Search result for

-การแปร-

(13 entries)
(0.1303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การแปร, *การแปร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปร[N] change, See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition, Syn. การแปรเปลี่ยน, การเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลง, Example: การแปรของภาษาเป็นการแปรแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย, Thai definition: การเปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
Privatization does not mean you take a public institution and give it to some nice person.การแปรรูปไม่ได้หมายความว่า (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) คุณเอาสถาบันส่วนรวมไปมอบให้คนดี ๆ The Corporation (2003)
It sounds like you're advocating private ownership of every square inch of the planet.ฟังดูเหมือนคุณสนับสนุนการแปรรูป ทุกตารางนิ้วบนโลกใบนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์เอกชน The Corporation (2003)
When Bolivia sought to refinance the public water services of its third largest city the World Bank required privatization which is how the Bechtel Corporation of San Francisco gained control over all of Cochabamba's water even that which fell from the sky.เมื่อโบลิเวียพยายามปรับโครงสร้างหนี้ของการประปา ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ ธนาคารโลกบังคับให้มีการแปรรูป The Corporation (2003)
The price this beleaguered country paid for World Bank loans was the privatization of the state oil industry and its airline, railroad, electric and phone companies.ราคาที่ประเทศจนตรอกนี้ต้องจ่าย ให้การได้เงินกู้จากธนาคารโลก คือการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำมันของรัฐ The Corporation (2003)
The greater the popular resistance to the water privatization scheme the more violent became the standoff.ยิ่งประชาชนต่อต้านแผนการแปรรูปน้ำ มากเท่าไร ความรุนแรงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น The Corporation (2003)
And look at this formation. The guards, they're confused.ดูรูปแบบการแปรขบวนสิ ผู้คุมสับสนแล้วครับ The Longest Yard (2005)
You really need to brush.คุณต้องการ การแปรง จริงๆนะ Ice Age: The Meltdown (2006)
...rattle-like mutation that would have developed over thousands of years of evolution, but we don't know for sure....การแปรสภาพของกระดิ่ง ซึ่งมีพัฒนาการมาเป็นเวลานับหลายพันปี แต่เรายังไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ Teeth (2007)
It's also possible that it happened exactly as you said, and that one day a baby diamondback was born with a fully formed mutation that just happened to be extremely beneficial to its survival.แต่เป็นไปได้ว่า มันเป็นอย่างที่เธอว่ามา นั่นคือ จู่ๆ วันดีคืนดีงูหางกระดิ่งก็ถือกำเนิดขึ้น ด้วยการแปรสภาพอย่างสมบูรณ์ Teeth (2007)
Tauren's experiment bears all the hallmarks of alchemy.การทดลองของทอเรน มันแสดงถึงการแปรธาตุ To Kill the King (2008)
But alchemy's impossible, isn't it?แต่การแปรธาตุมันเป็นไปไม่ได้ To Kill the King (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top