัด, Syn. bond
chain[N] โซ่, See also: โซ่ตรวน, Syn. string, ring series
chain[N] บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน
chain[VT] ล่ามโซ่, Syn. fasten
chain[N] เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน, Syn. sequence, series, string

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series

English-Thai: Nontri Dictionary
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chain๑. โยง๒. ลูกโซ่, สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chainสายโซ่,เรียงตัวกันเป็นลูกโซ่,ลูกโซ่,สาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a chain.หรือโซ่ Dream Reaper (2012)
Amber gave me that key chain.แอมเบอร์ใส่มันไว้รวมในพวงกุญแจ Birthmarks (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
Are those chains necessary?เครื่องจองจำนั่น จำเป็นด้วยเหรอ? Bombad Jedi (2008)
Is it usual for Uther to chain his friends to a dungeon wall?มันปกติสำหรับอูเธอร์ที่จะล่ามโซ่มิตรของเค้าแล้วขังไว้ที่คุกใต้ดินหรอ? To Kill the King (2008)
I'm thinking she should open up a doughnut chain.ชั้นคิดว่าหล่อนควรจะ เปิดร้านโดนัทแบบร้านลูกโซ่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Donor was a chain smoker?ใช่ The Eye (2008)
I'm gonna get you out of these chains, and then you're going home. I'll meet you at the stables. I've never been that in control before.ฉันจะหาทางแกะโซ่นี่ให้เธอเอง เธอจะได้กลับบ้าน ไปเจอกันที่คอกม้านะ ผมไม่เคยควบคุมมันได้แบบนั้นมาก่อนเลย Inkheart (2008)
Chain smoking's a bad thing.การสูบบุหรี่ต่อกันเป็นสิ่งที่ไม่ดี New York, I Love You (2008)
So nice to walk in the door, feel like you're joining a chain gang.ยินดีมากเลยที่ได้เดินเข้าประตูมา แล้วรู้สึกว่าคุณเหมือนพวกนักเลงเนี่ยะ Marley & Me (2008)
If you try to flee, I will arrest you, drop you off in gaol and take you to the plane in chains. Understand?ถ้าคุณคิดจะหนี ฉันจะจับเข้าคุณเข้าตะราง /n และส่งคุณขึ้นเครื่องพร้อมตรวน เข้าใจไหม ? Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chainA chain of events led to the outbreak of the war.
chainFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
chainGeorge put a chain on the dog.
chainHe is in chains.
chainI cast aside my chains.
chainI looked a chain of mountains.
chainI lost the door chain, so I can't enter the house.
chainIs the dog chained?
chainI was chained to the desk all day.
chainI was half-blinded in the chains of memory.
chainKeep your dog chained up to the tree.
chainShe put the chain on the door and opened it a crack.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ามโซ่[V] chain, See also: tether with chains, Example: เจ้าของต้องล่ามโซ่พันธุ์บางแก้วไว้ก่อน เพราะไม่ไว้ใจในความดุของมัน, Thai definition: ผูกไว้ด้วยโซ่
อันทุ[N] chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายโซ่[N] chain, Syn. โซ่, Example: เขาต้องใช้สายโซ่เหล็กพันล้อกันลื่นระหว่างทางขึ้นเขา, Count unit: สาย, Thai definition: สายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก ทำจากโลหะมีเหล็กเป็นต้นที่เกี่ยวกันเป็นข้อๆ
โซ่[N] chain, Syn. โซ่ตรวน, ตรวน, เครื่องพันธนาการ, Example: สุนัขถูกล่ามด้วยโซ่, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: โลหะมีเหล็กเป็นต้นที่เกี่ยวกันเป็นข้อๆ เป็นสายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงโซ่[n. exp.] (huangsō) EN: chain   FR: chaîne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAIN    CH EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chain    (v) (ch ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerkette {f}chain cable [Add to Longdo]
Befehlskette {f}chain of commands [Add to Longdo]
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Handelskette {f}chain of retail shops [Add to Longdo]
Kausalkette {f}chain of causation [Add to Longdo]
Kette {f} | Ketten {pl}chain | chains [Add to Longdo]
Kettenabstreifer {m} [techn.]chain remover [Add to Longdo]
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper [Add to Longdo]
Kettenantrieb {m}; Kettentrieb {m}chain drive [Add to Longdo]
Kettenaufhängebolzen {m} [techn.]chain suspension bolt [Add to Longdo]
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension [Add to Longdo]
Kettenblatt {n}chain ring; chainwheel [Add to Longdo]
Kettenbrief {m}chain letter [Add to Longdo]
Kettendrucker {m}chain printer [Add to Longdo]
Kettenfangbolzen {m}chain interception bolt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连环[lián huán, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] chain [Add to Longdo]
连锁[lián suǒ, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] chain [Add to Longdo]
链子[liàn zi, ㄌㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] chain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チェーン[ちえーん, chie-n] chain [Add to Longdo]
上下列[じょうげれつ, jougeretsu] chain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chain \Chain\ (ch[=a]n), n. [F. cha[^i]ne, fr. L. catena. Cf.
   {Catenate}.]
   1. A series of links or rings, usually of metal, connected,
    or fitted into one another, used for various purposes, as
    of support, of restraint, of ornament, of the exertion and
    transmission of mechanical power, etc.
    [1913 Webster]
 
       [They] put a chain of gold about his neck. --Dan. v.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   2. That which confines, fetters, or secures, as a chain; a
    bond; as, the chains of habit.
    [1913 Webster]
 
       Driven down
       To chains of darkness and the undying worm.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A series of things linked together; or a series of things
    connected and following each other in succession; as, a
    chain of mountains; a chain of events or ideas.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surv.) An instrument which consists of links and is used
    in measuring land.
    [1913 Webster]
 
   Note: One commonly in use is Gunter's chain, which consists
      of one hundred links, each link being seven inches and
      ninety-two one hundredths in length; making up the
      total length of rods, or sixty-six, feet; hence, a
      measure of that length; hence, also, a unit for land
      measure equal to four rods square, or one tenth of an
      acre.
      [1913 Webster]
 
   5. pl. (Naut.) Iron links bolted to the side of a vessel to
    bold the dead-eyes connected with the shrouds; also, the
    channels.
    [1913 Webster]
 
   6. (Weaving) The warp threads of a web. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Chain belt} (Mach.), a belt made of a chain; -- used for
    transmitting power.
 
   {Chain boat}, a boat fitted up for recovering lost cables,
    anchors, etc.
 
   {Chain bolt}
    (a) (Naut.) The bolt at the lower end of the chain plate,
      which fastens it to the vessel's side.
    (b) A bolt with a chain attached for drawing it out of
      position.
 
   {Chain bond}. See {Chain timber}.
 
   {Chain bridge}, a bridge supported by chain cables; a
    suspension bridge.
 
   {Chain cable}, a cable made of iron links.
 
   {Chain coral} (Zool.), a fossil coral of the genus
    {Halysites}, common in the middle and upper Silurian
    rocks. The tubular corallites are united side by side in
    groups, looking in an end view like links of a chain. When
    perfect, the calicles show twelve septa.
 
   {Chain coupling}.
    (a) A shackle for uniting lengths of chain, or connecting
      a chain with an object.
    (b) (Railroad) Supplementary coupling together of cars
      with a chain.
 
   {Chain gang}, a gang of convicts chained together.
 
   {Chain hook} (Naut.), a hook, used for dragging cables about
    the deck.
 
   {Chain mail}, flexible, defensive armor of hammered metal
    links wrought into the form of a garment.
 
   {Chain molding} (Arch.), a form of molding in imitation of a
    chain, used in the Normal style.
 
   {Chain pier}, a pier suspended by chain.
 
   {Chain pipe} (Naut.), an opening in the deck, lined with
    iron, through which the cable is passed into the lockers
    or tiers.
 
   {Chain plate} (Shipbuilding), one of the iron plates or
    bands, on a vessel's side, to which the standing rigging
    is fastened.
 
   {Chain pulley}, a pulley with depressions in the periphery of
    its wheel, or projections from it, made to fit the links
    of a chain.
 
   {Chain pumps}. See in the Vocabulary.
 
   {Chain rule} (Arith.), a theorem for solving numerical
    problems by composition of ratios, or compound proportion,
    by which, when several ratios of equality are given, the
    consequent of each being the same as the antecedent of the
    next, the relation between the first antecedent and the
    last consequent is discovered.
 
   {Chain shot} (Mil.), two cannon balls united by a shot chain,
    formerly used in naval warfare on account of their
    destructive effect on a ship's rigging.
 
   {Chain stitch}. See in the Vocabulary.
 
   {Chain timber}. (Arch.) See {Bond timber}, under {Bond}.
 
   {Chain wales}. (Naut.) Same as {Channels}.
 
   {Chain wheel}. See in the Vocabulary.
 
   {Closed chain}, {Open chain} (Chem.), terms applied to the
    chemical structure of compounds whose rational formul[ae]
    are written respectively in the form of a closed ring (see
    {Benzene nucleus}, under {Benzene}), or in an open
    extended form.
 
   {Endless chain}, a chain whose ends have been united by a
    link.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chain \Chain\, v. t. [imp. p. p. {Chained} (ch[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Chaining}.]
   1. To fasten, bind, or connect with a chain; to fasten or
    bind securely, as with a chain; as, to chain a bulldog.
    [1913 Webster]
 
       Chained behind the hostile car.    --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep in slavery; to enslave.
    [1913 Webster]
 
       And which more blest? who chained his country, say
       Or he whose virtue sighed to lose a day? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite closely and strongly.
    [1913 Webster]
 
       And in this vow do chain my soul to thine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surveying) To measure with the chain.
    [1913 Webster]
 
   5. To protect by drawing a chain across, as a harbor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chain
   n 1: a series of things depending on each other as if linked
      together; "the chain of command"; "a complicated
      concatenation of circumstances" [syn: {chain},
      {concatenation}]
   2: (chemistry) a series of linked atoms (generally in an organic
     molecule) [syn: {chain}, {chemical chain}]
   3: a series of (usually metal) rings or links fitted into one
     another to make a flexible ligament
   4: (business) a number of similar establishments (stores or
     restaurants or banks or hotels or theaters) under one
     ownership
   5: anything that acts as a restraint
   6: a unit of length
   7: British biochemist (born in Germany) who isolated and
     purified penicillin, which had been discovered in 1928 by Sir
     Alexander Fleming (1906-1979) [syn: {Chain}, {Ernst Boris
     Chain}, {Sir Ernst Boris Chain}]
   8: a series of hills or mountains; "the valley was between two
     ranges of hills"; "the plains lay just beyond the mountain
     range" [syn: {range}, {mountain range}, {range of mountains},
     {chain}, {mountain chain}, {chain of mountains}]
   9: a linked or connected series of objects; "a chain of daisies"
   10: a necklace made by a stringing objects together; "a string
     of beads"; "a strand of pearls"; [syn: {chain}, {string},
     {strand}]
   v 1: connect or arrange into a chain by linking
   2: fasten or secure with chains; "Chain the chairs together"
     [ant: {unchain}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 chain
 
 
   1. vi. [orig. from BASIC's CHAIN statement] To hand off execution to a
   child or successor without going through the {OS} command interpreter that
   invoked it. The state of the parent program is lost and there is no
   returning to it. Though this facility used to be common on memory-limited
   micros and is still widely supported for backward compatibility, the jargon
   usage is semi-obsolescent; in particular, most Unix programmers will think
   of this as an {exec}. Oppose the more modern subshell.
 
   2. n. A series of linked data areas within an operating system or
   application. Chain rattling is the process of repeatedly running through
   the linked data areas searching for one which is of interest to the
   executing program. The implication is that there is a very large number of
   links on the chain.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top