Search result for

- 瘾君子通常在 那边草丘上闲逛

(1 entries)
(0.6401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 瘾君子通常在 那边草丘上闲逛, - 瘾君子通常在 那边草丘上闲逛-, * 瘾君子通常在 那边草丘上闲逛*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Loadies generally hang... on the grassy knoll over there.[CN] - 瘾君子通常在 那边草丘上闲逛 Clueless (1995)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 瘾君子 (yǐn jūn zi)通常 (tōng cháng) (zài) 那边 (nà biān)草丘 (cǎo qiū) (shàng)闲逛 (xián guàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top