Search result for

*uncover*

(122 entries)
(1.5716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: uncover, -uncover-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncover[VI] เปิดออก, Syn. disclose, reveal, Ant. cover
uncover[VT] เปิดออก, Syn. reveal
uncover[VT] เปิดเผยออกมา, See also: เปิดโปง, Syn. open, unwrap
uncovered[ADJ] ที่ไม่มีอะไรปิด, See also: เปลือย, Syn. bald, bare, unroofed, undraped, exposed, Ant. covered
uncovered[ADJ] ซึ่งไม่อยู่ในข่าย, See also: ซึ่งไม่ครอบคลุม
uncovered verandah[N] ระเบียงไม่มีหลังคา, See also: ระเบียงที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncover(อันคัฟ'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก
uncovered(อันคัฟ'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
uncover(vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They couldn't uncover any more.พวกเขาได้อะไรไม่มากนัก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He was in his coffin. It was uncovered.พ่ออยู่ในโลง ฝาโลงถูกเปิด Wild Reeds (1994)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
No two are alike and we've uncovered over 10,000 already.เราได้รับเพจที่เข้ารหัสลับ เหล่านี้ของข้อความ ไม่มีสองเหมือนกันและเรา ได้ค้นพบกว่า 10,000 แล้ว Contact (1997)
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
Uncover this boat! Uncover all the boats aft!เปิดผ้าใบออก เปิดผ้าใบเรือบดทุกลำ Titanic (1997)
Uncovering the truth getting results protecting you.ขุดคุ้ยหาความจริง ล้วงลึกถึงผลลัพธ์ เพื่อคุ้มครองคุณ The Corporation (2003)
You uncovered the truth. You saved an innocent man from a terrible fate.เธอช่วยผู้บริสุทธิ์\จากชะตากรรมที่โหดร้าย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว V for Vendetta (2005)
it's the fear of uncovering it.ความกลัวที่จะเปิดเผยความจริงไงล่ะ Aqua (2005)
Jay has uncovered the identity of the terrorist, let's prepare to bust that prick.เตรียมเอกสารในการจับกุม และขอกำลังเสริม ครับ เจ้านาย Go Go G-Boys (2006)
He was enlisted to help us uncover the real bandido.เขาเสนอตัวที่จะช่วยเรา จับผู้ร้ายตัวจริง Bandidas (2006)
It will uncover the hiding place of your mind and torture it with every second.มันจะพบที่ซ่อนของใจคุณ และทรมานทุกๆ วินาที Cashback (2006)
And edie uncovered a secret of another sort.และอีดี้เปิดเผยความลับ เกี่ยวกับเรื่องอื่น Smiles of a Summer Night (2007)
OPPORTUNITY TO CAUSE SOME TROUBLE, UNCOVER A SECRET?คิดว่าจะหาทางเปิดโปงความลับของเซเรน่าได้ไม๊? Poison Ivy (2007)
- Go ahead and uncover it. - Yes, Your Majesty.เปิดผ้าคลุมเลยเถอะ พะยะค่ะ ฝ่าบาท Lee San, Wind of the Palace (2007)
Nevertheless had uncovered important information about... –George Merchant.ขอมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้สำคัญอะไรกับ -จอร์ช เมอร์แชนส์ Hot Fuzz (2007)
Over the years, he's uncovered a lot of unsavory stories about terror that have upset certain Western governments and...หลายปีที่ผ่านมา เข้าได้เปิดเผย เรื่องราวที่ไม่น่าพึงใจหลายเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งได้ทำให้รัฐบาลทางตะวันตกไม่พอใจและ... The Bourne Ultimatum (2007)
Some uncovered colorful histories.บ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องเก่าๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนที่ชื้นใจ Welcome to Kanagawa (2008)
And Adam uncovered a secret...อดัม เปิดเผยความลับ Sunday (2008)
Or will your insatiable hunger to uncover the truth push you deeper into the abyss?หรือคุณยังจะไม่หยุด ที่จะค้นหาความจริง... ...ที่จะฉุดดึงคุณลงเข้าไปในขุมนรก Saw V (2008)
Something uncovered.สิ่งที่ไม่เคยเผยออกมา Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Uncovering their weak spots, so I can defeat them.ให้เห็นถึงจุดอ่อนของพวกมัน ฉันจะได้เอาชนะได้ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
talk to bishop, uncover something substantial, and i will have your back.คุยกับเขาได้เรื่องราวน่าสนใจ แล้วผมจะให้คุณกลับมา Pilot (2008)
And a man's past was uncovered.และอดีตของเขาที่ถูกปกปิด City on Fire (2008)
US Special Forces uncovered a plot to smuggle a dirty bomb out of Morocco.กองกำลังพิเศษ US เปิดโปงแผนการ ลักลอบระเบิดเถื่อนออกจากโมร็อคโค Vantage Point (2008)
I was trying to uncover a leak.ฉันอยากช่วยหารูรั่วให้ Quantum of Solace (2008)
So, you're saying that if Dubaku dies, our chances of uncovering this conspiracy die with him.ถ้าดูบากูตายโอกาสที่รู้ว่าใครทรยศก็จะหายไปด้วย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
No, for you, this is... just another big... conspiracy to uncover.ไม่หรอก,สำหรับคุณแล้ว มันก็เป็นแค่.. การเปิดโปงครั้งใหญ่,สำหรับผมแล้ว มันเป็นเรื่องจริงที่เจ็บปวด I Knew You Were a Pig (2009)
Garcia uncovered some information.การ์เซียเจอข้อมูลบางอย่าง Demonology (2009)
They're the ones who will give a friendly wave even when they've stolen from you... they're the type to sweetly welcome you... even as they try to uncover your secrets...เขาอาจจะเป็นคนที่โบกมืออย่างมิตรภาพ แม้ว่าเมื่อเขาขโมยของไปจากคุณ เขาคือคนที่ตอนรับคุณอย่างอบอุ่น Crime Doesn't Pay (2009)
Dr. Bernstein uncovered that my very first session.ดอกเตอร์เบิร์นสตีนเปิดเผยมันตั้งแต่ครั้งแรกของการบำบัด A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้ The Cove (2009)
I want you two to lock down the cul-de-sac, monitor FULCRUM, see what else you can uncover before we make a move on their cell.ฉันอยากให้คุณจับตาที่Cul-de-Sac ฉากบังหน้าของFulcrum ดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถเปิดเผยได้อีก Chuck Versus the Suburbs (2009)
Uncovered clues that led him Directly to a confrontation With charles widmore.นำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับ ชาร์ล วิทมอร์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- morgan- - lundy never uncovered trinity killings in these cities... which means there could be as many more as nine murders.ซึ่งหมายถึงว่า อาจจะมีการฆ่า ถึง 9 ครั้ง กลับบ้านได้แล้ว -ฉันจะโทรหา แผนกฆาตกรรม The Getaway (2009)
Now, my conclusion is we have uncovered the anonymous grave of the crew of the super secret stealth submarineตอนนี้ ผมสรุปได้ว่า เราได้เปิดโปง สุสานนิรนามของลูกเรือ เรือดำน้ำชั้นลับสุดยอด Harbingers in a Fountain (2009)
Science will uncover the truth, but she will be precise, methodical and take her time before she renders her decision.อย่างเป็นระบบและไม่รีบร้อน และในที่สุดความจริงจะปรากฏเอง The Scarlet Letter (2009)
We uncover new information... trying to get to what's actually wrong.ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง หาว่าสิ่งใดผิด I Saw What I Saw (2009)
And uncover some giant conspiracy?และไปสืบค้นพวกสมรู้ร่วมคิด อีกมหึมานั่นอีก Chapter Three 'Acceptance' (2009)
The N.S.A.'s digital forensics team uncovered this symbol on Suspect Zero's ring.ทางฝ่ายนิติวิทยาศาสตร์ทางภาพ ของศูนย์ความปลอดภัยแห่งชาติ ได้ดึงสัญลักษณ์นี้ออกมาได้ ตรงแหวนที่อยู่ในมือ ผู้ต้องสงสัยหมายเลขศูนย์ Believe (2009)
because you just uncovered another pattern.เพราะว่าคุณเพิ่งพบรูปแบบใหม่ Cradle to Grave (2009)
You want to uncover the truth? You've gotta let her go ... - I can't.นายต้องการเปิดเผยความจริง นายต้องปล่อยเธอไป Shutter Island (2010)
Only here at Ashecliffe because of a case and you've uncovered a conspiracyมาที่แอชคลิฟ เพื่อทำคดี และคุณได้เปิดเผยแผนการ Shutter Island (2010)
We were hoping that if we could I.D. the guy, we might uncover a connection to Frost that would lead us to him.เราหวังว่าเราจะระบุตัว ชายคนนี้ได้ แล้วเราอาจจะเปิดโปงการเชื่อมโยงเขา กับฟรอสท์ได้ ที่จะพาเราไปหาเขาเจอ The Garden of Forking Paths (2010)
Let's get this gate uncovered.ช่วยกันทำให้เกตกลับมาใช้ได้เถอะ Aftermath (2010)
Could uncover whatever he's really doing.มันอาจจะไปเปิดโปงอะไรก็ตาม ที่เขาทำอยู่จริงๆ Need to Know (2010)
- The president uncovered a conspiracyปธน. เปิดเผยแผนการ A Matter of Life and Death (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncoverHow many new sites were uncovered?
uncoverInvestigators uncovered an assassination plot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยใจ[V] reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
เบิก[V] open, See also: uncover, expose, disclose, reveal, Syn. เปิด, Example: ประธานเบิกบายศรีเพื่อเริ่มพิธีการ, Thai definition: ใช้ในลักษณะอย่างเปิดผ้าคลุมบายศรีออกเรียกว่า เบิกบายศรี
คาย[V] reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
เปิดโปง[V] reveal a secret, See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light, Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอดีตรัฐมนตรี, Thai definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้
เปิดกรุ[V] uncover a cache, Example: ดิฉันชอบพระสมเด็จเคยมีโอกาสได้ชมของจริงเยอะมากเพราะอาจารย์เปิดกรุออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง
เปลือยเปล่า[V] undress, See also: uncover, strip, bare, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน
เปลือย[V] uncover, See also: reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปิด, ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น
เปลือย[V] uncover, See also: bare, reveal, expose, Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ, Ant. ปกปิด, Example: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น, Thai definition: ไม่มีอะไรปิดบัง
เปลือย[V] strip, See also: undress, unclothe, expose, uncover, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้น พวกหล่อนสี่ห้าคนกำลังเปลือยเรือนร่างยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือยเปล่า[ADJ] undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: หล่อนค่อยๆ ถอดเสื้อผ้าออกจนหมด เพื่ออวดเรือนร่างที่เปลือยเปล่า, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลี่ยว[V] undress, See also: uncover, strip, denude, bare, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย, Example: ที่ทะเลสาบเราจะเห็นภาพเด็กสาวๆ มีเฉพาะบิกินีท่อนล่างส่วนท่อนบนเปลือยเปล่าอวดความงามกัน, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปิดกรุ[V] uncover a cache, Example: อาจารย์เคยเปิดกรุพระสมเด็จออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง ทำให้ดิฉันเคยเห็นพระสมเด็จของจริง, Thai definition: นำทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้ภายในภาชนะ หรือสถานที่ต่างๆ ออกมาเปิดเผยให้เห็น
เปิดโปง[V] reveal, See also: reveal a secret, open up, expose, uncover, unmask, Syn. เปิดเผย, แฉ, Ant. ปกปิด, Example: สื่อมวลชนเปิดโปงการคอร์รัปชั่นของอตีตรัฐมนตรี, Thai definition: เปิดเผยความลับที่เขาปิดไว้
เวิก[V] open, See also: uncover, lift, take off, Syn. เลิก, เปิด, แหวก, Ant. ปิด, Example: หญิงแก่ที่อยู่ในบ้านเวิกผ้าม่านขึ้นช้าๆ เพราะเกรงว่าคนข้างนอกจะเห็น
แดง[V] be revealed, See also: be disclosed, be exposed, be uncovered, be unmask, come to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปิดบัง, Example: ในที่สุดความลับก็แดงออกมาจนได้, Thai definition: ลักษณะที่ความลับซึ่งปกปิดไว้ได้ปรากฏออกมา
ตีแผ่[V] give sth/sb away, See also: expose, disclose, uncover, unveil, show up, bring to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปกปิด, ปิดบัง, Example: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง
แฉโพย[V] reveal a secret, See also: uncover an account, Syn. แฉ, เปิดโปง, เปิดเผย, Example: เขามีหลักฐานเพียงพอที่จะแฉโพยเรื่องโกงกินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
กระชาก[V] expose, See also: uncover, unveil, show up, disclose, Syn. เปิดโปง, เปิดเผย, Ant. ปิดบัง, ซ่อนเร้น, Example: นักข่าวหนังสือพิมพ์ช่วยกันติดตามข่าวเพื่อกระชากหน้ากากนักธุรกิจดัง
การเผย[N] revelation, See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling, Syn. การเปิดเผย, การประกาศ, Example: การเผยของนายกรัฐมนตรีต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเศรษกิจของไทยว่าจะดีขึ้นในปีหน้า ทำให้ประชาชนมีกำลังใจดีขึ้น, Thai definition: การขยายออก, การแย้มออก
ดอง[V] roll a monk's robe and put it on the shoulder, See also: drape a monk's robe to leave the right arm uncovered, Syn. ห่มดอง, Example: สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้นที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกห่มครองหรือห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา เรียกว่า ห่มดอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account   FR: jouer cartes sur table
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.)   
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans   FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light   FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOVER    AH0 N K AH1 V ER0
UNCOVERS    AH2 N K AH1 V ER0 Z
UNCOVERED    AH0 N K AH1 V ER0 D
UNCOVERING    AH0 N K AH1 V ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncover    (v) (uh1 n k uh1 v @ r)
uncovers    (v) (uh1 n k uh1 v @ z)
uncovered    (v) (uh1 n k uh1 v @ d)
uncovering    (v) (uh1 n k uh1 v @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enthüllung {f}; Enthüllen {n}; Aufdecken {n} | Enthüllungen {pl}uncovering | uncoverings [Add to Longdo]
deckt aufuncovers [Add to Longdo]
enthüllen; aufdecken; entblößen; abdecken | enthüllend; aufdeckend; entblößend; abdeckend | enthüllt; aufgedeckt; entblößt; abgedecktto uncover | uncovering | uncovered [Add to Longdo]
freilegen; freigebento uncover [Add to Longdo]
sichtbar machento uncover [Add to Longdo]
unbedeckt {adj}uncovered [Add to Longdo]
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
アンカバー[, ankaba-] (n) {comp} UnCover [Add to Longdo]
無蓋[むがい, mugai] (n,adj-no) open; uncovered [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] (n,adj-no) bare-headed; uncovered head [Add to Longdo]
裸蝋燭[はだかろうそく, hadakarousoku] (n) uncovered candle; unshaded candle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦破[zhēn pò, ㄓㄣ ㄆㄛˋ, / ] to investigate (as detective); to solve (crime); to uncover (a plot); to sniff out; to break in and analyze; detective work; to scout [Add to Longdo]
揭破[jiē pò, ㄐㄧㄝ ㄆㄛˋ, ] to uncover [Add to Longdo]
揭秘[jiē mì, ㄐㄧㄝ ㄇㄧˋ, ] to unmask; to uncover the secret [Add to Longdo]
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 穿] expose; uncover [Add to Longdo]
揭开[jiē kāi, ㄐㄧㄝ ㄎㄞ, / ] to uncover; to open [Add to Longdo]
搜获[sōu huò, ㄙㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] to find; to capture (after search); to uncover (evidence) [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, ] spacious; uncovered [Add to Longdo]
斯文・海定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· Hai3 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰; also written 斯文·赫定 [Add to Longdo]
斯文・赫定[Sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ· He4 ding4, ] Sven Hedin (1865-1952), famous Swedish adventurer and archaeologist, whose 1894-1900 Central Asian expeditions uncovered Kroraina or Loulan 樓蘭|楼兰 [Add to Longdo]
灯盏[dēng zhǎn, ㄉㄥ ㄓㄢˇ, / ] lantern; uncovered oil lamp [Add to Longdo]
破获[pò huò, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to uncover (a criminal plot); to break open and capture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンカバー[あんかばー, ankaba-] UnCover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. i.
   1. To take off the hat or cap; to bare the head in token of
    respect.
    [1913 Webster]
 
       We are forced to uncover after them. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove the covers from dishes, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Uncover, dogs, and lap.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncover \Un*cov"er\, v. t. [imp. & p. p. {Uncovered}; p. pr. &
   vb. n. {Uncovering}.] [1st pref. un- + cover.]
   1. To take the cover from; to divest of covering; as, to
    uncover a box, bed, house, or the like; to uncover one's
    body.
    [1913 Webster]
 
   2. To show openly; to disclose; to reveal. "To uncover his
    perjury to the oath of his coronation." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of the hat or cap; to bare the head of; as, to
    uncover one's head; to uncover one's self.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top