Search result for

-ฟ้อง-

(25 entries)
(0.3857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฟ้อง,-ฟ้อง-, *ฟ้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้อง    [V] indicate, See also: show, inform, Example: ผลงานที่ผ่านมาในรอบปีฟ้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมตำรวจที่ตกต่ำลง, Thai definition: แสดงให้รู้
ฟ้อง    [V] complain, See also: accuse, tell on, inform against, Example: เขามักจะไปฟ้องแม่ว่าเพื่อนๆ ที่โรงเรียนชอบแกล้งเขา, Thai definition: กล่าวหา, กล่าวโทษ
ฟ้อง    [N] accusation, See also: charge, Syn. คำฟ้อง, Example: นายทหารใหญ่ยึดอำนาจจากเขาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือ หนำซ้ำยังยื่นฟ้องพวกเขาต่อศาลพิเศษด้วย, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ฟ้อง    [V] charge, See also: sue, prosecute, Syn. ฟ้องร้อง, Example: อัยการเตรียมฟ้องหล่อนและทายาทในข้อหาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ข้อหา, Thai definition: กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟ่องว. อาการที่ลอยสูง เด่น หรืออยู่ตามลำพัง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ลอย เป็น ลอยฟ่อง, เช่น หมาตายลอยฟ่อง ลูกโป่งลอยฟ่องอยู่บนท้องฟ้า.
ฟ้องก. กล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาล เช่น ฟ้องครู ฟ้องศาล, แสดงให้รู้ เช่น มีหลักฐานฟ้องอยู่ในตัว
ฟ้องโดยปริยายหมายความว่า ขัดกัน, ไม่ตรงกัน, เช่น ข้อความข้างต้นกับข้างปลายฟ้องกันเอง.
ฟ้องน. คำฟ้อง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't call the guy? You have to show up at the arraignment.คุณไม่ได้เรียกชายคนนั้น/ซึ่งมันเห็นได้ตอนส่งฟ้องศาล Birthmarks (2008)
He's the one you'll be suing when you develop sepsis. Well, why is he here?เขาเป็นคนหนึ่งที่คุณจะฟ้อง เมื่อคุณอาการดีขึ้น Joy (2008)
You think he's gonna sue over where?คุณคิดว่าเขาจะฟ้องร้องหรือ The Itch (2008)
Your patient called his lawyer, threatened to sue us.คนไข้ของคุณ เรียกทนายความของเขา ขู่จะฟ้องเรา The Itch (2008)
Nothing to sue about.ไม่มีอะไรให้ต้องฟ้อง The Itch (2008)
They'll do everything they can. My lawyer said they might file criminal charges.พวกเขาจะทำทุกอย่างที่พวกเขาช่วยได้ ทนายของฉันบอกว่า อาจจะโดนฟ้องความผิดทางอาญา Pilot (2008)
Cleaning was never her strong suit.ตามมาคอยล้างเรื่องที่เธอกำลังจะโดนฟ้อง Pilot (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Sue him. I'll be a witness.เธอฟ้องเลย เด๋วฉันจะเป็นพยานให้เอง Scandal Makers (2008)
Maybe I should.จริงป่าวคะ งั้นฉันอาจจะฟ้องก็ได้ Scandal Makers (2008)
Make sure you sue him!ฟ้องมันเลย เข้าใจไหม Scandal Makers (2008)
By telling your mommy?ฟ้องแม่เหรอ? Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charge    [VT] ฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี
criminate    [VT] ฟ้อง, See also: กล่าวหา, ดำเนินคดี, Syn. accuse, impeach, incriminate
snitch    [VI] ฟ้อง, See also: รายงาน, กล่าวโทษ, Syn. sneak

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top