Search result for

-ค้าง-

(28 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค้าง, *ค้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าง[V] be unfinished, See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone, Syn. หยุด, ชะงัก, Example: เด็กเริ่มเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเรื่องกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลัพธ์ที่ค้างเอาไว้, Thai definition: ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ค้าง[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
ค้าง[V] remain, See also: leave, Syn. เหลือ, คงอยู่, Example: ผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 5 ปลอก และยังค้างอยู่ในรังเพลิงอยู่อีก 6 นัด
ค้าง[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
ค้าง[V] owe, See also: be due to, be behind, Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้, Example: ผมยืมเงินเพื่อนไว้สองพัน แต่ใช้ไปแล้วพันหนึ่ง ตอนนี้ค้างอยู่พันหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่างน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Cercopithecidae ลักษณะคล้ายลิง ขนสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่ว ๆ ไป กินใบไม้และบางครั้งผลไม้ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด คือ ค่างดำ [ Presbytis melalophos (Raffles)] ค่างแว่นถิ่นใต้ [ P. obscura (Reid)] ค่างหงอกหรือค่างเทา [ P. cristata (Raffles)] และค่างแว่นถิ่นเหนือ ( P. phayrei Blyth).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang; hang upค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang up; hangค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jenny, I think you owe lily an apology.เจนนี่, พ่อคิดว่าหนูติดค้างคำขอโทษอยู่นะ. There Might be Blood (2008)
No. It's in the past. Now, there's a little, um...ไม่ มันผ่านไปแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องที่ ค้างอยู่เกี่ยวกับแหวนน่ะ Odyssey (2008)
Obviously the drugs weren't out of his system.มียาตกค้างอยู่ในร่างกาย\ ขับออกจากระบบเค้าไม่ได้ Adverse Events (2008)
But what if the toxins were stored in his fat cellsแต่ถ้ามีพิษตกค้างในไขมัน Adverse Events (2008)
So, uh, I could stay at your place tonight if you'd like.ดังนั้นคืนนี้ฉันจะค้างที่บ้านคุณ ถ้าคุณชอบ ฉันทำไม่ได้ The Itch (2008)
Well, you're not gonna sleep here again.ดีละ... คุณอย่าได้ มานอนค้างที่นี่อีก The Itch (2008)
You know why we spend nights at my house?คุณรู้ว่าทำไมเราถึงค้างคืน ที่บ้านของฉัน The Itch (2008)
Because when we spend them at yours...เพราะเวลาที่เราค้างที่บ้านคุณ The Itch (2008)
All right, let's finish what Anakin started. Ahead full.เอาล่ะ มาจบงานที่อนาคิน ทำค้างไว้เถอะ เดินหน้า Shadow of Malevolence (2008)
And he owes it all to you.แล้วเขาก็ติดค้างทั้งหมดนี้กับเธอนะ Valiant (2008)
Two yards of ale? Two miles, more like.โอย แย่แฮะ เมาค้าง Lancelot (2008)
Can't have you nodding off first day on the job, Lancelot.วันแรกของการเป็นอัศวินจะให้เมาค้างคงไม่ดีนะ แลนซาลอต Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าง[n.] (khāng) EN: langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey   
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind   FR: devoir
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stop over[PHRV] ค้างคืนนอกบ้าน, See also: ค้าง, Syn. stay over, stop off

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stuckค้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top