Search result for

*wolf*

(266 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wolf, -wolf-
English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wolf[N] สุนัขป่า, See also: หมาป่า
wolf[N] ขนของหมาป่า
wolf[N] คนละโมบและโหดร้าย
wolf[N] ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสือผู้หญิง, Syn. playboy
wolf[VT] สวาปาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. devour, gobble, guzzle, wolf down
werwolf[N] มนุษย์หมาป่า, Syn. lycanthrope, werewolf
wolfish[ADJ] เหมือนหรือคล้ายสุนัขป่า, See also: คล้ายหมาป่า, Syn. lupine
wolfram[N] แร่วุลแฟรม (คำโบราณ), See also: ทังสเตน, Syn. tungsten, wolframite
aardwolf[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร
cry wolf[IDM] ร้องขอความช่วยเหลือแบบเด็กเลี้ยงแกะ, See also: ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อไม่ต้องการจริง และเมื่อต้องการจริงกลับไม่มีใครเชื่อ
werewolf[N] มนุษย์หมาป่า, Syn. lycanthrope, werwolf
wolffish[N] ปลาขนาดใหญ่จำพวก Anarhichas, See also: อยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือ
rauwolfia[N] ต้นไม้พู่มเขตร้อนมีพิษ
wolf down[PHRV] กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างกระหาย
wolfberry[N] ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว, See also: ชื่อละตินคือ Symphoricarpos occidentalis
wolfhound[N] สุนัขขนาดใหญ่เคยใช้ล่าสัตว์ใหญ่เช่น สุนัขป่า
wolfishly[ADV] เหมือนสุนัขป่า, Syn. rapaciously
wolframite[N] แร่วุลแฟรม, See also: แร่ทังสเตน, Syn. wolfram, tungsten
wolf in sheep's clothing[IDM] คนไม่ดีที่ภายนอกดูเหมือนดี
keep the wolf from the door[IDM] หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
prairie wolfn. =coyote
sea wolfปลาทะเลขนาดใหญ่,โจรสลัด
werewolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า,มนุษย์หมาป่า pl. werewolves
werwolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า,มนุษย์หมาป่า pl. werewolves
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend,savage
wolfhound(วูลฟฺ'เฮานดฺ) n. สุนัขขนาดใหญ่ที่ใช้ล่าสุนัขป่า
wolfish(วูล'ฟิช) adj. คล้ายสุนัข,มีลักษณะของสุนัขป่า, See also: wolfishly adv. wolfish
wolfram(วูล'เฟริม) n. ทังสเตน,=wolframite
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram
wolframium(วูฟเฟรฺ'เมียม) n. ทังสเตน

English-Thai: Nontri Dictionary
werewolf(n) มนุษย์หมาป่า
wolf(n) หมาป่า
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wolframite วุลแฟรไมต์
แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Graft, Wolfeผิวหนังปลูกเต็มขั้นเป็นชิ้นตัดมาปิดส่วนที่ผิวหนัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wolfgang[Thai] (name ) Name

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Wolfgang,- Wolfgang. Explorers (1985)
Werewolf!WerwolfSilver Bullet (1985)
Wolf?WolfMask of the Wolf (1988)
Wolf!WolfBabe (1995)
Wolf!WolfThe Missing Lynx (2008)
WolfWolfThe Guillotines (2012)
A wolf.Ein WolfWolf Children (2012)
Wolfie?Wolfie? Obligate Mutualisms (2017)
Little red riding hood from the big bad wolf.หนูน้อยหมวกแดงจากหมาป่าตัวร้าย There Might be Blood (2008)
You ever hear of the boy who cried wolf?คุณเคยได้ยินเรื่องเด็กชาย ที่ร้องเป็นเสียงหมาป่าไหม Not Cancer (2008)
He's being eaten by a wolf, mom's gonna come running.เขากำลังถูกหมาป่ากิน ขณะที่แม่กำลังวิ่งมา Not Cancer (2008)
Wolf, keep the communications signal alive.วูฟ รักษาสัญญาณสื่อสารนั่นไว้ Rising Malevolence (2008)
Yamucha's Wolf Fang Fist!ก่อนอื่น... ท่าของหยำฉา "หมัดพายุเขี้ยวหมาป่า!" Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Daughter to the De Noir clan the Moon Princess,was deeply in love and was to be marry to Sir Wolf Merryweather.ลูกสาวของตระกุล เดอ นัวร์.. ..เจ้าหญิงจันทรา เข้าพิธีแต่งงานกับ เซอร์ วูลฟ์ เมอรี่เวธเธอร์ The Secret of Moonacre (2008)
In turn, Sir Wolf gave his bride a unicorn.เช่นเดียวกัน, เซอร์ วูลฟ์ ได้มอบม้ายูนิคอร์นให้เจ้าสาวของเขา The Secret of Moonacre (2008)
I'm 1,16% wolf with a yellow wolverine and there is some...รวมกับสัตว์ป่ากินเนี้อ \ แถมเชื้อสายยังรวมกันระหว่าง.. Bolt (2008)
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
Never send sheep to kill a wolf.อย่าริส่งแกะมาฆ่าหมาป่า Wanted (2008)
Never send sheep to kill a wolf.อย่าริส่งแกะมาฆ่าหมาป่า Wanted (2008)
Do you remember the one where the wolf huffed and puffed... and blew the piggies' house down?ยังจำเรื่องที่มีหมาป่าใจร้ายชอบหายใจแรงๆ แล้วเป่าบ้านลูกหมูจนกระเด็นได้ไหม? The House Bunny (2008)
And then she thought she was in... some bad werewolf movie.แล้วมันก็เริ่มมืดละ ผมคิดว่าเธอคิดว่าตัวเอง Made of Honor (2008)
Little Red Riding Hood said to the wolf, "Grand-ma!หนูน้อยหมวกแดงพูดกับหมาป่าว่า Taken (2008)
- And the wolf replied...- และหมาป่าตอบว่า... Taken (2008)
Many men have come in with sheep's clothing,only to let the wolf come out.คนเท่าไหร่ที่เข้ามาเหมือนเเกะ เเละออกไปเเบบหมาป่า The Art of the Deal (2008)
You know this assignment was nonfiction, right? So you and your family killed a werewolf last summer, huh?เธอรู้ว่า การบ้านนี่ ไม่ได้ให้แต่งนิยายใช่มั้ย ครับ คุณครูวัตต์ ถ้างั้น เธอกับครอบครับของเธอ ก็ล่ามนุษย์หมาป่ากันเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วงั้นสิ After School Special (2009)
Now, aside from the werewolf,ทีนี้ นอกเหนือจากเรื่องมนุษย์หมาป่าแล้ว After School Special (2009)
- A big, bad wolf in a world of little pigs. - No. You're wrong, Dean.นายคิดผิดแล้ว ดีน When the Levee Breaks (2009)
Guess the wolf's out of the bag.ทีนี้รู้กันทั้งบางแน่ The Twilight Saga: New Moon (2009)
So, you're the wolf girl.และเธอใช่มั้ยที่คบกับพวกหมาป่า The Twilight Saga: New Moon (2009)
That's a wolf thing.เรื่องเกี่ยวกับหมาป่า The Twilight Saga: New Moon (2009)
So you're a werewolf?ตกลงพวกนายเป็นมนุษย์มหาป่า ใช่มั้ย? The Twilight Saga: New Moon (2009)
It's a wolf thing.ธรรมชาติของหมาป่า The Twilight Saga: New Moon (2009)
Jacob's kind of a werewolf.เจคอบเป็นพวกมนุษย์หมาป่า The Twilight Saga: New Moon (2009)
Lone wolf like Jones, you know, he stands out from the pack.หมาป่าฉายเดี่ยวอย่างโจนส์ ชอบโดดเด่นออกนอกฝูง Bulletproof (2009)
Seawolf sub. The Jimmy Carter.เรือ "เดอะ จิมมี่ คาร์เตอร์" Today Is the Day: Part 1 (2009)
Sort of like the wolf and the sheep dog.เหมือนกับหมาป่าและสุนัขเลี้ยงแกะ Today Is the Day: Part 1 (2009)
And the wolf shall lie down with the lamb.และหมาป่าก็จะนอนลงข้างๆเจ้าแกะน้อย Everyone (2009)
It should read: "The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard'และหมาป่าก็อาศัยอยู่กับเจ้าแกะน้อย, Everyone (2009)
Airwolf.รวดเดียวหมด? Cook (2009)
When it was mauled by a werewolf.ตอนถูกมนุษย์หมาป่าขย้ำ Scratches (2009)
So did anybody tell you to touch the whisker of a sleeping wolf?แล้วใครบอกให้เธอมาเตะหนวดของ หมาป่าที่หลับอยู่หละ? Episode #1.1 (2009)
- Give me the wolf pack price.ให้ฉันในราคากลุ่มหมาป่านะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
The wolf pack price... 25.ก็ได้ ราคากลุ่มหมาป่า... 25 Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Yeah, I... So much for the wolf pack price.ใช่ ราคาพิเศษสำหรับกลุ่มหมาป่า Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
A lone wolf.หมาป่าสันโดษ Dirty Harry (2009)
Lone wolf personified.ทำตัวเป็นหมาป่า เดียวดาย Hello, Dexter Morgan (2009)
A lone wolf.-หมาป่าผู้โดดเดียว Blinded by the Light (2009)
- trinity's a lone wolf.-ทรินิตี้ เป็นเหมือนหมาป่าที่เดียวดาย Dirty Harry (2009)
- the lone wolf thinks this is over.-หมาป่าที่โดเดี่ยว จะคิดต่างออกไป Dirty Harry (2009)
* * lay aside the garments * * that are stained with sin * - a wolf in sheep's clothing.หมาป่าในคราบของแกะ If I Had a Hammer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wolfTalk of the wolf and behold his skin.
wolfI heard a wolf crying.
wolfThe boy said a wolf would come.
wolfThe lamb was killed by the wolf.
wolfYou might as well reason with the wolf as try to persuade that man.
wolfYou are a wolf in sheep's clothing.
wolfTwo sheep were killed by a wolf.
wolfJust because I'm a wolf, everyone thinks I'm the bad guy.
wolfHe's just crying wolf again.
wolfYou cannot tame a wolf.
wolfAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
wolf"Now that I think of it, where's Tanimoto?" "Playing the lone wolf, as always."
wolfHe is as lean as a wolf.
wolfJohn is as lean as a wolf.
wolfWe are trying to keep the wolf from the door.
wolfHe is a wolf in sheep's clothing.
wolfHave you ever seen a wolf?
wolfThousands of Americans have a hard time keeping the wolf from the door.
wolf"Oh, right, you're a werewolf, aren't you?" "I'm mixed blood, so I don't transform or anything."
wolfHe sets the wolf to guard the sheep.
wolfOne day she met a wolf in the woods.
wolfCritics are just crying wolf about protectionism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวาปาม[V] devour, See also: eat, gobble, guzzle, gulp, polish off, wolf, Syn. แดก, ยัด, เขมือบ, Example: เมื่ออาหารตั้งโต๊ะเรียบร้อย พวกเด็กจรจัดก็สวาปามอย่างรวดเร็ว, Thai definition: กินอย่างตะกละ, Notes: (ปาก)
สุนัขป่า[N] wolf, Syn. หมาป่า, Example: ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นมักจะได้ยินเสียงของสุนัขป่าร้องโหยหวนมาจากหุบเขา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ เช่น น้ำตาลเทา เทาปนแดง ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง กินเนื้อสัตว์
หมาป่า[N] wolf, Syn. สุนัขป่า, Example: สัตว์ที่เป็นอาหารที่หมาป่าชอบ มักถูกหมาป่ากัดกินบ่อยกว่าสัตว์อื่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarfe down   
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
หมาป่า[n.] (māpā) EN: wolf   FR: loup [m]
งูปล้องฉนวนลายเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lāi leūang) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องฉนวนหลังเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lang leūang) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องฉนวนลาว [n. exp.] (ngū plǿngchanūan lāo) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
งูปล้องอ้อย[n. exp.] (ngū plǿng-øi) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake   
ผำ [n.] (pham) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae   
สุนัขป่า[n.] (sunak pā) EN: wolf   FR: loup [m]
สุนัขป่าตัวผู้[n. exp.] (sunak pā tūaphū) EN: dog wolf   
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท[n. prop.] (Wøkāng Āmādēut Mōsāt) EN: Wolfgang Amadeus Mozart ; Mozart ; W.A. Mozart   FR: Wolfgang Amadeus Mozart ; Mozart ; W.A. Mozart
โวล์ฟสบวร์ก[TM] (Wōlfsbūak) EN: Wolfsburg   FR: Wolfsburg
โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ = โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเท[n. prop.] (Yōhan Wøkāng føn Koēthoē) EN: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe   FR: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe

CMU English Pronouncing Dictionary
WOLF    W UH1 L F
WOLFF    W UH1 L F
WOLFE    W UH1 L F
WOLF'S    W UH1 L F S
WOLFER    W UH1 L F ER0
DEWOLF    D UW1 UH0 L F
WOLFRAM    W UH1 L F R AE2 M
WOLFERT    W UH1 L F ER0 T
WOLFLEY    W UH1 L F L IY0
WOLFRUM    W UH1 L F R AH0 M
WOLFMAN    W UH1 L F M AH0 N
WOLFROM    W UH1 L F R AH0 M
WOLFREY    W UH1 L F R IY0
WOLFORD    W OW1 L F ER0 D
WOLFSON    W UH1 L F S AH0 N
WOLFE'S    W UH1 L F S
DEWOLFE    D UW1 UH0 L F
SEAWOLF    S IY1 W UH2 L F
WOLFGANG    W UH1 L F G AE2 NG
WOLFGRAM    W UH1 L F G R AE2 M
WEREWOLF    W EH1 R W UH2 L F
WOLFARTH    W UH1 L F AA0 R TH
WOLFSBURG    W UH1 L F S B ER0 G
SEAWOLF'S    S IY1 W UH2 L F S
DEMPEWOLF    D EH1 M P Y UW0 UH0 L F
WOLFINGER    W UH1 L F IH0 NG ER0
WOLFENDEN    W UH1 L F EH2 N D AH0 N
WOLFENSOHN    W UH1 L F AH0 N S AH0 N
STEPPENWOLF    S T EH1 P AH0 N W UH2 L F
WOLFINBARGER    W UH1 L F AH0 N B AA2 R G ER0
WOLFENBARGER    W UH1 L F AH0 N B AA0 R G ER0
WOLFENSCHMIDT    W UH1 L F AH0 N SH M IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wolf    (v) (w u1 l f)
wolfs    (v) (w u1 l f s)
wolfed    (v) (w u1 l f t)
wolfing    (v) (w u1 l f i ng)
wolfish    (j) (w u1 l f i sh)
wolfram    (n) (w u1 l f r @ m)
werewolf    (n) (w i@1 w u l f)
wolf-cub    (n) - (w u1 l f - k uh b)
wolf-cubs    (n) - (w u1 l f - k uh b z)
wolfhound    (n) (w u1 l f h au n d)
wolfhounds    (n) (w u1 l f h au n d z)
wolf's-bane    (n) - (w u1 l f s - b ei n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zwölf(n) |die, pl. Zwölfen| หมายเลขสิบสอง
zwölf(adj) สิบสอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktenvernichter {m}; Reißwolf {m}shredder; shredding machine [Add to Longdo]
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Einzelgänger {m}lone wolf [Add to Longdo]
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince [Add to Longdo]
mit der Not kämpfento keep the wolf from the door [Add to Longdo]
Werwolf {m} | Werwölfe {pl}werewolf | werewolves [Add to Longdo]
Wolfshunger {m}wolfish appetite [Add to Longdo]
Wolfsmilch {f}spurge [Add to Longdo]
(Essen) hinunterschlingen; hinunterstürzen; schlingento bolt down (one's food); to wolf (one's food) [Add to Longdo]
hungrig {adj} | hungriger | am hungrigsten | hungrig wie ein Wolf [übtr.]hungry | hungrier | hungriest | hungry as a hunter [fig.] [Add to Longdo]
wölfischwolfish [Add to Longdo]
verschlangwolfed [Add to Longdo]
verschlingendwolfing [Add to Longdo]
wölfisch {adv}wolfishly [Add to Longdo]
Gaumenspalte {f}; Wolfsrachen {m} [med.]cleft palate [Add to Longdo]
junger Wolf; junger Bär; junger Löwecub [Add to Longdo]
Wolfbarsch {m}; Seebarsch {m}; Barsch {m} [zool.]bass; seabass [Add to Longdo]
Wolf {m} [zool.] | Wölfe {pl}wolf | wolves [Add to Longdo]
Wolfsbarsch {m} [zool.]European seabass [Add to Longdo]
Wolfshund {m} [zool.]alsatian dog [Add to Longdo]
wurzellose Zwerglinse {f} (Wolffia arrhiza)watermeal [Add to Longdo]
Wolfram {n} [chem.]tungsten [Add to Longdo]
Der Wolf und die sieben jungen GeißleinThe Wolf and the Seven Little Kids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
ウェアウルフ;ワーウルフ[, ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf [Add to Longdo]
ウルフ(P);ウォルフ[, urufu (P); uorufu] (n) wolf; (P) [Add to Longdo]
ウルフハウンド[, urufuhaundo] (n) wolfhound [Add to Longdo]
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
タスマニア狼[タスマニアおおかみ, tasumania ookami] (n) Tasmanian wolf [Add to Longdo]
ダイアウルフ;ダイア・ウルフ[, daiaurufu ; daia . urufu] (n) dire wolf (extinct, Canis dirus) [Add to Longdo]
一匹狼;一匹オオカミ[いっぴきおおかみ(一匹狼);いっぴきオオカミ(一匹オオカミ), ippikiookami ( ippikiookami ); ippiki ookami ( ippiki ookami )] (n) lone wolf; loner; self-reliant person [Add to Longdo]
蝦夷狼[えぞおおかみ;えゾオオカミ, ezoookami ; e zoookami] (n) (uk) Hokkaido wolf (Canis lupus hattai, extinct) [Add to Longdo]
餓狼[がろう, garou] (n) hungry wolf [Add to Longdo]
灰色狼[はいいろおおかみ, haiiroookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf [Add to Longdo]
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin [Add to Longdo]
山犬;豺[やまいぬ, yamainu] (n) (1) Japanese wolf (Canis lupus hodophilax, extinct); (2) wild dog [Add to Longdo]
子守蜘蛛[こもりぐも;コモリグモ, komorigumo ; komorigumo] (n) (uk) wolf spider (any spider of family Lycosidae) [Add to Longdo]
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things [Add to Longdo]
森林狼[しんりんおおかみ;シンリンオオカミ, shinrin'ookami ; shinrin'ookami] (n) (uk) timber wolf; lobo [Add to Longdo]
赤狼[あかおおかみ;アカオオカミ, akaookami ; akaookami] (n) (1) (uk) (See ドール・2) dhole (Cuon alpinus); (2) (uk) red wolf (Canis rufus) [Add to Longdo]
袋狼[ふくろおおかみ;フクロオオカミ, fukuroookami ; fukuroookami] (n) (uk) Tasmanian tiger (Thylacinus cynocephalus); thylacine; Tasmanian wolf [Add to Longdo]
大陸狼[たいりくおおかみ, tairikuookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf [Add to Longdo]
鳥兜;鳥甲[とりかぶと;トリカブト, torikabuto ; torikabuto] (n) (1) (uk) aconite (esp. species Aconitum japonicum); wolfsbane; monkshood; (2) traditional bugaku hat [Add to Longdo]
毒蜘蛛[どくぐも, dokugumo] (n) (1) poisonous spider; venomous spider; (2) (obs) (See 子守蜘蛛) wolf spider [Add to Longdo]
日本オオカミ;日本狼[にほんオオカミ(日本オオカミ);にほんおおかみ(日本狼);ニホンオオカミ, nihon ookami ( nippon ookami ); nihon'ookami ( nippon ookami ); nihon'ookami] (n) (uk) (See 山犬・1) Japanese wolf (Canis lupus hodophilax, extinct) [Add to Longdo]
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing [Add to Longdo]
猫に鰹節[ねこにかつおぶし, nekonikatsuobushi] (exp) (id) temptation one can't resist; setting a wolf to mind the sheep; trusting a cat with milk [Add to Longdo]
北極狼[ほっきょくおおかみ;ホッキョクオオカミ, hokkyokuookami ; hokkyokuookami] (n) (uk) Arctic wolf (Canis lupus arctos) [Add to Longdo]
[おおかみ(P);おおかめ(ok);おいぬ(ok);オオカミ, ookami (P); ookame (ok); oinu (ok); ookami] (n) (1) (uk) wolf (carnivore, Canis lupus); (2) (uk) wolf (in sheep's clothing); (P) [Add to Longdo]
狼魚[おおかみうお;オオカミウオ, ookamiuo ; ookamiuo] (n) (uk) Bering wolffish (Anarhichas orientalis) [Add to Longdo]
狼少年;オオカミ少年[おおかみしょうねん(狼少年);オオカミしょうねん(オオカミ少年), ookamishounen ( ookamishounen ); ookami shounen ( ookami shounen )] (n,vs) boy who cried wolf [Add to Longdo]
狼人間[おおかみにんげん, ookaminingen] (n) werewolf [Add to Longdo]
狼男[おおかみおとこ, ookamiotoko] (n) werewolf [Add to Longdo]
枸杞[くこ;クコ, kuko ; kuko] (n) (uk) Chinese matrimony vine (Lycium chinense); Chinese wolfberry; goji [Add to Longdo]
枸杞子[くこし, kukoshi] (n) (See 枸杞の実) extract of Chinese wolfberry fruit [Add to Longdo]
豺狼[さいろう, sairou] (n) (1) (See 狼・おおかみ・1,山犬・やまいぬ・1) wolf; (2) rapacious person; merciless and greedy person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中山狼传[Zhōng shān láng zhuàn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] the fable of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf by Ma Zhongxi 馬中錫|马中锡 [Add to Longdo]
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds [Add to Longdo]
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, ] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena [Add to Longdo]
引狗入寨[yǐn gǒu rù zhài, ˇ ㄍㄡˇ ㄖㄨˋ ㄓㄞˋ, ] to lead the wolf into the woodpile (成语 saw); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble [Add to Longdo]
引狼入室[yǐn láng rù shì, ˇ ㄌㄤˊ ㄖㄨˋ ㄕˋ, ] to lead the wolf into the house (成语 saw); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble [Add to Longdo]
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, / ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特 [Add to Longdo]
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] Chinese wolfberry (Lycium chinense); same as gǒuqǐ 枸杞 [Add to Longdo]
枸杞[gǒu qǐ, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ, ] wolfberry shrub (Lycium chinense) [Add to Longdo]
枸杞子[gǒu qǐ zi, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ ㄗ˙, ] fruit of Chinese wolfberry (Lycium chinense) [Add to Longdo]
歌德[Gē dé, ㄍㄜ ㄉㄜˊ, ] Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), German poet and dramatist [Add to Longdo]
沃尔夫[Wò ěr fū, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] Wolf, Woolf (name) [Add to Longdo]
沃尔夫斯堡[Wò ěr fū sī bǎo, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Wolfsburg [Add to Longdo]
沃尔夫奖[wò ěr fū jiǎng, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄐㄧㄤˇ, / ] the Wolf prize (for science and arts) [Add to Longdo]
沃尔芬森[Wò ěr fēn sēn, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄣ ㄙㄣ, / ] Wolfson, Wulfsohn etc (name) [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] wolf [Add to Longdo]
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, ] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes [Add to Longdo]
狼人[Láng rén, ㄌㄤˊ ㄖㄣˊ, ] Werewolf [Add to Longdo]
狼吞虎咽[láng tūn hǔ yàn, ㄌㄤˊ ㄊㄨㄣ ㄏㄨˇ ㄧㄢˋ, ] to wolf down one's food (成语 saw); to devour ravenously [Add to Longdo]
狼奔豕突[láng bēn shǐ tū, ㄌㄤˊ ㄅㄣ ㄕˇ ㄊㄨ, ] the wolf runs and the wild boar rushes (成语 saw); crowds of evil-doers mill around like wild beasts [Add to Longdo]
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, ] wolf child; human child raised by wolves (in legends) [Add to Longdo]
狼崽[láng zǎi, ㄌㄤˊ ㄗㄞˇ, ] wolf cub [Add to Longdo]
狼烟[láng yān, ㄌㄤˊ ㄧㄢ, / ] fire beacon; to burn wolf dung to give alarm [Add to Longdo]
狼狗[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, ] wolfdog [Add to Longdo]
狼蜘[láng zhī, ㄌㄤˊ ㄓ, ] wolf spider (Lycosidae family) [Add to Longdo]
狼顾[láng gù, ㄌㄤˊ ㄍㄨˋ, / ] to look out for the wolf; taking care to watch one's back [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] a legendary wolf; distressed; wretched [Add to Longdo]
绵里藏针[mián lǐ cáng zhēn, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄓㄣ, / 綿] lit. a needle concealed in silk floss (成语 saw); fig. ruthless character behind a gentle appearance; a wolf in sheep's clothing; an iron fist in a velvet glove [Add to Longdo]
色厉内荏[sè lì nèi rěn, ㄙㄜˋ ㄌㄧˋ ㄋㄟˋ ㄖㄣˇ, / ] lit. show strength while weak inside (成语 saw); appearing fierce while cowardly at heart; a sheep in wolf's clothing [Add to Longdo]
莫扎特[Mò zhā tè, ㄇㄛˋ ㄓㄚ ㄊㄜˋ, ] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer [Add to Longdo]
[wū, , / ] tungsten W (wolfram), transition metal, atomic number 74 [Add to Longdo]
马中锡[Mǎ Zhōng xī, ㄇㄚˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧ, / ] Ma Zhongxi, Ming writer (1446-1512), author of the fable 中山狼传 of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wolf \Wolf\, n.; pl. {Wolves}. [OE. wolf, wulf, AS. wulf; akin
   to OS. wulf, D. & G. wolf, Icel. [=u]lfr, Sw. ulf, Dan. ulv,
   Goth. wulfs, Lith. vilkas, Russ. volk', L. lupus, Gr. ly`kos,
   Skr. v[.r]ka; also to Gr. "e`lkein to draw, drag, tear in
   pieces. [root]286. Cf. {Lupine}, a., {Lyceum}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of several species of wild and savage
    carnivores belonging to the genus {Canis} and closely
    allied to the common dog. The best-known and most
    destructive species are the European wolf ({Canis lupus}),
    the American gray, or timber, wolf ({Canis occidentalis}),
    and the prairie wolf, or coyote. Wolves often hunt in
    packs, and may thus attack large animals and even man.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the destructive, and usually hairy, larvae
    of several species of beetles and grain moths; as, the bee
    wolf.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Any very ravenous, rapacious, or destructive person
    or thing; especially, want; starvation; as, they toiled
    hard to keep the wolf from the door.
    [1913 Webster]
 
   4. A white worm, or maggot, which infests granaries.
    [1913 Webster]
 
   5. An eating ulcer or sore. Cf. {Lupus}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If God should send a cancer upon thy face, or a wolf
       into thy side.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) The harsh, howling sound of some of the chords on an
      organ or piano tuned by unequal temperament.
    (b) In bowed instruments, a harshness due to defective
      vibration in certain notes of the scale.
      [1913 Webster]
 
   7. (Textile Manuf.) A willying machine. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Black wolf}. (Zool.)
    (a) A black variety of the European wolf which is common
      in the Pyrenees.
    (b) A black variety of the American gray wolf.
 
   {Golden wolf} (Zool.), the Thibetan wolf ({Canis laniger});
    -- called also {chanco}.
 
   {Indian wolf} (Zool.), an Asiatic wolf ({Canis pallipes})
    which somewhat resembles a jackal. Called also {landgak}.
    
 
   {Prairie wolf} (Zool.), the coyote.
 
   {Sea wolf}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Strand wolf} (Zool.) the striped hyena.
 
   {Tasmanian wolf} (Zool.), the zebra wolf.
 
   {Tiger wolf} (Zool.), the spotted hyena.
 
   {To keep the wolf from the door}, to keep away poverty; to
    prevent starvation. See {Wolf}, 3, above. --Tennyson.
 
   {Wolf dog}. (Zool.)
    (a) The mastiff, or shepherd dog, of the Pyrenees,
      supposed by some authors to be one of the ancestors of
      the St. Bernard dog.
    (b) The Irish greyhound, supposed to have been used
      formerly by the Danes for chasing wolves.
    (c) A dog bred between a dog and a wolf, as the Eskimo
      dog.
 
   {Wolf eel} (Zool.), a wolf fish.
 
   {Wolf fish} (Zool.), any one of several species of large,
    voracious marine fishes of the genus {Anarrhichas},
    especially the common species ({Anarrhichas lupus}) of
    Europe and North America. These fishes have large teeth
    and powerful jaws. Called also {catfish}, {sea cat}, {sea
    wolf}, {stone biter}, and {swinefish}.
 
   {Wolf net}, a kind of net used in fishing, which takes great
    numbers of fish.
 
   {Wolf's peach} (Bot.), the tomato, or love apple
    ({Lycopersicum esculentum}).
 
   {Wolf spider} (Zool.), any one of numerous species of running
    ground spiders belonging to the genus {Lycosa}, or family
    {Lycosidae}. These spiders run about rapidly in search of
    their prey. Most of them are plain brown or blackish in
    color. See Illust. in App.
 
   {Zebra wolf} (Zool.), a savage carnivorous marsupial
    ({Thylacinus cynocephalus}) native of Tasmania; -- called
    also {Tasmanian wolf}.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wolf [wɔlf]
   wolf
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wolf [vɔlf] (n) , s.(m )
   wolf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top