Search result for

*wanna*

(99 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wanna, -wanna-
Possible hiragana form: *わんな*
English-Thai: Longdo Dictionary
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wannabe[SL] คนที่ปรารถนาจะเป็นแบบผู้อื่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suwannabhumi (Kingdom)สุวรรณภูมิ (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
Suwannasamajatakaสุวรรณสามชาดก [TU Subject Heading]
The Great Wonders of Suwannabhumiโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิ หมายถึง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคที่นับถือศาสนาพุทธ อันประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า โดยร่วมกันจัดรายการนำเที่ยวในโบราณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ 4 ประเทศ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ นครวัดในกัมพูชา โบราณสถานในพุกาม/มัณฑะเลย์ในพม่า และแขวงหลวงพระบางในลาว เพื่อที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาสนใจในดินแดนแห่งนี้ และนำมาซึ่งการพัฒนาสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 4 ประเทศอย่างสมบูรณ์ โครงการนี้เสนอโดย ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I just wanna...- ผมแค่... Basic Lupine Urology (2012)
I don't wanna go!หนูไม่อยากไป The Hose (2012)
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
You sure you just don't wanna crash on the couch? Nah. No, it's cool.แน่ใจนะว่าจะไม่นอนนี่ก่อน / ไม่เป็นไรหรอก ชั้นโอเค Chuck in Real Life (2008)
You really wanna be his friend, you need to be that personถ้าลูกอยากจะเป็นเพื่อนกับเค้า ลูกก็ต้องเป็นคนคนนนั้น Chuck in Real Life (2008)
Do you wanna wait, or--เธออยากจะรอไหม หรือ . . There Might be Blood (2008)
I don't wanna spoil yours, too.ฉันไม่อยากใจแตกเหมือนลูกคุณ There Might be Blood (2008)
I don't deserve to be held in some low-rent gitmo wannabe.ฉ้นไม่ควรถูกกักขัง\ ในที่ดูเหมือนที่เช่าแถวอ่าวคิวบาราคาถูกอย่างนี้ Odyssey (2008)
You wanna come over and watch prescription passion At my place tonight?อยากจะขึ้นมามั้ย ดูใบสั่งยา แล้วมาที่บ้านฉันคืนนี้ Not Cancer (2008)
Do you wanna be my friend?นายอยากเป็นเพื่อนฉัน ไม่.. Not Cancer (2008)
Wanna come take a look?มาดูรูปซิครับ Adverse Events (2008)
I'm saying if my wife was a slut, I'd wanna know.ถ้าเมียผมหลอกผมจะรู้ Adverse Events (2008)
I like her. I don't wanna do her.ฉันชอบเธอไม่ได้จะทำอะไรเธอ Adverse Events (2008)
I wanna be, uh...ผมเอ้อ... .............. Adverse Events (2008)
Uh, I wanna be...ผมต้องเป็น Adverse Events (2008)
You wanna punish me or them?คุณต้องการลงโทษผมหรือพวกเขา Birthmarks (2008)
Hey, wanna see if your client's actually made of money?เฮ้.. ต้องดูแลถ้าลูกต้าคุณยังทำเงินได้ The Itch (2008)
Don't wanna hear it.ไม่อยากได้ยินอะไร Emancipation (2008)
[weakly] Don't wanna.ผมไม่เอา Emancipation (2008)
(Taub) You wanna treat a patient nearly poisoned to death by giving her more poison?คุณรักษาเธอแบบไหน เอาสารพิษใส่เพิ่มให้เธอ Emancipation (2008)
Might wanna phrase that in your own words.บางทีความหมายพวกนั้น รวมอยู่ในคำพูดคุณอยู่แล้ว Emancipation (2008)
I just wanna be normal.ฉันแค่ต้องการอยากเป็นคนปกติ Emancipation (2008)
(Wilson) You wanna talk about her?คุณต้องการพูดเรื่องเธอ Emancipation (2008)
- yeah they wanna take our baby\ N การ-อือ พวกเขาต้องการทารกของเรา Gas Pills (2008)
- You wanna gimme a miscarriage?- คุณต้องการ gimme มีความผิดพลาด? Gas Pills (2008)
# I know the things you wanna do ## I know the things you wanna do # Pilot (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
You think I wanna be here chipping' wood for shit pay?นายคิดว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่ เป็นคนงานตัดไม้ได้ค่าแรงน้อยอย่างงั้นเหรอ Pilot (2008)
I just wanna say toJackson on a club level, the Sons of Anarchy... the Redwood Original, is here for you.ฉันแค่อยากจะคุยกับแจ็คสัน เรื่องระดับคลับของ the Sons of Anarchy... the Redwood Original รอนายอยู่ Pilot (2008)
All right. I didn't think you'd wanna see me.ตกลง ฉันคิดว่าคุณไม่อยากเจอฉันแล้ว Pilot (2008)
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ Pilot (2008)
Hey, don't you wanna eat? Why are you kicking your meal?นี่ ไม่อยากกินรึไง เตะนมของนายทำไม Baby and I (2008)
You'll meet the Hwanna chieftain? !ท่านจะพบหัวหน้าเผ่าฮวันนา The Kingdom of the Winds (2008)
You wanna talk?เราต้องคุย.. Babylon A.D. (2008)
You wanna fight?อยากมีเรื่องนักใช่ไหม Babylon A.D. (2008)
They don't wanna be spotted by satellites.พวกเขาไม่อยากให้ดาวเทียมเห็น Babylon A.D. (2008)
Mam, I wanna take Bolt home for this weekend.แม่คะ หนูอยากพาโบลท์กลับบ้าน ช่วงวันหยุดนี้ Bolt (2008)
Come on. I don't need to think it through. I wanna take Bolt home.หนูไม่คิดว่าหนูจะทำได้นะ หนูแค่อยากจะพามันกลับบ้าน Bolt (2008)
- You wanna sniff mine first?จะดมฉันก่อนไหมละ? \ ว่าไงนะ? Bolt (2008)
- With James. - If you and James are romantic I wanna know all about it.กับเจมส์น่ะ \ ถ้าเธอกับเจมส์กำลังรักกันจริง Bolt (2008)
And the last thing we wanna do is ask a little girl to make a grown up decision.และสิ่งสุดท้ายที่พวกฉันอยากจะทำก็คือ \ ถามเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงว่าเขาโตพอที่จะตัดสินใจแบบผู้ใหญ่ได้หรือยัง Bolt (2008)
Because we wanna be dogs, we have dog complexes.เพราะพวกเราอยากจะเป็นหมายังไงละ \ เรามีความคิดเหมือนกับหมา ! Bolt (2008)
You wanna go play outside, huh?อยากจะออกไปเล่นข้างนอกไม๊? Bolt (2008)
You wanna go play outside?ห๊ะ \ ว่าไง อยากออกไปเล่นข้างนอกมั้ย? Bolt (2008)
You wanna cut your finger or talk now?อยากโดนตัดนิ้วหรือจะบอกดีๆ วะ? My Sassy Girl (2008)
I wanna die.ผมล่ะอยากตาย My Sassy Girl (2008)
What do you wanna eat?จะกินอะไร? My Sassy Girl (2008)
Hey, wanna die?นี่ นายอยากตายรึไง? My Sassy Girl (2008)
I don't wanna date you.ชั้นไม่เอานายหรอก My Sassy Girl (2008)
Wanna die?อยากตายเหรอ? My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wanna'Cuz it's a giant pain in the arse, if I don't wanna do something I just won't do it.
wannaDon't wanna feel blue.
wannaDon't wanna get up early to work hard.
wannaDon't wanna regret.
wannaDon't wanna see my future after 30 years.
wannaDon't wanna see that story.
wannaI don't wanna clean up dog shit.
wannaI don't wanna let my emotions get out.
wannaI don't wanna press you.
wannaI just wanna let my emotions get out.
wannaI just wanna nose around a bit.
wannaI never wanna feel more pain.
wannaI think you and he wannabe alone.
wannaIt's getting late. I don't wanna go home alone.
wannaI wanna be famous, a star of the screen.
wannaI wanna be famous, a star of the screen. [Lyrics]
wannaI wanna feel me living my life outside my walls.
wannaI wanna get out of here!
wannaI wanna go out.
wannaI wanna quit my job.
wannaI wanna run away I don't know how to set me free to live.
wanna"Please move aside." "Ya wanna make something of it, sonny?"
wannaThe years go by before I know, so I don't wanna miss this chance.
wannaTime is blind But I wanna trace my love.
wannaWanna go to a movie tomorrow night?
wannaWhat I don't wanna lose is love.
wannaWhy do you wanna raise these walls?
wannaYou never wanna breathe your last.
wannaYou wanna help me lift this up?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุวรรณภูมิ[n. prop.] (Suwannaphūm) EN: Suvarnabhumi ; Suwannabhumi   FR: Suvarnabhumi

CMU English Pronouncing Dictionary
WANNA    W AA1 N AH0
LEWANNA    L UW1 AH0 N AH0
WANNABE    W AA1 N AH0 B IY2
WANNABEE    W AA1 N AH0 B IY2
WANNABES    W AA1 N AH0 B IY2 Z
WANNABEES    W AA1 N AH0 B IY2 Z
LACKAWANNA    L AE2 K AH0 W AA1 N AH0
WANNAMAKER    W AA1 N AH0 M EY2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wanna    (v) (w o1 n @)
wannabes    (n) (w o1 n @ b ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möchtegern {m}; Möchtegern...wannabe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンアウト;ワンナウト[, wan'auto ; wannauto] (n) one out (e.g. in baseball) [Add to Longdo]
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees [Add to Longdo]
湾内[わんない, wannai] (n) inside the bay [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top