Search result for

-จ่าย-

(23 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จ่าย, *จ่าย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จ่าย[เพ] pay

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่าย[V] distribute, See also: disburse, divide, Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย, Example: หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน, Thai definition: กระจายออกไป, ส่งออกไป
จ่าย[V] pay, See also: spend, Syn. ให้เงิน, จ่ายเงิน, Ant. รับ, Example: ปีนี้บริษัทมีนโยบายจะจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้ 3 เท่า, Thai definition: ให้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ่ายก. เอาออกใช้หรือให้ เช่น จ่ายเครื่องแบบ, โดยปริยายหมายความว่า ซื้อ ก็มี เช่น จ่ายกับข้าว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I pay cash up front now. Let's go.เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์หน้าร้านเอง ไปสนุกกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
And I counted on you to show up to school, the school to which I pay tens of thousands of dollars every year, might I add.และ.. พ่อก็เชื่อใจหนูว่าหนูจะไปโรงเรียน โรงเรียนที่พ่อต้องจ่ายเงินเป็นพันๆดอลลาห์ The Serena Also Rises (2008)
I promised to keep my mouth shut, and she agreed to pay off the captain's restitution.ฉันจะหุบปากเรื่องนี้ และเธอก็จะจ่ายหนี้ให้ The Ex-Files (2008)
I think I'd gotten Catherine to agree to pay off the archibald debts and leave town in exchange for my silence.แล้วให้เธอจ่ายหนี้ให้พวกอาร์ชิบาลได้แล้ว และออกจากเมืองไป แลกกับที่ฉันหุบปาก The Ex-Files (2008)
Especially if I've paid for them.โดยเฉพาะ อันที่ฉันต้องเสียเงินจ่ายไป The Dark Night (2008)
The salvation army's having a bag sale on Saturday, and Ruby knows this place in the village that has two-for-one taco night.พวกหน่วยกู้ภัยจะมี Bag's Sale วันเสาร์นี้ และรูบี้รู้จักที่นี่ นอกเมืองที่มีทาโก้ไนท์ 2 จ่ายNever Been Marcused (2008)
Well, now he's going to tell the highest bidder.ไทเลอร์จะให้ข้อมูลกับคนที่จ่ายเขามากที่สุด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
No, he wanted me to pay him.เปล่าเลย เขาอยากให้แม่จ่ายค่าปิดปากเขาต่างหาก O Brother, Where Bart Thou? (2008)
In me paying to know somethingที่ผมต้องจ่ายเพื่อจะได้รู้มัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Yeah, look, why would my grandparents pay usก็ใช่ แต่ทำไมปู่ถึงยอมจ่ายเงินให้เรา The Magnificent Archibalds (2008)
Uh, I'm, uh, I'm gonna go pay for this.เอ่อ ฉันจะไปจ่ายเงินแล้วนะ The Magnificent Archibalds (2008)
He bought out my gig and asked me to play this girl's birthday party instead.เขาจ่ายให้ผมแทนการไปล่องเรือ เค้าบอกผมว่า .ให้มาเล่นในงานวันเกิดของสาวน้อยที่นี้ Bonfire of the Vanity (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out   FR: payer ; débourser ; régler
จ่าย[v.] (jāi) EN: buy ; purchase ; make purchases ; shop   FR: acheter ; faire des/ses emplettes
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay[VT] จ่าย, See also: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง, Syn. give, spend, lay out
part with[PHRV] จ่าย, See also: ให้ (บางสิ่ง)
settle up[PHRV] จ่ายเงิน, See also: จ่าย, Syn. square up

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: จ่าย English: to pay

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top