Search result for

- 我們不得不為一個小太多的重量

(1 entries)
(0.6044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 我們不得不為一個小太多的重量,- 我們不得不為一個小太多的重量-, * 我們不得不為一個小太多的重量*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We had a little too much weight for that.[CN] - 我們不得不為一個小太多的重量 Trumbo (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 我們 (wǒ men)不得不 (bù dé bù) (wèi)一個 (yī gè)小太多 (xiǎo tài duō) (de)重量 (zhòng liàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top