หรือคุณหมายถึง %vagü%?
Search result for

*vague*

(224 entries)
(0.0484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vague, -vague-
Possible hiragana form: *う゛ぁぐえ*
English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vague[ADJ] คลุมเครือ, See also: ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง, Ant. absolute, certain, specific, unquestionable
vagueness[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน, Syn. ambiguity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nouvelle vagueคลื่นลูกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flashes, Vagueแสงสว่างจ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's pretty vague.มันค่อนข้างจะคลุมเครือ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Only a few vague reports of young boys or teenagers at the scenes have been filed.รายงานคลุมเครือเพียงไม่กี่ ... ... เด็กหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นที่ฉากที่ได้รับการยื่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That it's not some vague thing with you... like it is with others.เรื่องนี้คุณชัดเจนกว่าใคร Schindler's List (1993)
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป Squeeze (1993)
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง The Truman Show (1998)
That's a little vague, chief.มันไม่ชัดเจนนะ หัวหน้า Bicentennial Man (1999)
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้ Malèna (2000)
Into the vague and oblivious.Into the vague and oblivious. Yomigaeri (2002)
- Yeah. - Remember the scene where the three race through the Louvre? - Uh, vaguely Remind me.- จำฉากที่ทั้ง 3 คนวิ่งผ่านพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ได้มั้ย The Dreamers (2003)
Until about the time when I was in middle school, I vaguely thought the word meant the area where the signals from my cell would reach.ตั้งแต่ตอนที่ฉัน ยังอยู่โรงเรียนประถม ฉันไม่แน่ใจว่าคำนั้นหมายถึง พื้นที่ที่โทรศัพท์ฉันจะไปถึง Hoshi no koe (2002)
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน Windstruck (2004)
Japanese can be so vague.ฟังแล้วงงจังเลย... Swing Girls (2004)
I vaguely remember that.ฉันจำได้ลางๆ นะ Lost Son (2004)
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้ Pride & Prejudice (2005)
Key points are kinda vague.จุดสำคัญ คือ มันค่อนข้างจะคลุมเครือนะ Almost Love (2006)
Could you be more vague?- นายช่วยพูดให้คลุมเคลือกว่านี้ได้ไหม An Inconvenient Lie (2007)
Yeah, yeah, of course. But you're still vague about the probing, and I'd like to know the answer to that.ตกลงผมจะโดนอะไรแหย่รึเปล่า Chuck Versus the Helicopter (2007)
It's a little vague, Mr. Gordon. Could you give me more detailed specs?มันเป็นเพียงเล็กน้อยคลุมเครือนายกอร์ดอน คุณจะให้ฉันรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Do forgive me if me head's a little vague- - Ugh!ให้อภัยดิฉันด้วย ถ้าเกิดว่าฉันเบลอๆไป อึ้! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It does have the vague air of menace.มันมี หมอกปกคลุมแห่งความชั่วร้าย 1408 (2007)
Kinda vaguely...จำไม่ได้แล้วเหรอ... We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
I vaguely remember something about this... here we go!ครับ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
I figured they were Ishigaki's weak point through their vague association with you.ผมรู้มาว่านี่เป็นจุดอ่อนของคุณ เพราะว่าพวกนั้นครอบคลุมบริษัทของคุณอยู่ Eiga: Kurosagi (2008)
And now, like all self-indulgent, Vaguely adolescent musicians,และตอนนี้ เหมือนนักดนตรีหนุ่มที่หลงระเริง The Damage a Man Can Do (2008)
It's a little vague.มันดูคลุมเครืออยู่นะ 52 Pickup (2008)
I am, as something that happens in a vague, far-off futureสนับสนุนสิคะ แต่ทุกอย่างมันยังคลุมเครือ ห่างไกลจากอนาคต O Brother, Where Bart Thou? (2008)
- What exactly is the problem? - He's being vague about the future.แล้วปัญหาจิงๆคืออะไรละ มาคัสเค้าเริ่มไม่แน่นอนกับอนาคต Never Been Marcused (2008)
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
She talk dirty, or make you rely on vague hand signals?เธอพูดลามกหรือคุณพูดลามก ส่งสัญญานด้วยมือ Lucky Thirteen (2008)
That's because you haven't done anything stupid, spontaneous, or even vaguely interesting since you were 17.นั่นเพราะว่า คุณทำอะไรสำเร็จ งี่เง่า ปล่อยเป็นไปตามยถากรรม หรือกระทั่งสนใจอะไรจริงจัง ตั้งแต่คุณอายุ 17 Lucky Thirteen (2008)
-It looks like a local group with some sort of a vague connection to the Mujahideen Brigade.-เหมือนกับว่าจะเป็นกลุ่มคนท้องถิ่น ดูเหมือนเป็นกลุ่มท้องถิ่นที่เชื่อมโยง กับกองกำลังมาจูฮีดีน Vantage Point (2008)
Concise, yet vague.สั้น,กระชับ แต่ดูคลุมเคลือ Passengers (2008)
- I remember them. I remember them vaguely.-ฉันจำได้ ฉันจำได้แบบเลือนราง Marley & Me (2008)
Shockingly, it's a little vague.ข้าตะลึงเลย อ่านแล้วก็ยังงงงง Sex and Violence (2009)
Too... too neurotic to live in the vague.ช่าง... ช่างระแวง มีชีวิตอยู่กับความคลุมเคลือ Albification (2009)
What's up? Text was vague.มีเรื่องอะไรงั้นเหรอ ข้อความไม่ได้บอกอะไรชัดเจน Balm (2009)
- Vaguely familiar.คล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน Chuck Versus the Beefcake (2009)
I can remember it vaguely.ฉันจำมันได้รางๆ Episode #1.13 (2009)
That... that sounds vaguely sane.นั่น... นั่นฟังดูมีเหตุผล Chuck Versus the Predator (2009)
You have a vague idea of it looks crazy?คุณมีความคิดบ้างมั้ยว่าคุณเพี้ยนๆ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Right, that's part of the plan that sounded a little vague.ใช่ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผน นั่นฟังดูคลุมเครือนิดหน่อย Earth (2009)
Fine, it was exhausting, irritating, emasculating, never-ending and vaguely pleasant.ก็ได้ ถึงพริกถึงขิงจนหมดแรง น่ารำคาญ ให้ทำเหมือนผู้หญิง ไม่สิ้นสุด และดูเหมือนจะถูกใจ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Vaguely pleasant?ดูเหมือนจะถูกใจงั้นเหรอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
All due respect, that's a little vague.และดูมีความลับ ด้วยความเคารพ นั่นดูไม่ค่อยชัดเจนนะ Amplification (2009)
- you're being purposely vague, kyle,คุณกำลังพูดจากำกวมนะ ไคล Road Kill (2009)
She has a vague sense of the other personalities but isn't able to communicate with them.เธอมีอารมณ์ที่สับสนของบุคลิกอื่น แต่ก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลิกอื่นได้ Episode #1.6 (2009)
They had a vague feeling that Kitazato might be innocent, so...พวกเขาก็มีความรู้สึกไม่แน่ใจเหมือนกันว่า คิตะซาโต้อาจเป็นผู้บริสุทธิ์,ดังนั้น.. Episode #1.8 (2009)
Not sinceft that very vague message three days ago.ไม่เลย หลังจากที่เขาฝากข้อความที่สุดจะคลุมเครือเมื่อสามวันก่อน You're Undead to Me (2009)
Every question gets a vague non-answer.ทุกคำถามไร้คำตอบ ไม่ชัดเจน You're Undead to Me (2009)
I'm gonna need a less vague question.ผมต้องการ คำถามที่คลุมเคลือน้อยกว่านั้นหน่อย 162 Candles (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vagueHe gave a vague answer.
vagueHe gave me a vague answer.
vagueHe holds only vague opinions about politics.
vagueHe is always vague about his intentions.
vagueHe put me off with a vague answer.
vagueHe seemed vague about what he wanted to do.
vagueI deal in facts and figures, not vague impressions.
vagueI have a very vague idea of what you are talking about.
vagueIt is often pointed out that a vague smile is typical of the Japanese.
vagueI vaguely remember meeting him.
vagueI've had a vague uneasiness.
vagueQuestioned about his policies, the candidate gave only vague answer.
vagueShe couldn't help but be a little vague.
vagueShe gave a vague answer.
vagueShe gave us a vague answer.
vagueShe had a vague feeling of guilt.
vagueShe made a few vague comments about the matter.
vagueThe vague rumor proved to be false.
vagueThis meeting is a waste of time. Everybody is just talking in vague theoretical terms.
vagueThis paragraph is vague.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
แว่ว[V] hear vaguely, See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear, Ant. ชัดเจน, Example: เสียงเด็กๆ หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแว่วดังมากขึ้นทุกขณะ เมื่อเดินจวนจะถึงสนามเด็กเล่น, Thai definition: ได้ยินแต่ไม่ชัดแจ้ง
ไม่ชัด[V] be not clear, See also: be indistinct, be vague, be ambiguous, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: โทรทัศน์ไม่ชัดเลย เป็นที่เสาอากาศแน่ๆ, Thai definition: มีภาพไม่แจ่มแจ้งเพราะมีสิ่งรบกวน, ไม่ปรากฏชัด
เคลือบคลุม[V] obscure, See also: be vague, be indeterminate, be unclear, Syn. คลุมเครือ, Ant. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
ปวดร้าว[V] have a vague feeling of pain, See also: suffer a splitting pain, Syn. เจ็บปวด, เจ็บระบม, Example: ลุงนอนพักได้สักครู่ใหญ่ๆ ก็ยิ่งปวดร้าวไปทั่วร่างกายเพราะพิษบาดแผล, Thai definition: เจ็บปวดไปทั่วร่างกาย
ฝ้า[ADJ] dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้า[V] be vague, See also: be indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: บัดนี้ตาของชายชราฝ้าเสียแล้ว, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้าฟาง[ADJ] dim, See also: misty, hazy, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: เขากอดคอไอ้ดาวไว้แน่น ดวงตาฝ้าฟางของมันหม่นหมอง น้ำลายแตกฟองฟูมปาก
ฝ้ามัว[ADJ] hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
มุบมิบ[ADV] in secret, See also: vaguely, uncertainly, stealthily, surreptitiously, Example: เขาไปตกลงกันอย่างมุบมิบ, Thai definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
ผาด[ADV] vaguely, See also: quickly, glance, pass by, Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ, Example: เขาแลผาดๆ ไปรอบตัวก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ, Thai definition: ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผินๆ ไม่ถี่ถ้วน
เลาๆ[ADV] roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai definition: พอเป็นรูปเค้า
เลือนลาง[ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
ตะคุ่ม[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
รางๆ[ADJ] dim, See also: vague, indistinct, unclear, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน, Thai definition: ไม่กระจ่าง
รางๆ[ADV] dimly, See also: faintly, vaguely, indistinctly, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: ปล่องไฟจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพ่นควันโขมง จนแลเห็นหลังคาตึกรางๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ราง[ADV] indistinctly, See also: faintly, dimly, vaguely, Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
กำกวม[V] be ambiguous, See also: doubt, be vague, be unclear, obscure, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: คำแถลงของรัฐบาลเมื่อเช้านี้กำกวมมาก, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
คลับคล้าย[V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา, Example: เขารู้สึกคลับคล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลับคล้ายคลับคลา[V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้าย, Example: ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลุม[ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ[V] be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
คลุมเครือ[ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
คลุมเครือ[ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้
ความขมุกขมัว[N] obscurity, See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness, Syn. ความมัว, ความมืดมัว, Ant. ความแจ่มชัด, Example: บ้านหลังนั้นตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในความขมุกขมัวของอากาศ
ความกำกวม[N] ambiguity, See also: vagueness, obscurity, Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย, ความไม่ชัดแจ้ง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, Example: ประโยค โคลงเรือ นี้มีความกำกวมในเรื่องการตีความประโยค
ความเลื่อนลอย[N] uncertainty, See also: shiftlessness, vagueness, Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน, Ant. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน, Example: พยานหลักฐานยังมีความเลื่อนลอยอยู่มาก
ความคลุมเครือ[N] ambiguity, See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity, Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด, Ant. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Example: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา, Thai definition: ความไม่ชัดแจ้ง
เลือนราง[ADJ] dim, See also: vague, indistinct, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: ดาวคืนแรมสว่างพอที่จะมองเห็นเส้นทางอันเลือนรางกลางทุ่ง
เลือนราง[V] be dim, See also: be vague, be indistinct, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: ความจำของผมชักจะเลือนรางเสียแล้ว
เลือนราง[ADV] dimly, See also: vaguely, indistinctly, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: โมจำเสียงพ่อได้เลือนรางเต็มที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāikhlapkhlā) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave ; curl   FR: vague [f] ; houle [f]
คลื่นความร้อน[n. exp.] (khleūn khwāmrøn) EN: heat wave   FR: vague de chaleur [f]
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave   FR: flot [m] ; grosse vague [f]
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure   FR: vague ; obscur
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) FR: vague ; imprécis
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge   FR: vague [f] ; ondulation [f]
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūprāng) EN: intangible ; inform ; formless ; vague   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain   
ระลอก[n.] (raløk) EN: wash of a power-boat ; ripples ; surges ; small wave   FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear   FR: entendre parler de ; entendre dire

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGUE    V EY1 G
VAGUER    V EY1 G ER0
VAGUELY    V EY1 G L IY0
VAGUEST    V EY1 G IH2 S T
VAGUENESS    V EY1 G N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vague    (j) (v ei1 g)
vaguer    (j) (v ei1 g @ r)
vaguely    (a) (v ei1 g l ii)
vaguest    (j) (v ei1 g i s t)
vagueness    (n) (v ei1 g n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nicht die leiseste Ahnung haben vonnot to have the vaguest notion of [Add to Longdo]
Verschwommenheit {f}vagueness [Add to Longdo]
diffus (Gedanken) {adj}vague; hazy; foggy [Add to Longdo]
undeutlich {adj} | undeutlicher | am undeutlichstenvague | vaguer | vaguest [Add to Longdo]
undeutlich {adv}vaguely [Add to Longdo]
ungefähr; in etwa {adv}vaguely [Add to Longdo]
unklar {adj}vague [Add to Longdo]
unklar {adv}vaguely [Add to Longdo]
vage {adj}vague [Add to Longdo]
vage; unbestimmt; dunkel {adv}vaguely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
何々;何何[なになに, naninani] (pn,adj-no) (1) such and such (when being vague, placeholder, etc.); this and that; (int) (2) What?; What is the matter?; What are the items? [Add to Longdo]
何処ぞ[どこぞ, dokozo] (n) (uk) (See 何処か) somewhere (very vague); someplace (very vague) [Add to Longdo]
何処と無く;何処となく[どことなく, dokotonaku] (adv) (uk) somehow; for some reason; vaguely [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition [Add to Longdo]
空恐ろしい[そらおそろしい, soraosoroshii] (adj-i) having vague fears [Add to Longdo]
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague [Add to Longdo]
空漠[くうばく, kuubaku] (adj-na,n) vast; vague [Add to Longdo]
空漠たる考え[くうばくたるかんがえ, kuubakutarukangae] (n) idle thoughts; vague (loose) ideas [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P) [Add to Longdo]
煮え切らない[にえきらない, niekiranai] (exp,adj-i) half-cooked; vague; halfhearted; indecisive [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
生煮え[なまにえ, namanie] (adj-na,n) (1) half-cooked; rare; (2) ambiguous; vague; (3) immature [Add to Longdo]
生返事[なまへんじ, namahenji] (n,vs) half-hearted reply; vague answer; reluctant answer [Add to Longdo]
濁った頭[にごったあたま, nigottaatama] (n,adj-no) light head; vague head [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) [Add to Longdo]
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) [Add to Longdo]
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little [Add to Longdo]
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P) [Add to Longdo]
漠漠[ばくばく, bakubaku] (adj-na,n) vast; vague; obscure [Add to Longdo]
不得要領[ふとくようりょう, futokuyouryou] (adj-na,n) vague; ambiguous; noncommittal; off-point [Add to Longdo]
不分明[ふぶんめい, fubunmei] (adj-na) obscure; vague [Add to Longdo]
物新しい[ものあたらしい, monoatarashii] (adj-i) feeling vaguely new [Add to Longdo]
漫ろに[そぞろに, sozoroni] (adv) (uk) in spite of oneself; somehow; without knowing why; vaguely [Add to Longdo]
漫ろ言[そぞろごと, sozorogoto] (n) rambling talk; vague remarks [Add to Longdo]
模糊[もこ, moko] (adj-na,n) dimness; vagueness [Add to Longdo]
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P) [Add to Longdo]
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P) [Add to Longdo]
埒もない[らちもない, rachimonai] (adj-i) incoherent; vague; silly; foolish [Add to Longdo]
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
曖昧模糊[あいまいもこ(uK), aimaimoko (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) obscure; vague; ambiguous [Add to Longdo]
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure [Add to Longdo]
朧気;朧げ[おぼろげ, oboroge] (adj-na) vague; faint; dim; indistinct [Add to Longdo]
濛々;濛濛;朦朦;朦々[もうもう, moumou] (adj-t,adv-to) (1) dense (e.g. fog, dust, etc.); thick; (2) vague (as in being unable to think clearly); dim [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (adv-to,adj-t) (1) (arch) extensive; spacious; (n) (2) (arch) vague; hazy [Add to Longdo]
茫漠[ぼうばく, boubaku] (adj-t,adv-to) boundless; vast; vague; obscure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊[hán hú, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ, ] obscurity; vague [Add to Longdo]
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, ] vague; indistinct; fuzzy [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] float; general; vague [Add to Longdo]
浅淡[qiǎn dàn, ㄑㄧㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] light (color); pale; vague (feeling) [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] vague; remote [Add to Longdo]
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, ] uncertain; remote; distant and indistinct; vague [Add to Longdo]
浑茫[hún máng, ㄏㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, / ] the dark ages before civilization; limitless reaches; vague and confused [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, / ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
糢糊[mó hú, ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ, ] foggy; murky; vague [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, ] hemp; vague; mysterious [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vague; vast [Add to Longdo]
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, / ] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it [Add to Longdo]
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, / ] vague; faint; indistinct [Add to Longdo]
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocal speech; to use vague or ambiguous language [Add to Longdo]
马马虎虎[mǎ ma hū hu, ㄇㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄏㄨ ㄏㄨ˙, / ] careless; casual; vague; not so bad; so-so; tolerable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\, v. i. [F. vaguer, L. vagari, fr. vagus roaming.]
   To wander; to roam; to stray. [Obs.] "[The soul] doth vague
   and wander." --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\, n.
   A wandering; a vagary. [Obs.] --Holinshed.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\ (v[=a]g), a. [Compar. {Vaguer} (v[=a]g"[~e]r);
   superl. {Vaguest}.] [F. vague, or L. vagus. See {Vague}, v.
   i.]
   [1913 Webster]
   1. Wandering; vagrant; vagabond. [Archaic] "To set upon the
    vague villains." --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       She danced along with vague, regardless eyes.
                          --Keats.
    [1913 Webster]
 
   2. Unsettled; unfixed; undetermined; indefinite; ambiguous;
    as, a vague idea; a vague proposition.
    [1913 Webster]
 
       This faith is neither a mere fantasy of future
       glory, nor a vague ebullition of feeling. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The poet turned away, and gave himself up to a sort
       of vague revery, which he called thought.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Proceeding from no known authority; unauthenticated;
    uncertain; flying; as, a vague report.
    [1913 Webster]
 
       Some legend strange and vague.    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   {Vague year}. See {Sothiac year}, under {Sothiac}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unsettled; indefinite; unfixed; ill-defined; ambiguous;
     hazy; loose; lax; uncertain.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vague \Vague\, n. [Cf. F. vague.]
   An indefinite expanse. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The gray vague of unsympathizing sea.  --Lowell.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vague [vag]
   uncertain
   wave
   vacant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top