Search result for

-但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平-

(1 entries)
(0.6074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平, *但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it isn't fair to hate a house because someone's died there.[CN] 但就因為對他重要的人死在那 就討厭那所房子這不公平 The Uninvited (1944)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- (dàn) (jiù)因為 (yīn wèi) (duì) ()重要 (zhòng yào) (de) (rén) () (zài) () (jiù)討厭 (tǎo yàn) () (suǒ)房子 (fáng zi)這不 (zhè bù)公平 (gōng píng)-

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top