Search result for

%依米 小未 松松酱 枫之 [...] 时差雪 时间轴 邦德猪%

(0 entries)
(1.1505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -%依米 小未 松松酱 枫之 [...] 时差雪 时间轴 邦德猪%-, *%依米 小未 松松酱 枫之 [...] 时差雪 时间轴 邦德猪%*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-%依米 (yī mǐ) 小未 (xiǎo wèi) 松松 (sōng sōng) (jiàng) 枫之舞 (fēng zhī wǔ) 陌漪 (mò yī) 校对 (jiào duì) 时差 (shí chà) (xuě) 时间轴 (shí jiān zhóu) 邦德 (bāng dé) (zhū)%-

 


  

 
 • (jiàng, ㄐㄧㄤˋ) jam; thick sauce [CE-DICT-Simplified]
时差
 • (shí chā, ㄕˊ ㄔㄚ) time difference; time lag; jet lag [CE-DICT-Simplified]
 • (ゆき) (n) snow; (P) [EDICT]
 • (xuě, ㄒㄩㄝˇ) snow [CE-DICT-Simplified]
 • (xuě, ㄒㄩㄝˇ) snow [CE-DICT-Traditional]
时间轴
 • (shí jiān zhóu, ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄓㄡˊ) time axis; timeline [CE-DICT-Simplified]
邦德
 • (Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ) Bond (name) [CE-DICT-Simplified]
 • (Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ) Bond (name) [CE-DICT-Traditional]
 • (いのしし) หมูป่า [LongdoJP]
 • (しし) (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [EDICT]
 • (いのしし(P);イノシシ) (n) (uk) wild boar; (P) [EDICT]
 • (い) (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig) [EDICT]
 • (zhū, ㄓㄨ) hog; pig; swine [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top