Search result for

-ยกระดับ-

(20 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยกระดับ, *ยกระดับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกระดับ[V] improve, See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment, Syn. ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Example: รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น, Thai definition: ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upgradeยกระดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
upgradeยกระดับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To a whole new level.ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Raise it up and make a joyful noiseยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ The Love Guru (2008)
There's some kind of elevated walkway.เหมือนจะเป็นทางยกระดับ Greatness Achieved (2008)
It's only a matter of time before the media picks up on the heightened security measures.นี่เป็นเวลาสำคัญก่อนที่สื่อ\ จะยกระดับความปลอดภัย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
So you think I'm naive to believe we need to hold ourselves to a higher standard of combat?นายคิดว่าฉันไร้เดียงสาที่จะเชื่อว่า เราควรยกระดับการต่อสู้ เหมือนที่นายทำเหรอ? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Jeff Cuevas is fantastic, but I know I could take his department to a whole new level.ฉันรู้ดีค่ะว่าเจฟ คูวาสเป็นคนที่มีความสามารถมาก แต่ฉันรู้ว่าฉันสามารถ ยกระดับแผนกของเขาให้ดีกว่านี้ได้อีก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
But my evil upgrade was really...convenient.แต่ การยกระดับที่ชั่วร้ายนั่น... มันสะดวกจริงๆ Bulletproof (2009)
Other times, old opponents resurface to raise the stakes...ในเวลาบางครั้ง คู่อริเก่าได้กลับมาเพื่อจะยกระดับตัวเองแต่ไม่ได้ผล The Lost Boy (2009)
Take us to DEFCON two.ยกระดับเป็นเดฟค่อน ทู Watchmen (2009)
With the constraints of society, we are lifted andจากโครงสร้างของสังคม เราถูกยกระดับ Shutter Island (2010)
"Turn on, tune in, drop out.""เสพยา ยกระดับจิตใจ ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง" Frankie & Alice (2010)
Well, now that's a fancy word for an ugly tendency.แหม นั่นเป็นคำที่ยกระดับให้ดูดีเชียวนะ Frankie & Alice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lift[VT] ยกระดับ, See also: เลื่อนฐานะ, ยกฐานะ, Syn. exalt, elevate, Ant. lower
raise[VT] ยกระดับ, See also: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น, Syn. improve
upgrade[VI] ยกระดับ, See also: ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Syn. improve, update

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top