Search result for

-也许你是想在事情变得不可收拾之前让她住口。

(1 entries)
(0.61 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 也许你是想在事情变得不可收拾之前让她住口。, -也许你是想在事情变得不可收拾之前让她住口。-, *也许你是想在事情变得不可收拾之前让她住口。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's the star academic, her career always comes first, while I'm the one who rubs her feet, does the laundry and makes sure there's food in the fridge.[CN] -也许你是想在事情变得不可收拾之前让她住口。 The Secret of the Flame Tree (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-也许 (yě xǔ) () (shì) (xiǎng) (zài)事情 (shì qíng)变得 (biàn dé)不可收拾 (bù kě shōu shí)之前 (zhī qián) (ràng) ()住口 (zhù kǒu) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top