Search result for

-从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切-

(1 entries)
(0.6322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切, *从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Runaway from the orphanage, arrests for vagrancy and fighting, law school, all of it.[CN] 从孤儿院逃走 流浪 被逮捕 在法律学校打架 所有的一切 'G' Men (1935)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- (cóng)孤儿院 (gū ér yuàn)逃走 (táo zǒu) 流浪 (liú làng) (bèi)逮捕 (dǎi bǔ) (zài)法律 (fǎ lǜ)学校 (xué xiào)打架 (dǎ jià) 所有 (suǒ yǒu) (de)一切 (yī qiè)-

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top