Search result for

-誰要是冒犯到您,匈奴王是一定會幫您報仇的-

(1 entries)
(0.6172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 誰要是冒犯到您,匈奴王是一定會幫您報仇的, *誰要是冒犯到您,匈奴王是一定會幫您報仇的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If ever you were done wrong at Attila's court, my lady, - Lord Attila would know how to avenge you![CN] 誰要是冒犯到您,匈奴王是一定會幫您報仇的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- (shuí)要是 (yào shì)冒犯 (mào fàn) (dào) (nín)匈奴 (xiōng nú)王是 (wáng shì)一定 (yī dìng) (huì) (bāng) (nín)報仇 (bào chóu) (de)-

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top