Search result for

*valentine*

(81 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valentine, -valentine-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Valentine[N] การ์ดแสดงความรัก, See also: จดหมายรัก
Saint Valentine's Day[N] วันรำลึกถึงนักบุญ St. Valentine และวันแห่งความรัก (14 ก.พ), See also: วันแห่งความรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
valentine(แวล'เลินไทน์) n. การ์ดหรือจดหมายแสดงความรักหรือของขวัญที่ส่งให้กันในวันSt. Valentine,คนรักที่ส่งการ์ดหรือจดหมายหรือของขวัญในวันSt. Valentine, Syn. sweetheart

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valentine's Dayวันวาเลนไทน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, most shoppers at Valentine's Day-คืองี้นะ ลูกค้าที่ซื้อการ์ดของเราช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ย... 500 Days of Summer (2009)
"Happy Valentine's Day, sweetheart. I love you.""ที่รัก สุขสันต์วันแห่งความรัก ฉันรักคุณ" 500 Days of Summer (2009)
Happy Valentine's Day.สุขสันต์วันวาเลนไทน์ Julie & Julia (2009)
-Happy Valentine's Day.สุขสันต์วันวาเลนไทน์/ ... Julie & Julia (2009)
Happy fucking Valentine's Day.ทายได้เลย เค้าตื่นขึ้นมาแล้ว My Bloody Valentine (2009)
The Valentine's Day celebration approaches, and it's been nearly 10 years... since this God-fearing community... was shaken to its core... when local miner Harry Warden went on a killing spree, taking the lives of 22 men, women, and children... before being buried alive in the very mine he once worked.ก็, ผมรู้ว่าสื่ออย่างพวกคุณ อยากที่จะให้มันเกิดอีก คุณรู้มั้ย,นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมมีคนมากมาย อยากจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกทุกๆปี, หวังว่าคงจะไม่เกิด... My Bloody Valentine (2009)
I figure you'll be with Sarah on Valentine's, so...เพียงแต่พ่อของผมเค้า.. My Bloody Valentine (2009)
I got a two-day haul to make... in one day, if I'm gonna get back by Valentine's.อย่างแรก ฉันไม่ได้ต้องการอะไรกับคุณไปมากกว่านี้ และ อย่างที่2 ฉันรู้ว่าปืนคุณไม่มีลูก My Bloody Valentine (2009)
Ah, Valentine's.บัดซบเอ๊ย แฟรงค์ My Bloody Valentine (2009)
Did you know that St. Valentine...โอ้, บ้าเอ้ย My Bloody Valentine (2009)
That's where we got our Valentine's Day cards from.หลุยส์? คุณอยู่ที่ไหน My Bloody Valentine (2009)
Sheriff, you got a Valentine.ใช่ My Bloody Valentine (2009)
Happy Valentine's Day.ฉันเห็นเค้า My Bloody Valentine (2009)
Uh, it was Valentine's Day, you know, when, um...ซาร่าห์ ช่วยฉันด้วย My Bloody Valentine (2009)
Your fucking Valentine's hearts.เค้าอยู่นี่ My Bloody Valentine (2009)
The Valentine from Megan?เค้าอยู่นี่ เค้าอยู่นี่ My Bloody Valentine (2009)
The words that Megan wrote... in her Valentine, 'Be mine forever'?The words that Megan wrote... in her Valentine, 'Be mine forever'? My Bloody Valentine (2009)
If by chance you mean thomas valentine, age 35,ถ้าเธอหมายถึง โทมัส วาเลนไทน์ อายุ 35 Demonology (2009)
Thomas valentine.โทมัส วาเลนไทน์ Demonology (2009)
The other autopsy, thomas valentine?ของโทมัส วาเลนไทน์ล่ะ Demonology (2009)
We saw scuff marks on the floor underneath thomas valentine's bed,เราเห็นรอยครูดบนพื้น ใต้เตียงโทมัส วาเลนไทน์ Demonology (2009)
Any connection at all between benton and valentine?ความเกี่ยวข้องระหว่าง เบนตันกับวาเลนไทน์ได้บ้าง Demonology (2009)
Both matthew benton and thomas valentineทั้งแมทธิว เบนตัน และ โทมัส วาเลนไทน์ Demonology (2009)
The same week as thomas valentine and matthew.ในสัปดาห์เดียวกันกับโทมัส วาเลนไทน์ และ แมทธิว Demonology (2009)
Were you present at the deaths of thomas valentine,คุณปรากฏตัวขึ้นในการเสียชีวิตของ โธมัส วาเลนไทน์ Demonology (2009)
Actually, I was referring to the whole Valentine's Day thing.จิงๆแล้ว ฉันหมายถึง สิ่งที่เราต้องทำวันวาเลนไทน์ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Hey, hey, hey, happy Valentine's Day, you two.เฮ้ เฮ้ เฮ้ สุขสันต์วันวาเลนไทน์ทั้งสองคน Chuck Versus the Suburbs (2009)
Did you ever think that the two of us would wind up with smart, beautiful, sexually adventuresome girls on Valentine's Day?นายเคยคิดมั้ยว่าเราสองคน จะมีสาวที่ทั้งฉลาด สวย เซ็กซี่สุดๆ ในวันวาเลนไทน์ Chuck Versus the Suburbs (2009)
What kind of woman delivers divorce papers on Valentine's Day?ผู้หญิงแบบไหนกัน ให้ใบหย่าวันวาเลนไทน์? Chuck Versus the Suburbs (2009)
- Sure. This is the worst Valentine's Day ever, right?นี้เป็นวาเลนไทนที่แย่ที่สุดที่เคยมีไช่มั้ย Chuck Versus the Suburbs (2009)
There's got to be someone somewhere having a far worse Valentine's Day.ยังมีบางคน มีวาเลนไทน์ที่แย่กว่านี้อีก Chuck Versus the Suburbs (2009)
On your dead tree valentine, gentlemen.กับข่าวซุบซิบเล็กๆนั่น Acafellas (2009)
Chinese Valentine's Day.วันแห่งความรักของคนจีน The Karate Kid (2010)
It's a Valentine's Day theme. They're playing love songs.มันเป็นแนววาเลนไทน์ พวกเขาก็เลยร้องเพลงรักไง The Social Network (2010)
Happy valentine's Day, people.ทันใดนั้นก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆ Our Family Wedding (2010)
AII you ladies out there looking for a valentine,ใช่ ฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นท็อปอย่างแน่นอนเหมือนกัน Our Family Wedding (2010)
You know, Sonia, I forgot Valentine's Day and I'm really sorry.ไม่ใช่อย่างนั้น แดซองไม่ได้บอก มันก็แค่เผลอพูดออกมาตอนที่เราขำกันน่ะ [ กลัว ] ไม่ใช่อย่างนั้น แดซองไม่ได้บอก มันก็แค่เผลอพูดออกมาตอนที่เราขำกันน่ะ [พวกพี่ๆกำลังช่วยน้องออกจากสถานการณ์นี้] ไม่ใช่อย่างนั้น แดซองไม่ได้บอก เขาก็แค่เผลอพูดออกมาตอนที่เราขำกันน่ะ Our Family Wedding (2010)
Sue: No valentines, no sock hop.ไม่มีวาเลนไทน์ ไม่ได้เต้นรำ Hell-O (2010)
Got it engraved,and I gave it to her for Valentine's Day.มันถูกแกะสลัก และผมได้ให้กับเธอในวันวาเลนไทน์ The Bones on the Blue Line (2010)
On valentine's day...ในวันวาเลนไทน์... My Bloody Valentine (2010)
Dean, it's valentine's day.ดีน นี่วันวาเลนไทน์นะ My Bloody Valentine (2010)
Be my valentine?มาเป็นคนรักของฉันนะ My Bloody Valentine (2010)
Hey, what are you and Bernadette doing for your first Valentine's Day?นายกับเบอร์นาเดตต์จะทำอะไร ในวันวาเลนไทน์ครั้งแรก The Large Hadron Collision (2010)
Given that Saint Valentine was a third century Roman priest who was stoned and beheaded, wouldn't a more appropriate celebration of the evening be taking one's steady gal to witness a brutal murder?นักบุญวาเลนไทน์เป็นบาทหลวงโรมัน ในศตวรรษที่ 3 ผู้ถูกขว้างหินและตัดหัว จะไม่เหมาะสมกว่าเหรอ ถ้าฉลองคืนนั้น The Large Hadron Collision (2010)
I'll be spending this Valentine's Day the same way I spend every Valentine's Day.ฉันจะฉลองวันวาเลนไทน์ แบบเดิมที่ฉลองทุกปี The Large Hadron Collision (2010)
Yes, but it'll be Valentine's Day.ใช่ แต่มันเป็นวันวาเลนไทน์ The Large Hadron Collision (2010)
Yeah, well, I've been dreaming about spending Valentine's Day with a girl since I was six.ใช่ แต่ฉันฝันจะฉลองวันวาเลนไทน์ กับแฟนตั้งแต่ 6 ขวบแล้ว The Large Hadron Collision (2010)
This tray contains clues as to what you and I are going to be doing on Valentine's Day.ในถาดนี้มีคำใบ้ สิ่งที่เราจะทำในวันวาเลนไทน์ The Large Hadron Collision (2010)
Well, you'll ski, I'll fall, but, yeah, we will be in Switzerland for Valentine's Day.คุณจะเล่นสกี ผมจะหกล้ม แต่ใช่ เราจะไป Switzerland ในวันวาเลนไทน์กัน The Large Hadron Collision (2010)
I can still have a good time on Valentine's Day.ฉันยังสนุกกับวันวาเลนไทน์ได้ The Large Hadron Collision (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valentineHappy Valentine's Day.
valentineI'll stop giving them chocolate on Valentine's Day.
valentineIt is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.
valentineLet's make chocolate, for Valentine, today.
valentineOn February 14 Americans celebrate St. Valentine's Day.
valentineSt. Valentine's Day falls on Sunday this year.
valentineWhatever the origin is, Valentine's Day has had a long and romantic history.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันวาเลนไทน์[n. exp.] (wan Wālēnthai) EN: Valentine's Day ; St. Valentine's Day   FR: Saint-Valentin [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VALENTINE    V AE1 L AH0 N T AY2 N
VALENTINES    V AE1 L AH0 N T AY2 N Z
VALENTINE'S    V AE1 L AH0 N T AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valentine    (n) (v a1 l @ n t ai n)
valentines    (n) (v a1 l @ n t ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Valentinskarte {f}valentine [Add to Longdo]
Person, der man am Valentinstag einen Gruß schicktvalentine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バレンタイン(P);ヴァレンタイン[, barentain (P); varentain] (n) Valentine; (P) [Add to Longdo]
バレンタインデー(P);ヴァレンタインデー[, barentainde-(P); varentainde-] (n) Valentine's Day; (P) [Add to Longdo]
逆チョコ[ぎゃくチョコ, gyaku choko] (n) (obsc) chocolate given by a boy to a girl on Valentine's day [Add to Longdo]
本命チョコ[ほんめいチョコ, honmei choko] (n) chocolate given to a boy on Valentine's day out of genuine sentiment [Add to Longdo]
友チョコ[ともチョコ, tomo choko] (n) chocolate given to a friend (on Valentine's day) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情人节[qíng rén jié, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Valentine's Day, #7,397 [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting, #24,320 [Add to Longdo]
爱河[Ài hé, ㄞˋ ㄏㄜˊ, / ] the stream of human passion (Buddh., a stumbling block on the path to enlightenment); the River of love (as Valentine's day cliche or pop song lyrics), #42,812 [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
情人节快乐[qíng rén jié kuài lè, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, / ] Happy Valentine's Day [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Valentine \Val"en*tine\, n.
   1. A sweetheart chosen on St. Valentine's Day.
    [1913 Webster]
 
   2. A letter containing professions of love, or a missive of a
    sentimental, comic, or burlesque character, sent on St.
    Valentine's Day.
    [1913 Webster]
 
   {St. Valentine's Day}, a day sacred to St. Valentine; the
    14th of February. It was a very old notion, alluded to by
    Shakespeare, that on this day birds begin to mate. Hence,
    perhaps, arose the custom of sending love tokens at that
    time.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top