Search result for

*worry*

(317 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: worry, -worry-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worry[VI] วิตกกังวล, See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ
worry[VT] ทำให้วิตกกังวล, See also: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้ห่วง, ทำให้เป็นทุกข์, Syn. agitate, disturb, upset, Ant. calm, comfort
worry[N] ความวิตกกังวล, See also: ความวิตก, ความกังวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทุกข์, Syn. anguish, anxiety, apprehension, Ant. calm, serenity, tranquillity
worry[N] สาเหตุของความวิตกกังวล, See also: สิ่งที่ทำให้วิตกกังวล
worry[N] ช่วงเวลาที่วิตกกังวล, See also: ช่วงที่มีความทุกข์
worry at[PHRV] กัดฉีก, See also: ดึงทึ้ง
worry out[PHRV] พยายามหาคำตอบของ
worrywart[N] คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ), Syn. worryguts
worry over[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. worry about
worry about[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ, Syn. trouble about
worry along[PHRV] มีชีวิตอยู่ได้, Syn. get by
worry through[PHRV] มีชีวิตอยู่ได้, Syn. worry along

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
worrywart(เวอ'รีเวิร์ท) n. ผู้ชอบกลัดกลุ้มใจเป็นนิสัยและมักเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็น

English-Thai: Nontri Dictionary
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ
worry(vt) รบกวน,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้เป็นห่วง,กัด,ฉีก,ลาก,ดึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't worry.Don't worryHaunted (2015)
But don't worry, B.แต่ไม่ต้องห่วงนะ บี The Serena Also Rises (2008)
But I'm not sure about the font. Don't worry. You'll be fineแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวอักษร อย่ากังวลน่า ลูกทำได้อยู่แล้ว New Haven Can Wait (2008)
Worry about stuff, you know?ห่วงเรื่องสิ่งต่างๆ เข้าใจใช่ไหม? Chuck in Real Life (2008)
But don't worry. I'll get you home in timeแต่อย่าห่วงเลย ฉันจะไปส่งเธอตรงเวลาแน่นอน Pret-a-Poor-J (2008)
Don't worry.อย่ากังวล Pret-a-Poor-J (2008)
Don't worry. I have a table for you. Wait!ไม่ต้องห่วง ผมมีโต๊ะ สำหรับพวกคุณ There Might be Blood (2008)
Oh, she's cool. Don't worry.เธอเจ๋งมาก ไม่ต้องห่วง There Might be Blood (2008)
No, don't-- don't worry about jenny.ไม่ อย่า อย่ากังวลเรื่องเจนนี่เลย There Might be Blood (2008)
Dan, please. I have to worry about you now?แดน ได้โปรด ฉันกังวลเรื่องแกตอนนี้งั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
Don't worry.อย่างเธอฉันยืนให้รถเมล์เฉี่ยวยังเสียวกว่าอีก, โลอีส. Committed (2008)
Don't worry, Lois.- ฉันคงหยุดเรื่องพวกนี้ได้. Committed (2008)
Don't worry. Oliver's with me.อย่ากังวล โอลิเวอร์มากับผม Odyssey (2008)
Nothing to worry about. What's happening?ไม่มีอะไรต้องห่วง มันเกิดอะไรขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Do I need to worry about you, Hansen?นี่ฉันต้องห่วงนายด้วยไหม แฮนเซ่น Dead Space: Downfall (2008)
Don't worry.อย่ากังวลเลย มันไม่เจ็บหรอก Not Cancer (2008)
Don't worry.ไม่ต้องห่วง Adverse Events (2008)
Don't worry. Your kidneys are fine.ไม่ต้องห่วง ไตของคุณยังปกติดี Adverse Events (2008)
I just don't want her to worry.ผมไม่อยากให้เธอเป็นห่วง Adverse Events (2008)
Then we'll worry about making you sober.ดังนั้นเรากังวลที่จะทำให้คุณมีสติ Birthmarks (2008)
Don't worry. I've got an idea.ไม่ต้องห่วง ฉันมีความคิดแล้ว Emancipation (2008)
Don't worry, we'll decide when to start shooting.ไม่ต้องห่วงเรา ยังไม่ตัดสินใจว่าจะยิงตอนไหน Last Resort (2008)
Don't worry about this Mayan shit. You need to focus on your family.ไม่ต้องกังวลเรื่องมายันฉิบหายนี้ นายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวของนาย Pilot (2008)
He went with her. he didn't want to worry everyone.เค้าก็เลยย้ายตามแม่ไป คนๆนั้น ไม่อยากทำให้ใครเป็นห่วง Akai ito (2008)
Don't worry Supreme Leader, we'll take care of him.ไม่ต้องห่วงท่านหัวหน้า เราจัดการมันได้แน่ Ambush (2008)
You need to spend less time worrying about unicorns and more time worrying about rats.เจ้าควรที่จะใช้เวลาอันน้อยนิดที่กังวลเกี่ยวกับยูนิคอน หันมากังวล เกี่ยวกับหนูดีกว่านะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Don't you worry about keeping watch, Merlin!เจ้าอย่ากังวลกับการรอคอยนัก เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
- Don't worry about it.- ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก Destroy Malevolence (2008)
Don't worry, R2.ไม่ต้องห่วง อาร์ทู Downfall of a Droid (2008)
Don't worry, Goldie. You'll get to know him later.ไม่ต้องกังกล โกลดี้ เจ้าจะได้รู้จักเขาในไม่ช้า Downfall of a Droid (2008)
Good man, that Cody. Don't worry, Anakin.นายเยี่ยมมาก โคดี้ ไม่ต้องห่วงน่า อนาคิน Rookies (2008)
- Don't worry, Ahsoka.-ไม่ต้องห่วง อโศกา Shadow of Malevolence (2008)
Don't worry about us, Master Jedi.ไม่ต้องห่วง ท่านอาจารย์เจได Shadow of Malevolence (2008)
We'll take it from here, but don't worry.เราจะจัดการที่เหลือเอง ไม่ต้องห่วง Shadow of Malevolence (2008)
No, don't worry about it. Buy me a drink and call it even.ไม่เป็นไร อย่ากังวลไปเลย เลี้ยงเหล้ากระหม่อมแล้วกันจะได้เจ๊ากันไป Valiant (2008)
Don't worry. I'm getting used to it.ช่างเหอะ ข้าชักจะชินละ The Mark of Nimueh (2008)
Don't worry about me.-ไม่เป็นหรอก ไม่ต้องกังวลอะไร The Mark of Nimueh (2008)
Water's fine now. That's not your worry.แหล่งน้ำปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไป ที่น่าห่วงน่ะ The Mark of Nimueh (2008)
Don't worry, Merlin. We've plenty of time.ไม่ต้องกังวลไปเมอร์ลิน เรามีเวลาเหลือเฟือ Lancelot (2008)
Don't worry. Your secret's safe with me.ไม่ต้องกังวลไป ผมไม่เอาไปบอกใครหรอก Lancelot (2008)
It's not the weapons that worry us, it's having enough people to use them.ไม่ใช่อาวุธหรอกที่เราห่วง แต่เป็นที่กำลังคนไม่พอใช้อาวุธตั้งหาก The Moment of Truth (2008)
Don't worry, I won't let anything happen to you.ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครแตะต้องเจ้าได้หรอก Duel of the Droids (2008)
You just let me worry about the details.ให้ข้าจัดการ\ เกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเอง Duel of the Droids (2008)
Don't worry, Ahsoka, we'll catch Gunray yet.ไม่ต้องห่วง อาโซก้า เราจะจับกันเรย์ให้ได้ Lair of Grievous (2008)
Yousa no needing to worry, Chancellor.ท่านซ่า ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Nothing to worry aboutไม่มีอะไรต้องห่วง Cloak of Darkness (2008)
Don't worryไม่ต้องห่วง Cloak of Darkness (2008)
Don't you worry about it!ไม่ต้องเป็นห่วงครับท่าน Portrait of a Beauty (2008)
Sir, please tell her not to worry...ท่านครับ บอกนางว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้า บอกนางว่าข้าปลอดภัยดี จะดีกว่าถ้าเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย Portrait of a Beauty (2008)
You have enough to deal with without worrying about such things.เจ้าไม่ต้องเป็นกังวลอะไรกับเรื่องนี้หรอก To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worryAs long as I know the money is safe, I will not worry about it.
worryAs regards result, you don't have to worry.
worryAs regards the result, you need not worry so much.
worryBecause she believed in God, she had nothing to worry about.
worryBit of a worry with the way she dotes on her brother, isn't it?
worryDon't worry.
worryDon't worry about giving a speech at the wedding; you can just wing it when you get there.
worryDon't worry about it!
worryDon't worry about it.
worryDon't worry about making lots of sales.
worryDon't worry about making mistakes.
worryDon't worry about me.
worryDon't worry about money so much.
worryDon't worry about my dog.
worryDon't worry about my dog. He won't do you any harm.
worryDon't worry about others.
worryDon't worry about such a silly thing.
worryDon't worry about such a thing.
worryDon't worry about such a trifle.
worryDon't worry about such a trifle thing.
worryDon't worry about such a trivial problem.
worryDon't worry about that.
worryDon't worry about the past.
worryDon't worry about the result of the test.
worryDon't worry about the result of your test.
worryDon't worry about the results.
worryDon't worry about the results of your test.
worryDon't worry about the work.
worryDon't worry about us.
worryDon't worry about what others say.
worryDon't worry about what you have done.
worryDon't worry about your work.
worryDon't worry, be happy!
worryDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
worryDon't worry. I am not mad at you.
worryDon't worry I have completely recovered.
worryDon't worry, I'll help you. Just take it easy.
worryDon't worry. I'll look it up for you.
worryDon't worry. I'll stay with you.
worryDon't worry. I'll take care of you.
worry'Don't worry. I'm doing fine. :-) ' "Eh ... smiley-face?"
worryDon't worry. It's a common mistake.
worryDon't worry. It's OK.
worryDon't worry, Mom. He isn't particular about food. He eats anything.
worryDon't worry too much, or you'll go bald.
worryDon't worry. You can count on me.
worryDon't worry. You'll make it.
worryDon't you think it of no use worrying about what will happen tomorrow?
worryDo your best and don't worry.
worryHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
เก๊กซิม[V] worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, ปวดหัว, Ant. ดีใจ, สบายใจ, Example: เมื่อเตี่ยทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เตี่ยรู้สึกเก๊กซิมมากที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดี
ชั่งแม่ง[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน[V] It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ถือเป็นอารมณ์[V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
ปวดหัว[V] worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, กังวลใจ, ปั่นป่วน, วุ่นวายใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้เขาต้องปวดหัวมานานพอสมควร เพราะยังแก้ปัญหาไม่ได้สักที
ร้อนอกร้อนใจ[V] be anxious, See also: worry, be perturbed, be worried, Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ, Example: เธอร้อนอกร้อนใจอยากจะให้เขากลับมา
โล่งอก[ADV] relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
วิตกกังวล[V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก, Example: คนไข้วิตกกังวลว่าตนคงเป็นโรคร้ายแรง เพราะแม้แต่หมอก็ยังหาอาการไม่พบ
ห่วง[V] be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง
ความห่วงใย[N] worry, See also: care, anxiety, concern, Syn. ความห่วง, ความกังวล, Example: แม่ทุกคนมีความห่วงใยในลูกของตนเสมอ, Thai definition: การที่มีใจกังวลอยู่, การที่มีทุกข์กังวลอยู่
กลุ้มใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: ผมไม่กลุ้มใจเลย เพราะการทำงานอย่างนี้ต้องกระทบกระทั่งคนใหญ่คนโต, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ
ห่วงใย[V] worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. กังวล, Ant. หมดห่วง, หายห่วง, Example: เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่
ลำบากใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Ant. สบายใจ, Example: ตอนนี้เขาลำบากใจ ไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับพ่อแม่, Thai definition: ไม่สบายใจที่จะทำ
แผ้วพาน[V] disturb, See also: harass, harm, bother, pester, trouble, worry, pester, Syn. รบกวน, Example: แม่เป็นห่วงลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศมาก เกรงว่าจะมีอันตรายมาแผ้วพาน
พะวง[V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. กังวล, ห่วง, พะวักพะวง, Example: ผู้หญิงที่มีครรภ์มักจะมัวพะวงว่าตนเองจะอ้วนเกินไปหรือเด็กจะอ้วนเกินไปแล้วคลอดยาก
พิพักพิพ่วน[V] hesitate, See also: worry, Syn. กระอักกระอ่วน, อักอ่วน, รวนเร, Example: เธอรู้สึกพิพักพิพ่วนไม่รู้ว่าจะบอกความจริงกับเขาดีหรือไม่, Thai definition: รู้สึกลังเลใจหรือสับสนที่จะกล่าวออกมา
มุ่น[V] worry, See also: be anxious, be concerned, be apprehensive, Syn. กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, Example: สิ่งที่โลกมุสลิมมุ่นมากที่สุดคือ การเข้ามาของตะวันตกและพันธมิตรในดินแดนซาอุ, Thai definition: กังวลอยู่
เป็นกังวล[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. กังวล, เป็นทุกข์, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai definition: เกิดความไม่สบายใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์เป็นร้อน[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, , Ant. เป็นสุข, Example: คุณย่านั่งกินสบายๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เป็นทุกข์[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
หนักอก[V] worry, See also: brood, Syn. หนักใจ, วิตก, ลำบากใจ, หนักอกหนักใจ, Ant. โล่งอก, Example: เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหา ทำให้ครูอาจารย์หนักอกในการให้การศึกษาอบรม
เดือดเนื้อร้อนใจ[V] worry, See also: be anxious, be vexed, be distressed, be troubled, Syn. ร้อนใจ, ทุกข์ใจ, กังวล, กลุ้มใจ, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณจะเดือดเนื้อร้อนใจไปทำไม, Thai definition: ไม่เป็นสุขใจเพราะมีความทุกข์กังวล
ร้อนตัว[V] be afraid of being involved or incriminated, See also: worry, have a guilty conscience, get alarm, Example: รัฐมนตรีหลายคนร้อนตัวกันใหญ่ หลังจากที่ข่าวการประมูลซื้อคอมพิวเตอร์ถูกวิจารณ์อย่างหนัก, Thai definition: กลัวว่าโทษ หรือความลำบากจะมาถึงตัว
ร้อนใจ[V] worry, See also: be anxious, Syn. กระวนกระวายใจ, ร้อนรน, Example: เมื่อท้องฟ้าครึ้มฝนมากยิ่งขึ้น เขาก็เริ่มร้อนใจ เพราะไม่อยากเผชิญกับสายฝนที่ป้ายรถเมล์
ร้อนรน[V] be impatient, See also: worry, feel restless with anxiety, be anxious, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, ร้อนรุ่ม, ร้อนใจ, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: แสดงอาการกระวนกระวาย
ปรารมภ์[V] worry, See also: contemplate, be concerned, consider, ponder, be anxious, be worried, Syn. วิตก, รำพึง, ครุ่นคิด, Example: อย่าปรารมภ์ไปไย
ปริวิตก[V] worry, See also: be anxious, be worried, be concerned, Syn. กังวลใจ, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม, Example: เขาแจ้งข่าวร้ายแต่เธอไม่ได้แสดงอาการปริวิตก, Thai definition: นึกเป็นทุกข์หนักใจ
ช่างเถอะ[ADV] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถิด, Example: ช่างเถอะ เรื่องของผม ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง
ช่างเถิด[ADV] never mind, See also: don't worry, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถอะ, Example: คนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวนั้นก็ช่างเถิด มันเลือกกันไม่ได้
มนัสดาป[N] mental pain, See also: anxiety, worry, anguish, Syn. ความร้อนใจ, Notes: (สันสกฤต)
กระวนกระวาย[V] fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กังวล[V] worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. ห่วงใย, Example: ประชาชนกังวลเรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: มีใจพะวงอยู่
กังวลใจ[V] worry, See also: feel anxious, concern, Syn. เป็นห่วง, Example: อาการบาดเจ็บของลูกทำให้พ่อแม่กังวลใจมาก
ความวิตกกังวล[N] anxiety, See also: distress, worry, Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ, Example: เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบิดาของเขา, Thai definition: ความร้อนใจเพราะห่วงใย
ทุกข์ร้อน[V] suffer, See also: worry, be concerned, be anxious, Syn. เดือดร้อน, ทุกข์ใจ, หนักใจ, ร้อนใจ
นอนตาไม่หลับ[V] be concerned, See also: be worry, Example: ชาวบ้านนอนตาไม่หลับเพราะหวาดผวาโจรผู้ร้าย, Thai definition: นอนด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวล
ห่วงหน้าห่วงหลัง[V] worry, See also: be anxious, feel anxiety, Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, Example: เธอไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังหรอก ไปเที่ยวให้สนุกเถอะ, Thai definition: พะวงใจ หรือกังวลใจไปหมดทุกเรื่อง, ไม่สามารถวางใจได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม
หวั่นใจ[V] worry, See also: be apprehensive, feel anxious, be worried, Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ, Example: ผมหวั่นใจว่าวันเวลาอันเลวร้ายกำลังย่างกรายมาถึง
หวาดวิตก[V] be afraid, See also: be apprehensive, worry, feel anxious, Syn. วิตก, กลัว, กังวล, วิตกกังวล, Example: พรรคการเมืองต่างหวาดวิตกในการเลือกตั้งครั้งนี้
อนาทร[V] care, See also: be concerned, worry, Example: เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล
ความเป็นห่วง[N] worry, See also: anxiety, distress, care, Syn. ความห่วง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. การปล่อยปละละเลย, การเพิกเฉย, Example: พ่อแม่มักมีความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของลูก
ความกังวล[N] worry, See also: anxiety, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความห่วงใย, Ant. ความสบายใจ, Example: ความกังวลถึงลูกเป็นความทุกข์ของแม่ทุกคน, Thai definition: ความมีใจพะวงอยู่
ความกังวลใจ[N] anxiety, See also: worry, distress, uneasiness, Syn. ความวิตกกังวล, ความกังวล, Ant. ความสบายใจ, Example: การย่างเข้าสู่วัยชรามักก่อให้เกิดความกังวลใจกับผู้หญิงที่ยังไม่อยากแก่
ความทุกข์ร้อน[N] distress, See also: worry, anxiety, upset, trouble, grief, agony, Syn. ความทุกข์, ความเดือดร้อน, Ant. ความสุข, ความยินดี, Example: ศาสนาได้ช่วยเหลือชี้แนะผู้มีความทุกข์ร้อนใจให้คลายทุกข์
กลุ้มอกกลุ้มใจ[V] worry, See also: distress, trouble, be depressed, Syn. กลุ้มใจ, อัดอั้นใจ, Ant. เบิกบาน, ปลอดโปร่ง, Example: เธอกลุ้มอกกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
จุกจิก[V] fuss, See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: อาจารย์จุกจิกเรื่องการไว้ผมของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
กลุ้ม[V] worry, See also: depress, distress, Syn. กลุ้มใจ, กังวล, Ant. สบายใจ, Example: ในสังคมเมืองใหญ่ๆ คนต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มาก เมื่อกลุ้มก็มักจะหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
ไม่เป็นไร[V] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ช่างเถอะ, ช่างเถิด, Example: ไม่เป็นไรครับ น้ำในตู้เย็นผมมี, Thai definition: อย่าเอาใจใส่เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหน้าห่วงหลัง[v. exp.] (huang nā huang lang) EN: worry   
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry ; feel anxious about ; concern about   FR: se préoccuper ; se soucier
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet
เก๊กซิม[v.] (keksim) EN: worry ; be anxious   
ความห่วงใย[n.] (khwām huangyai) EN: worry ; care ; anxiety ; concern   FR: souci [m] ; préoccupation [f]
ความกังวล[n.] (khwām kangwon) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern   FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m]
ความกังวลใจ[n.] (khwām kangwonjai) EN: anxiety ; worry ; distress ; uneasiness ; malaise   
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk røn) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony   
ความวิตกกังวล[n.] (khwām witokkangwon) EN: anxiety ; distress ; worry   
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
ลำบากใจ[v.] (lambākjai) EN: worry ; be depressed ; distress   
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem   FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry   FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v. exp.] (pen thuk) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry   FR: être malheureux
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned   FR: se soucier de ; se préoccuper de
ร้อนใจ[v.] (rønjai) EN: worry ; be anxious   FR: être angoissé ; angoisser (fam.) ; éprouver de l'anxiété
ร้อนรน[v. exp.] (rønron) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious   FR: être impatient
ตื๊อ[v.] (teū) EN: pester ; harass ; bother ; worry   FR: harceler ; harasser
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut   
วิตกกังวล[v.] (witokkangwon) EN: worry ; be anxious ; be concerned   

CMU English Pronouncing Dictionary
WORRY    W ER1 IY0
WORRYING    W ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worry    (v) (w uh1 r ii)
worrying    (v) (w uh1 r i i ng)
worryingly    (a) (w uh1 r i i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger {m}; Sorge {f}worry [Add to Longdo]
Sorgenfalte {f}worry line [Add to Longdo]
Sorge {f} | Sorgen {pl} | Sorge haben, dass ...worry | worries | to be worried that ... [Add to Longdo]
abquälend; quälendworrying [Add to Longdo]
bedauerndworrying [Add to Longdo]
befürchten; sich kümmern umto worry about [Add to Longdo]
besorgniserregend {adj} | besorgniserregender | am besorgniserregendstenalarming; worrying | more alarming | most alarming [Add to Longdo]
beunruhigen; plagen; ärgern; sorgento worry [Add to Longdo]
beunruhigend {adv}worryingly [Add to Longdo]
gesorgtworryed [Add to Longdo]
klagento worry [Add to Longdo]
quälen; abquälen; sich sorgen | gequält; abgequält; gesorgtto worry | worried [Add to Longdo]
sorgtworrys [Add to Longdo]
Es ist nicht der Mühe wert.It's not worth worrying about. [Add to Longdo]
Keine Sorge!Don't (you) worry! [Add to Longdo]
Keine Sorge, es macht keine Mühe.Don't worry, it's no hassle! [Add to Longdo]
Machen Sie sich keine Sorgen!Don't worry! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
やきもき[, yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
意に介する[いにかいする, inikaisuru] (exp,vs-s) (usu. takes the negative form 意に介さない) to mind; to care; to worry [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
気が差す[きがさす, kigasasu] (exp,v5s) to feel uneasy; to worry (about something) [Add to Longdo]
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry [Add to Longdo]
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry [Add to Longdo]
気づかれ(P);気疲れ[きづかれ, kidukare] (n,vs) mental fatigue; worry; boredom; (P) [Add to Longdo]
気で気を病む[きできをやむ, kidekiwoyamu] (exp,v5m) to worry without reason; to fret [Add to Longdo]
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about [Add to Longdo]
気にする[きにする, kinisuru] (exp,vs-i) to mind (negative nuance); to care about; to worry; to pay undue (amount of) attention to (something) [Add to Longdo]
気にするな[きにするな, kinisuruna] (exp) Never mind!; Don't worry about it [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]
気を病む[きをやむ, kiwoyamu] (exp,v5m) to fret; to worry (negative implications) [Add to Longdo]
気を揉む;気をもむ[きをもむ, kiwomomu] (exp,v5m) to worry; to fret; to get anxious [Add to Longdo]
気掛かり(P);気がかり;気掛り;気懸かり[きがかり, kigakari] (adj-na,n) anxiety; concern; worry; (P) [Add to Longdo]
気苦労[きぐろう, kigurou] (n) worry; care; anxiety [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] (n) consideration; concern; fear; worry; solicitude; (P) [Add to Longdo]
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of [Add to Longdo]
気骨[きぼね, kibone] (n) worry; care; anxiety [Add to Longdo]
胸の痞が下りる[むねのつかえがおりる, munenotsukaegaoriru] (exp,v1) to be relieved of a worry [Add to Longdo]
胸を痛める[むねをいためる, munewoitameru] (exp,v1) to worry oneself (about) [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦にする[くにする, kunisuru] (exp,vs-i) to worry [Add to Longdo]
苦に病む[くにやむ, kuniyamu] (exp,v5m) to worry; to suffer [Add to Longdo]
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature [Add to Longdo]
屈託[くったく, kuttaku] (n,vs) (1) worry; care; concern; (2) ennui; boredom; (P) [Add to Longdo]
屈託の無い;屈託のない[くったくのない, kuttakunonai] (adj-i) carefree; free from worry [Add to Longdo]
懸念[けねん, kenen] (n,vs) worry; fear; anxiety; concern; (P) [Add to Longdo]
後顧[こうこ, kouko] (n) looking back; worry; anxiety [Add to Longdo]
御念;ご念[ごねん, gonen] (n) worry; care; consideration [Add to Longdo]
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of) [Add to Longdo]
思い悩む[おもいなやむ, omoinayamu] (v5m,vt) to worry [Add to Longdo]
思い煩う;思いわずらう[おもいわずらう, omoiwazurau] (v5u,vi) to worry about; to be vexed [Add to Longdo]
主思い[しゅうおもい, shuuomoi] (n) worrying about one's master's affairs; one who so worries [Add to Longdo]
取り越し苦労;取越し苦労;取越苦労[とりこしぐろう, torikoshigurou] (n) overanxiety; needless worry [Add to Longdo]
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about) [Add to Longdo]
焦慮[しょうりょ, shouryo] (n,vs) impatience; worry [Add to Longdo]
心を煩わす[こころをわずらわす, kokorowowazurawasu] (exp,v5s) to worry oneself over [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不去理[bù qù lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩˋ ㄌㄧˇ, ] to leave sth as it is; not to bother to remedy or repair; not to bother with; not to worry about; to ignore; not to associate with sb [Add to Longdo]
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] unexpected; eventuality; contingency; not worry about [Add to Longdo]
使烦恼[shǐ fán nǎo, ㄕˇ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 使 / 使] worry [Add to Longdo]
别着急[bié zháo jí, ㄅㄧㄝˊ ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, / ] Don't worry! [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth) [Add to Longdo]
喉急[hóu jí, ㄏㄡˊ ㄐㄧˊ, ] anxious; worrying [Add to Longdo]
大包大揽[dà bāo dà lǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄠ ㄉㄚˋ ㄌㄢˇ, / ] (idiom) not worry about conditions or responsibilities, but rather take it all; all round contract [Add to Longdo]
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry [Add to Longdo]
心事[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] a load on one's mind; worry [Add to Longdo]
心病[xīn bìng, ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ, ] secret worry [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] anxiety; worry [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease) [Add to Longdo]
惦记[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] remember with concern; worry about [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] change countenance; worry [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] worry about [Add to Longdo]
欲加之罪,何患无词[yù jiā zhī zuì, ㄩˋ ㄐㄧㄚ ㄓ ㄗㄨㄟˋ, he2 huan4 wu2 ci2, / ] If you want to condemn sb, don't worry about the pretext (成语 saw, from Zuozhuan 左傳|左传); one can always trump up a charge against sb; Give a dog a bad name, then hang him.; also written 慾加之罪,何患無辭|欲加之罪,何患无辞 [Add to Longdo]
欲加之罪,何患无辞[yù jiā zhī zuì, ㄩˋ ㄐㄧㄚ ㄓ ㄗㄨㄟˋ, he2 huan4 wu2 ci2, / ] If you want to condemn sb, don't worry about the pretext (成语 saw, from Zuozhuan 左傳|左传); one can always trump up a charge against sb; Give a dog a bad name, then hang him. [Add to Longdo]
忧虑[yōu lǜ, ㄧㄡ ㄌㄩˋ, / ] to worry; anxiety (about) [Add to Longdo]
忧灼[yōu zhuó, ㄧㄡ ㄓㄨㄛˊ, / ] worrying [Add to Longdo]
挂虑[guà lǜ, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄩˋ, / ] to worry about [Add to Longdo]
提心[tí xīn, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] worry [Add to Longdo]
操心[cāo xīn, ㄘㄠ ㄒㄧㄣ, ] to worry about [Add to Longdo]
担心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, / ] anxious; worried; uneasy; to worry; to be anxious [Add to Longdo]
担忧[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to worry; to be concerned [Add to Longdo]
担懮[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] worry; anxiety [Add to Longdo]
放不下心[fàng bu xià xīn, ㄈㄤˋ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄣ, ] cannot stop worrying [Add to Longdo]
斤斤计较[jīn jīn jì jiào, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to haggle over every ounce; fig. to worry unduly over minor matters [Add to Longdo]
替古人担忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues [Add to Longdo]
替古人耽忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues [Add to Longdo]
消愁解闷[xiāo chóu jiě mèn, ㄒㄧㄠ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] lit. to eliminate worry and dispel melancholy (成语 saw); diversion from boredom; to dispel depression or melancholy; to relieve stress; a relaxing pass-time [Add to Longdo]
烧心[shāo xīn, ㄕㄠ ㄒㄧㄣ, / ] to worry [Add to Longdo]
牵心[qiān xīn, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to worry; concerned [Add to Longdo]
牵心挂肠[qiān xīn guà cháng, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄚˋ ㄔㄤˊ, / ] to worry deeply about sth; extremely concerned [Add to Longdo]
牵挂[qiān guà, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄚˋ, / ] to worry [Add to Longdo]
犯愁[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, ] to worry; to be anxious [Add to Longdo]
发愁[fā chóu, ㄈㄚ ㄔㄡˊ, / ] to worry about sth; to fret; anxious [Add to Longdo]
省心[shěng xīn, ㄕㄥˇ ㄒㄧㄣ, ] to save worry [Add to Longdo]
纠缠[jiū chán, ㄐㄧㄡ ㄔㄢˊ, / ] to worry; entangled in sth [Add to Longdo]
舒畅[shū chàng, ㄕㄨ ㄔㄤˋ, / ] happy; entirely free from worry [Add to Longdo]
着忙[zháo máng, ㄓㄠˊ ㄇㄤˊ, / ] to rush; in a hurry; to worry about being late [Add to Longdo]
着急[zháo jí, ㄓㄠˊ ㄐㄧˊ, / ] worry; feel anxious [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] forewarned; peace; worry; surname Yu [Add to Longdo]
虱多不痒[shī duō bù yǎng, ㄕ ㄉㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, / ] many fleas, but unconcerned (成语 saw); no point in worrying about one debt when one has so many others; Troubles never come singly.; It never rains but it pours. [Add to Longdo]
触动[chù dòng, ㄔㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to touch; to stir up (trouble or emotions); to move (sb's emotions or worry) [Add to Longdo]
费心[fèi xīn, ㄈㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] to worry [Add to Longdo]
开朗[kāi lǎng, ㄎㄞ ㄌㄤˇ, / ] well lit; open and clear; carefree; without worry; optimistic [Add to Longdo]
隐忧[yǐn yōu, ˇ ㄧㄡ, / ] secret concern; private worry [Add to Longdo]
顾念[gù niàn, ㄍㄨˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] to care for; to worry about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Worried}; p. pr. & vb. n.
   {Worrying}.] [OE. worowen, wirien, to strangle, AS. wyrgan in
   [=a]wyrgan; akin to D. worgen, wurgen, to strangle, OHG.
   wurgen, G. w["u]rgen, Lith. verszti, and perhaps to E.
   wring.]
   [1913 Webster]
   1. To harass by pursuit and barking; to attack repeatedly;
    also, to tear or mangle with the teeth.
    [1913 Webster]
 
       A hellhound that doth hunt us all to death;
       That dog that had his teeth before his eyes,
       To worry lambs and lap their gentle blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass or beset with importunity, or with care an
    anxiety; to vex; to annoy; to torment; to tease; to fret;
    to trouble; to plague. "A church worried with
    reformation." --South.
    [1913 Webster]
 
       Let them rail,
       And worry one another at their pleasure. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       Worry him out till he gives consent. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To harass with labor; to fatigue. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, v. i.
   To feel or express undue care and anxiety; to manifest
   disquietude or pain; to be fretful; to chafe; as, the child
   worries; the horse worries.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worry \Wor"ry\, n.; pl. {Worries}.
   A state of undue solicitude; a state of disturbance from care
   and anxiety; vexation; anxiety; fret; as, to be in a worry.
   "The whir and worry of spindle and of loom." --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top