Search result for

-有什麼可以吃? 我要鮮魚配馬鈴薯 上面淋洋蔥汁

(1 entries)
(0.6525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 有什麼可以吃? 我要鮮魚配馬鈴薯 上面淋洋蔥汁, -有什麼可以吃? 我要鮮魚配馬鈴薯 上面淋洋蔥汁-, *有什麼可以吃? 我要鮮魚配馬鈴薯 上面淋洋蔥汁*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd like herring with potatoes and onions on top.[CN] -有什麼可以吃? 我要鮮魚配馬鈴薯 上面淋洋蔥汁 The Birch-Tree Meadow (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-有什麼 (yǒu shén me)可以 (kě yǐ) (chī)我要 (wǒ yào)鮮魚 (xiān yú)配馬鈴薯 (pèi mǎ líng shǔ) 上面 (shàng miàn)淋洋蔥 (lín yáng cōng) (zhī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top