Search result for

- 你喜欢了解时事,那去读报纸啊

(1 entries)
(0.5693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 你喜欢了解时事,那去读报纸啊, - 你喜欢了解时事,那去读报纸啊-, * 你喜欢了解时事,那去读报纸啊*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to be informed? Read a newspaper.[CN] - 你喜欢了解时事,那去读报纸啊 Frank Sets Sweet Dee on Fire (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- ()喜欢 (xǐ huān)了解 (liǎo jiě)时事 (shí shì)那去 (nà qù) ()报纸 (bào zhǐ) (a)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top