Search result for

-ท่อง-

(28 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ท่อง, *ท่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อง[V] ford, See also: wade, Syn. ลุย, Example: ไกรทองท่องไปกลางน้ำเพื่อไปฆ่าชาละวัน, Thai definition: เดินก้าวไปในน้ำ
ท่อง[V] wander, See also: roam around, rove around, Syn. เที่ยว, ทัศนาจร, เดินทาง, ท่องเที่ยว, Example: สุชาติท่องไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้ว
ท่อง[V] recite, See also: memorize, learn by heart, Syn. ท่องจำ, ท่องบ่น, Example: หนูนิดท่องแม่สูตรคูณทุกคืนก่อนนอน, Thai definition: ว่าซ้ำๆ ให้จำได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องน. ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงบริเวณต้นขา มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะและไส้อยู่ภายใน
ท้องครรภ์ เช่น น้องร่วมท้อง
ท้องพื้นที่หรือบริเวณที่กว้างใหญ่ เช่น ท้องนํ้า ท้องฟ้า ท้องทุ่ง ท้องไร่ ท้องนา ท้องถนน
ท้องส่วนที่มีลักษณะโค้ง เช่น ท้องแขน ท้องน่อง ท้องเรือ ท้องร่อง.
ท้องก. มีลูกอยู่ในท้อง, ตั้งครรภ์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the pics of mars. You know, the rovers and all that.ทำกับรูปถ่ายดาวอังคาร รู้ใช่ไหม พวกท่องเที่ยวอะไรเทือกนั้น Not Cancer (2008)
I got six busloads of Korean tourists coming in.ฉันมีรถทัวร์มาลงหกคัน นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี Pilot (2008)
...that may surprise you as they cross overอาจทำให้คุณประลาดใจก็ได้ ในขณะที่คุณกำลังท่องไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I hope Peririco gave you an educational tour of the estate.ฉันหวังว่าเพอริริโคจะพาเธอ\ ไปท่องเที่ยวศึกษาความรู้ The Secret of Moonacre (2008)
I have a good memory.ผมความจำดี จะท่องให้ฟัง My Sassy Girl (2008)
See I been traveling Been traveling forever...ฉันจะไปออกเดินทาง เพื่อจะท่องเที่ยวตลอดไป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Me and me friends fly, fly in great metal bird.พวก นี่เป็นที่ของเรา แผนดักนักท่องเที่ยว ลงมือได้ -ฉันชอบแผนนี้จัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Operation Tourist Trap is a go.แผนดักนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's what the women in our family seem to do, they just go off on adventures.ผู้หญิงตระกูลเราก็มักจะทำแบบนี้แหละ ออกไปท่องโลกน่ะ Inkheart (2008)
- Is that what you call an adventure?-นี่เหรอที่ยายเรียกว่าไปท่องโลกน่ะค่ะ Inkheart (2008)
This time in one of Amsterdam's most crowded tourist districts.คราวนี้เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน ที่สุดแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัม Body of Lies (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้อง[v. exp.] (sīet thøng) EN: have a pain in the stomach ; feel a sharp pain in the stomach   
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: ford ; wade ; walk   FR: traverser
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble   FR: parcourir
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท้อง[n.] (thøng) EN: abdomen ; belly ; stomach   FR: ventre [m] ; abdomen [m] ; bedaine (fam.) [f] ; bide (fam.) [m] ; brioche (fam.) [f] ; panse (fam.) [f] ; bedon (fam.) [m] ; bidon (fam.) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recite[VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
rehearse[VI] เล่า, See also: ท่อง, Syn. retell, repeat
rehearse[VT] เล่า, See also: ท่อง, Syn. retell, repeat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top