Search result for

*visionary*

(61 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: visionary, -visionary-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual
visionary[ADJ] เกี่ยวกับการเห็นภาพ
visionary[ADJ] ไม่จริง, See also: ที่เกิดจากจินตนาการ, Syn. imaginery, Ant. realistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
visionary(n) คนสร้างวิมานในอากาศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visionary (adj) ช่างคิด
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Students, this is Lou Landers, visionary scientist and C.E.O. of Amalgamated.นักเรียนทุกคน\ ท่านนี่คือคุณ ลูว์ แลนเดอร์ นักวิทยาศาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ ซี.อี.โอ.ของอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
I'm not crazy. I'm a visionary!ผมไม่ใช่คนบ้า ผมเป็นคนมีวิสัยทัศน์ Superhero Movie (2008)
The Bureau's modern techniques of fighting crime scientifically and the visionary leadership of our Director, J. Edgar Hoover.FBI มีเทคนิคสมัยปราบอาชญกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ ผู้อำนวยการเอ็ดการ์ ฮูลเวอร์ Public Enemies (2009)
You will be a visionary.คุณสามารถทำให้พวกเขาเห็นได้ VS. (2009)
There is a fine line between wrong and visionary.คิดผิดกับมีวิสัยทัศน์ ไม่เหมือนกันหรอกนะ The Pirate Solution (2009)
Unfortunately you have to be a visionary to see it.โชคไม่ดีนายต้องมีวิสัยทัศน์ถึงจะเห็น The Pirate Solution (2009)
Marion's a visionary.มาเรียนเป็นนักวาดฝัน Bride Wars (2009)
You're a visionary, and I think redefining cheerleading.คุณมีวิสัยทัศน์ และนิยามการเชียร์ขึ้นใหม่ Home (2010)
You're my 15th favorite technological visionary.คุณคือผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี่ลำดับที่ 15 ของผม The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Dominica is not a visionary or a priest or a nun or even particularly religious.นี่คือโดมินิกา เธอเป็นนักศึกษา พยาบาลเบอรีนแทรีโอ Is There a Creator? (2010)
The scientific visionary Albert Einstein saw space and time as a flexible material that could be distorted by gravity.เพื่อให้เป็นที่น่าแปลกใจจริงๆ ที่ดังกล่าวส่วนสูงของหลุมดำ ไม่ได้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ที่ทั้งหมด The Riddle of Black Holes (2010)
And Peter is our visionary.และปีเตอร์เป็นวิสัยทัศน์ของเรา We Bought a Zoo (2011)
They're calling Jessie St. James a visionary, and lauding Vocal Adrenaline for their ongoing commitment to diversity.พวกเขาเรียกมัน เจสซี่ เซ็นต์ เจมส์ ในจินตาการ และการสรรเสิญ โวคัล อะดีนาลีน อย่างต่อเนื่อง Props (2012)
He's the real visionary. Sit down. You make me nervous.ท่านเป็นนักคิดอย่างแท้จริง นั่งก่อนสิ เธอทำฉันตื่นเต้นนะ Welcome to Briarcliff (2012)
I'm a visionary.ผมเป็นคนมองการณ์ไกล The Origins of Monstrosity (2012)
and then show up at an interview where he is lauded as a visionary because his jodhpurs happened to match his riding crop.แล้วก็ไปโผล่ในบทสัมภาษณ์ แล้วเค้าก็หัวเราะกับมุมมองของเค้า เพราะว่ารองเท้าบูทที่เค้าใส่มันไม่แมชกับแซ่ตีม้า The Break-Up (2012)
51% controlling interest in Nolcorp and your continued good faith services as its C.E.O. and visionary.51% ของการควบคุมผลประโยชน์ในโนลคอร์พ ศรัทธาที่ดีอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการโนลคอร์พ ในตำแหน่ง C.E.O และจะทำให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จ Revelations (2012)
- No, I'm a visionary- เปล่า แค่มองการณ์ไกล Iron Man 3 (2013)
General Zod was a visionary leader who was underappreciated by his entire planet.นายพลซอส คือผู้นำที่มีวิศัยทัศน์ ผู้ได้รับการยกย่อง จากทั่วทั้งโลก Zane vs. Zane (2013)
Did you hear that? I am a visionary.คุณได้ยินไหม ผมเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะ The Fact in the Fiction (2013)
- But he's a visionary.แตเขามองเห็นภาพ A Whiff of Sulfur (2013)
But you were never the brightest, and you were certainly never a visionary.แต่นายไม่เคย เปล่งประกายสูงสุด และนายไม่เคย เป็นคนมีวิสัยทัศน์ Size Matters (2014)
She's a visionary.เธอเป็นคนมีวิสัยทัศน์ Spacewalker (2014)
He's a visionary, like me.เขาเป็นคนมโนแจ่มเหมือนฉัน Spectre (2015)
Please welcome distinguished businessman, visionary scientist, acclaimed philanthropist and new chairman of development at the Gotham Chamber of Commerce, Mr. Theo Galavan.ขอต้อนรับ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ, นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีวิสัยทัศน์, นักบุญที่ได้รับรางวัล และประธานคนใหม่ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
Mostly paperwork. Your father was the true visionary, not me.งานเอกสารน่ะ พ่อเธอต่างหากที่เป็นมันสมอง Max Steel (2016)
Well, zed prides himself on being a visionary.เอาละ เซ็ดทำให้ตัวเขาเองภูมิใจ ที่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ Hacker (2016)
Some called him a visionary, a maverick.บางคนว่าเขาฝันกว้างไกล ชายผู้เปลี่ยนโลก Sing (2016)
There we'll find the world's greatest tele-visionary. The designer of the world within a world that's Sea haven:มาพบกับจอมยุทธ์โทรทัศน์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างโลกใหม่ในโลกเก่า ซีเฮฟเว่น The Truman Show (1998)
God, it is hell being a visionary.พระเจ้า นี่มันเหมือนกับทัศนคตินรกเลย Hope Springs (2003)
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ The Corporation (2003)
David williams is supposed to be holding it. He was the visionary.เดวิด วิลเลี่ยมควรเป็นคนถือกล้องส่องทางไกล เพราะเขาเป็นต้นหน The Fog (2005)
Hey, what about Visionary Vanguard?เฮ้ ! นายวาดวิมานอะไรไว้ล่ะ? ท่านผู้นำ. The Lake House (2006)
-Yeah, Visionary Vanguard.ใช่ . ความใฝ่ฝัน The Lake House (2006)
Transforming the work of this visionary artist into a global brand, which is really an exciting enterprise.แปลงผลงานของอาร์ติสท์ผู้สร้างสรรค์คนนี้ ให้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลก ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นมาก The Devil Wears Prada (2006)
-Yes, a great visionary.-ใช่แล้ว ผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง Night at the Museum (2006)
Adam was the visionary.อดัม เป็นหัวคิด Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
You were a visionary,คุณเคยเป็นผู้มองการณ์ไกล Chapter Eight 'Villains' (2008)
We caught up with David Finch speaking to the Marthaville Order of Visionary Southern Gentlemen today as he embarks on his campaign for the U.S. House of Representatives.เราทีเทปท่านเดวิด ฟลินช์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ของมาทาร์วิลของสุภาพบุรุษชาวใต้ผู้นี้ ในขณะที่ท่านกำลังดำเนินการเกี่ยวกับแคมเปญ สำหรับผู้แทนคณะรัฐสภา To Love Is to Bury (2008)
Hey, what about Visionary Vanguard?Hey, was ist mit Visionary Vanguard? The Lake House (2006)
- Yeah, Visionary Vanguard.- Ja, Visionary Vanguard. The Lake House (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
VISIONARY    V IH1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visionary    (n) (v i1 zh @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fantast {m}; Fantastin {f}dreamer; visionary [Add to Longdo]
Phantast {m}visionary [Add to Longdo]
Seherblick {m}visionary power [Add to Longdo]
Visionär {m} | Visionäre {pl}visionary | visionaries [Add to Longdo]
seherisch {adj}visionary [Add to Longdo]
unrealistisch {adj}visionary [Add to Longdo]
visionär {adj}visionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空想家[くうそうか, kuusouka] (n) visionary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visionary \Vi"sion*a*ry\, a. [Cf. F. visionnaire.]
   1. Of or pertaining to a visions or visions; characterized
    by, appropriate to, or favorable for, visions.
    [1913 Webster]
 
       The visionary hour
       When musing midnight reigns.     --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected by phantoms; disposed to receive impressions on
    the imagination; given to reverie; apt to receive, and act
    upon, fancies as if they were realities.
    [1913 Webster]
 
       Or lull to rest the visionary maid.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Existing in imagination only; not real; fanciful;
    imaginary; having no solid foundation; as, visionary
    prospect; a visionary scheme or project. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fanciful; fantastic; unreal. See {Fanciful}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Visionary \Vi"sion*a*ry\, n.; pl. {Visionaries}.
   1. One whose imagination is disturbed; one who sees visions
    or phantoms.
    [1913 Webster]
 
   2. One whose imagination overpowers his reason and controls
    his judgment; an unpractical schemer; one who builds
    castles in the air; a daydreamer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top