Search result for

- 所以他没有偷那份交易单据

(1 entries)
(0.6009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 所以他没有偷那份交易单据, - 所以他没有偷那份交易单据-, * 所以他没有偷那份交易单据*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- No, he didn't, but you could have stolen it.[CN] - 所以他没有偷那份交易单据 D.O.A. (1949)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 所以 (suǒ yǐ) ()没有 (méi yǒu) (tōu)那份 (nà fèn)交易 (jiāo yì)单据 (dān jù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top