Search result for

- 一笔交易的单据, 是为 [...] 做给洛杉矶的尤金·菲利普

(1 entries)
(0.0699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一笔交易的单据, 是为乔 [...] 做给洛杉矶的尤金·菲利普, - 一笔交易的单据, 是为乔 [...] 做给洛杉矶的尤金·菲利普-, * 一笔交易的单据, 是为乔 [...] 做给洛杉矶的尤金·菲利普*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A Bill of Sale, for a George Reynolds, made out to Eugene Phillips, of Los Angeles.[CN] - 一笔交易的单据, 是为乔治·雷诺兹 做给洛杉矶的尤金·菲利普 D.O.A. (1949)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 一笔 (yī bǐ)交易 (jiāo yì) (de)单据 (dān jù), (shì) (wèi)乔治 (qiáo zhì)·雷诺兹 (léi nuò zī) (zuò) (gěi)洛杉矶 (luò shān jī) (de)尤金 (yóu jīn)·菲利普 (fēi lì pǔ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top