Search result for

-屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的!-

(1 entries)
(0.8185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的!, *屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的!*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Siegfried is safe from your wrath. None can slay the dragon slayer![CN] 屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所傷的! Die Nibelungen: Siegfried (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-屠龍 (tú lóng)勇士 (yǒng shì)齊格 (qí gé) () () () (shì) () ()之身 (zhī shēn) ()不會 (bù huì) (bèi) () (de) ()仇心 (chóu xīn)所傷 (suǒ shāng) (de)!-

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top