Search result for

*villi*

(78 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: villi, -villi-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
villiform[ADJ] ที่คล้ายกำมะหยี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chorionic villiเนื้อเยื่อรก [TU Subject Heading]
Chorionic villi samplingการสุ่มตัวอย่างเนื้อเยื่อรก [TU Subject Heading]
Arachnoidal Villiชั้นอแรคนอยส์โดยผ่านวิลไล [การแพทย์]
Chorionic Villiระหว่างเดสซิดัวของเยื่อบุโพรงมดลูกกับเนื้อรก,คอริโอนิควิลไล [การแพทย์]
Chorionic Villi, Youngคอริโอนิควิลไลตัวอ่อน [การแพทย์]
microvillus (เอกพจน์), , microvilli (พหูพจน์)ไมโครวิลลัส, ไมโครวิลไล, เยื่อหุ้มเซลล์ที่ยื่นออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึม พบที่ผนังด้านในของลำไส้เล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Microvilliไมโครวิลไล, ลำไส้เล็กด้านบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flattened villi.เซลแบนไป The Itch (2008)
Pink mucosa, flattened villi.เยื่อเมือกสีชมพู เซลแบน The Itch (2008)
This is Johan de Villiers reporting live from Cape Town Airport where the Springbok flight has just landed.นี่คือ โจฮัน เดอวีลเย่ส์ รายงานสดจากสนามบินเคปทาว์น ขณะนี้เที่ยวบินของทีมสปริงบอกซ์ เพิ่งมาถึงเลยครับ Invictus (2009)
This is Johan de Villiers, live in Cape Town returning you to the studio in Johannesburg.นี่คือ โจฮัน เดอวีลเย่ส์ รายงานสดจากเคปทาว์น เชิญตัดกลับไปยังห้องส่ง.. ที่โจฮันเนสเบิร์กครับ Invictus (2009)
Servillia, cornelia, laelia..เซอร์วิลเลีย คอร์เนเลีย ลาเอเลีย Shadow Games (2010)
Other than waiting out the exponential growth period of the virulent organisms trooping through my microvilli into my circulatory system, hunky-dory.ของสิ่งมีชีวิตเชื้อโรคติดต่อ จับกลุ่มย่องไปตามเซลล์ในร่างกายฉันละก็ The Engagement Reaction (2011)
Sideshow freaks, Vaudevillians.คณะละครตัวตลก ตัวร้าย Something Wicked This Fae Comes (2011)
The wedding pavillion.พลับพลางานแต่งงาน Wedding in Red (2013)
The wedding pavillion.พลับพลางานแต่งงาน Wedding in Red (2013)
Her grandfather, an old vaudevillian, taught her.คุณปู่ของเธอ, vaudevillian เก่าสอนให้เธอ Pulp Fiction (1994)
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา. V for Vendetta (2005)
According to Villiers, you're the best player in the Service.จากที่วิลเลียร์สพูด เธอเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดของหน่วยงานเรา Casino Royale (2006)
Hi. I'm Devin Villiers, M.D.สวัสดีครับ ผมหมอเดวิน วิลเลียร์ Hollow Man II (2006)
And what's your area of specialty, Dr. Villiers?แล้วคุณถนัดเรื่องอะไรละ คุณหมอวิลเลียร์ Hollow Man II (2006)
What were you and Dr. Villiers working on?คุณกับด็อกเตอร์วิลเลี่ยมทำงานด้วยกันเหรอ Hollow Man II (2006)
Yeah but in terms of villians, right?จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเขาข่มขืนนาง? ใช่ หมายถึงในแง่ฝ่ายเลว? Sita Sings the Blues (2008)
Then I find you preaching to some supervillian gang?แล้วผมก็มาเห็นพ่อกำลังอยู่กับกลุ่มพวกผู้ร้าย? Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
-Do Zhenelya.- Gennevilliers. Le guignolo (1980)
The driver had to go to Ternenyan, but agreed to make a short detour and two days later, Alexander was at Lehner, but here he was expected by many.Der Fahrer des Wagens ließ sich zu einem kleinen Umweg überreden. Und so war Alexandre 48 Stunden später in Gennevilliers. Aber da wurde er schon von vielen erwartet. Le guignolo (1980)
On the evening of the VUE, the Fallracces had pitched two tents at an approved camping site near Villingen.Am Abend des GUE hatten die Fallracces zwei Zelte auf einem Zeltplatz nahe Villingen aufgeschlagen. The Falls (1980)
Inspector Villiers and Sergeant McManus are here to see you, Doctor.Inspektor Villiers und Sergeant McManus sind hier, Doktor. An American Werewolf in London (1981)
It's the funeral for the son of General Villiers.Es ist die Beerdigung von General Villiers Sohn. The Bourne Identity (1988)
-General Francois Villiers.- General François Villiers. The Bourne Identity (1988)
-The one in red...- Und die in Rot war auf der Beerdigung von Villiers Sohn. The Bourne Identity (1988)
That proves Villiers is involved.Damit ist bewiesen, Villiers ist in die Sache verwickelt. The Bourne Identity (1988)
-l've gotta get to Villiers.- Ich muss zu Villiers. The Bourne Identity (1988)
How does Villiers' wife fit into the organization?Was für eine Rolle spielt Villiers Frau in der Organisation? The Bourne Identity (1988)
Villiers' wife?Villiers Frau? The Bourne Identity (1988)
is Villiers involved?Ist Villiers mit beteiligt? The Bourne Identity (1988)
Villiers said you can trust Abbott. David Abbott in Treadstone.Villiers sagt, vertrauenswürdig ist David Abbott bei Treadstone. The Bourne Identity (1988)
Gen. Villiers' son's funeral was there.Villiers Sohn ist dort beigesetzt worden. The Bourne Identity (1988)
You can't. lf anything happens to me, go to Villiers.Geht nicht. Du musst Villiers verständigen, falls mir was passiert. The Bourne Identity (1988)
I'm a high school teacher in Villiers I have a permanent job as a teacher in Courneuve.Ich unterrichte in Villiers und bin Hilfslehrerin in La Courneuve. L'étudiante (1988)
This fragrance caused the Villista chief to seek out something unknown at an unspecified place.Er veranlasste den Villista-Chef, an einem unbestimmten Ort etwas Unbekanntes zu suchen. Like Water for Chocolate (1992)
While I was being taught the Tromavillian ways of world Peace through celluloid and dancing in the streets, Dick was being taught the evil waysWährend man mir den tromavillischen Glauben an Weltfrieden durch Zelluloid und Straßentänze lehrte, lehrte man Dick die bösen Machenschaften einer verücktgewordenen Konzern-Elite. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
I also have the ones by Javillier.Ich hab auch noch die von Javillier. Rendezvous in Paris (1995)
I do a tour to Madame Brinvilliers's house.Ich mache Führungen durch Mme Brinvilliers' Haus. Same Old Song (1997)
You show Madame Brinvilliers as a monster. I don't agree with that.Sie machen aus Mme Brinvilliers ein Ungeheuer, das stimmt so nicht. Same Old Song (1997)
It's difficult at first but after two years the shop is running well.Der Anfang ist schwer. Aber nach 2 Jahren läuft seine Pferdemetzgerei in Aubervilliers. I Stand Alone (1998)
- Jani De Villiers had just entered his book."Jani de Villiers war eine neue Figur in seinem Buch." Croupier (1998)
Dr Couvillion really just wants to wait and see.Dr. Couvillion will erst einmal abwarten. Terms of Endearment (1999)
And then I realized the Marquise Boulainvilliers a charitable woman who took me in as a child, she was superstitious.Aber dann fiel mir ein, dass Marquise Boulainvilliers... die gute Frau, die mich als Kind aufgenommen hat, sehr abergläubig war. The Affair of the Necklace (2001)
- I'm meeting Tarquin and Villiers.- Ich treff mich mit Tarquin und Villiers. Vanity Fair (2004)
Lord Tarquin and the Honorable John Villiers.Lord Tarquin und Honourable John Villiers. Vanity Fair (2004)
{\fad(200,200)}"If our gods and our hopes are nothing but scientific phenomena, then it must be said that our love is scientific as well" - "L'Eve Future""Da unsere Götter und unsere Hoffnungen nur noch wissenschaftlich sind - warum sollten es nicht auch unsere Liebschaften werden." Villiers de l'Isle-Adam, "L'Eve Future" Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
Lady Angkatell would like you to come to the pavillion, sir, for a glass of cherry.Lady Angkatell würde Sie gerne im Pavillion empfangen, Sir, und ein Glas Sherry mit Ihnen trinken. The Hollow (2004)
- You alright if we wait in the pavillion?Können wir nicht im Pavillion warten? Oui. The Hollow (2004)
She's basically dating the WASP version of me.Sie trifft sich mit der privilligierten Version von mir. The Way We Were (2004)
According to Villiers, you're the best player in the Service.Sie sind laut Villiers der beste Spieler beim Service. Casino Royale (2006)
To the Betty and Herbert Weinstein Pavilion!Zum "Betty-und-Herbert Weinstein-Pavillion"! Homer of Seville (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเฟื่องฟ้า[n. exp.] (døk feūang-fā) EN: bougainvillea flower   FR: fleur de bougainvillée [f] ; fleur de bougainvillier [m]
เฟื่องฟ้า[n.] (feuangfā) EN: bougainvillea ; Paper flower ; Peper Flower ; Kertas   FR: bougainvillée [f] ; bougainvillier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VILLI    V IH1 L IY0
VILLIERS    V IH1 L Y ER0 Z
VILLINES    V IH1 L AY2 N Z
ALFAVILLI    AE2 L F AH0 V IH1 L IY0
DEVILLIER    D AH0 V IH1 L Y ER0
PAVILLION    P AH0 V IH1 L Y AH0 N
COUVILLION    K UW0 V IY0 L Y AO1 N
DEVILLIER'S    D AH0 V IH1 L Y ER0 S
VAUDEVILLIAN    V AA0 D V IH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavilling    (v) (k a1 v @ l i ng)
devilling    (v) (d e1 v @ l i ng)
bedevilling    (v) (b i1 d e1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behexendbedevilling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボードビリアン[, bo-dobirian] (n) vaudevillian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绒毛[róng máo, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄠˊ, / ] fur; down (soft fur); villi capillary (in the small intestine), #21,884 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Villi \Vil"li\, n.,
   pl. of {Villus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Villus \Vil"lus\, n.; pl. {Villi}. [L., shaggy hair, a tuft of
   hair.]
   1. (Anat.) One of the minute papillary processes on certain
    vascular membranes; a villosity; as, villi cover the
    lining of the small intestines of many animals and serve
    to increase the absorbing surface.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Bot.) Fine hairs on plants, resembling the pile of
    velvet.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top