Search result for

-เหยียด-

(24 entries)
(0.1449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหยียด, *เหยียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียด[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด, ดูถูก, Example: ผมไม่เคยเหยียดความสามารถของใคร
เหยียด[V] stretch, See also: extend, spread, unroll, put forth, Syn. แผ่, ขยาย, ยืด, Ant. งอ, Example: ฉันทิ้งร่างลงนั่งบนโขดหินเหยียดแขนขาตามสบาย, Thai definition: ทำสิ่งที่งออยู่ให้ตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยียด(เหฺยียด) ก. ทำสิ่งที่งออยู่ให้ตรง เช่น เหยียดเส้นลวด
เหยียดยาวตรงออกไปเต็มขนาด เช่น เหยียดแขน เหยียดขา
เหยียดในวิธีเลขโบราณว่า ลบออก เช่น เหยียดนพเป็นเอก คือ เอา ๙ ลบ ๑๐ เหลือ ๑
เหยียดดูถูก เช่น เหยียดผิว.
เหยียด(เหฺยียด) ว. ยาวตรงออกไปเต็มขนาด ในคำว่า ยาวเหยียด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extendedเหยียด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
People were lined up outside to get a peek.ผู้คนต่างพากันต่อแถวยาวเหยียดเพี่อจะได้เห็นกัน! Mannequin (1987)
"was once a duck "that stretched its neck in hopes of becoming a goose."เป็นเป็ดที่เหยียดคอออกไป เพื่อหวังว่าจะกลายเป็นหงส์" The Joy Luck Club (1993)
It was straight out of some awtul racist movie, like The World of Suzie Wong.มันเหมือนกับหลุดมาจากหนังเหยียดเชื้อชาติแย่ๆ อย่างในเรื่อง The Wor1d of Suzie Wong The Joy Luck Club (1993)
Please, don't be cynical.อย่าเหยียดหยามกัน ขอร้อง Wild Reeds (1994)
I'm not being cynical.ไม่ได้กำลังเหยียดหยาม Wild Reeds (1994)
And it wasn't until I was ten years old that I asked my grandfather about the man with the longest and most enigmatic name of all.และพอผมอายุได้สิบขวบ ผมก็ได้ถามคุณปูเกี่ยวกับชายคนนี้ เขามีชื่ออันยาวเหยียด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Lollygagging in dreamland when there's so much work to be do.- ดูเขาสิ เหยียดกายในดินแดนแห่งความฝัน เมื่อที่นี่มีงานให้ทำตั้งมากมาย James and the Giant Peach (1996)
- Now shoulders back and stand up tall- เหยียดไหล่ตรงและยืดตัวขึ้น Anastasia (1997)
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ Gattaca (1997)
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
I swear, white people must got totally different taste buds, man.ตุ่มรับรสในปากคนผิวขาวเพี้ยนแน่ ๆ เลย แกพูดเหยียดสีผิวนะนั่น Nothing to Lose (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink   FR: étendre ; déployer
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียด[adj.] (yīet) FR: tendu ; raide

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
延ばす[のばす, nobasu] Thai: เหยียด English: to stretch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top