Search result for

-เสร็จ-

(27 entries)
(0.1478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสร็จ, *เสร็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสร็จ[V] be cornered, See also: be at bay, be checkmated, trap, Syn. จนมุม, Example: คราวนี้พวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆ เพราะมันวางแผนมาดี, Thai definition: จนมุมหรือไม่มีทางต่อสู้
เสร็จ[V] succeed, See also: accomplish, complete, Syn. สำเร็จ, Ant. ไม่ได้ผล, ไม่สำเร็จ, Example: เขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จเมื่อคืนนี้ หลังจากที่คร่ำเคร่งมากว่า 6 เดือน, Thai definition: อย่างทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว, อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสร็จ(เส็ด) ก. จบ, สิ้น, เช่น พอเสร็จงานเขาก็กลับบ้าน
เสร็จสมใจหมาย เช่น ถ้าเขาเชื่อเรา เขาก็เสร็จเราแน่
เสร็จเสียที, เสียรู้, เช่น ถ้าเราไว้ใจคนขี้โกง เราก็เสร็จเขาแน่
เสร็จเสียหาย, พัง, เช่น เกิดพายุใหญ่ นาเสร็จไปหลายร้อยไร่
เสร็จตาย เช่น ใครที่ป่วยเป็นมะเร็งถึงขั้นนี้แล้ว อีกไม่นานก็เสร็จแน่
เสร็จเกิดผลร้าย เช่น ขืนเสนอเรื่องนี้ขึ้นไป มีหวังเสร็จแน่.
เสร็จ(เส็ด) ว. แล้ว เช่น พอพูดเสร็จก็เดินออกไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You may be сold and wet when you're doneคุณอาจจะหนาวเย็นและเปียก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just a little more paint and he's all finished.เพียงแค่สีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเขาคือทั้งหมดที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น Pinocchio (1940)
Oh, nonsense. Finish up that mess, and we'll get along.ไม่เป็นไรเลย ทานให้เสร็จเเล้วเราค่อยไปกัน Rebecca (1940)
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
And then she would say, "Good night, Danny, "เสร็จเเล้วท่านก็จะพูดว่า "ราตรีสวัสดิ์แดนนี่" Rebecca (1940)
One day their quarters are ready.วันหนึ่ง ที่อยู่ของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์ Night and Fog (1956)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
Return to the base. I will complete the task.ฉันจะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ออก Help! (1965)
You get some proper rope and you're all finished.ของแกแค่มีเชือกเหมาะๆ ก็เสร็จแหงแก๋ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Finish the quartet.เสร็จสิ้นสี่ ยิง Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสร็จ[v.] (set) EN: finish ; finished   FR: terminer ; achever ; finir ; être prêt
เสร็จ[adj.] (set) EN: finished ; completed ; done ; over ; ready   FR: fini ; prêt ; terminé ; achevé ; accompli

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over with[IDM] จบสิ้น, See also: เสร็จ
complete[VT] เสร็จ, See also: จบ, เสร็จสิ้น, Syn. accomplish, perfect
finish[VT] เสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, Syn. complete, conclude, round off
polish of[PHRV] เสร็จ, See also: ทำเสร็จ, Syn. end off, finish off, finish up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top