Search result for

-最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之-

(1 entries)
(0.691 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之, *最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perfect for a courtesan or priest... to pluck after supper In other words... this violin will never bear my name.[CN] 最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之 The Red Violin (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- (zuì)适合 (shì hé)交际花 (jiāo jì huā) 或主日 (huò zhǔ rì)弥撒 (mí sā) (hòu)练习 (liàn xí) 换言之 (huàn yán zhī)-

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top