Search result for

*tyrant*

(95 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tyrant, -tyrant-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tyrant[N] ผู้ปกครองที่เผด็จการ, Syn. despot, absolute ruler, dictator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tyrantทรราช [ดู despot ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are here tonight to rid the country of a tyrant.เรามาที่นี่คืนนี้ เพื่อล้มล้างจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
There have been tyrants and murderers and, for a time, they can seem invincible.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงกระพัน Gandhi (1982)
There have been tyrants and murderers and for a time, they can seem invincible but in the end, they always fall.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงคงกระพัน แต่ท้ายที่สุด ก็ไปไม่รอด Gandhi (1982)
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา Wuthering Heights (1992)
There is still time for us the last of the free tribes to stand together against this tyrant.เรายังมีเวลา... 3 เผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ เพื่อยืนหยัดร่วมกัน ต่อสู้กับทรราชย์ The Scorpion King (2002)
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ The Corporation (2003)
A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords.ขุมทรัพย์ที่ช่วงชิงกันตั้งแต่ยุคโบราณ โดยทรราชย์ . ฟาโรย์. National Treasure (2004)
When is it acceptable to use our power and when do we cross that invisible line that turns us into tyrants over our fellow man?เมือไรที่มีการยอมรับได้กับการใช้พลังของเรา และเมื่อไรที่เราก้าวข้ามเส้น มันจะทำให้เราถูกกดขี่จากทรราชย์จอมเผด็จการ X-Men: The Last Stand (2006)
The world will know that free men stood against a tyrant.วันนี้ท่านสู้รบได้ประเสริฐ 300 (2006)
The Tree of Liberty must be refreshed with the blood of patriots and tyrants.มีคนที่สุดทางเดินนั่นต้อง to take a statement Deja Vu (2006)
- "Thus always to..." - "Thus always to tyrants." We know.- "พวกเผด็จการต้อง... .." - National Treasure: Book of Secrets (2007)
He's the new regional sales manager, my immediate boss, and a tyrant.เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาคคนใหม่ เจ้านายป้ายแดงของฉัน,และเผด็จการ Ghosts (2008)
Young tyrants who bring pain...อันธพาลตัวน้อยที่ชอบกลั่นแกล้ง Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
That you are a tyrant!ว่าท่านเป็นเผด็จการ! To Kill the King (2008)
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน My Sassy Girl (2008)
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม Outlander (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
She won't last 3 days with that tyrant.ฉันว่าเธออยู่ไม่ถึง 3 วันหรอกน่า The Ramen Girl (2008)
"that even a tyrant state like the U.S..."อเมริกาก็เป็นเผด็การเหมือนกัน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Tonight, those blessings have seen us through a brutal attack by a desperate tyrant.ในค่ำคืนนี้, คำขอนั้นช่วยเราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ บุกเข้าโจมตีโดยกลุ่มเผด็จการ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
They want a tyrant who will police their behavior and chart their movement on the social ladder.พวกเขาต้องการคนที่มาเป็นตำรวจแล้วควบคุมเรางั้นเหรอ และก็ทำทำเนียบไว้บนผนัง Dan de Fleurette (2009)
In life, the young queen becomes a tyrant...ในชีวิตจริง ราชินีน้อยๆกลายมาเป็นเจ้าเผด็จการ Dan de Fleurette (2009)
It is the day we eliminated a tyrant.เป็นวันที่ีเรากำจัดทรราชย์ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
It's about the banality of evil, uh, like the Nuremberg trials showing history's tyrants as these regular schmucks.นี่มันแสดงถึงความชั่วร้ายน่ะ เอ่อ... เหมือนการพิจารณคดีที่เนิร์นบวร์ก The Bishop Revival (2010)
God emerged as a tyrant.พระเจ้ากลายเป็นผู้ปกครองจอมเผด็จการ Episode #1.5 (2010)
Please tell me what horrible, horrible thing happened to you that made you such a miserable tyrant?ช่วยบอกฉันทีว่าสิ่งๆแย่ๆ ที่คุณทำนั้นมันสนุกนักหรอ? Grilled Cheesus (2010)
You know what a tyrant she can be.ลูกก็รู้ว่าเธอดื้อด้านขนาดไหน The Fasting and the Furious (2011)
Unfortunately, too many members of his generation bought the lies of tyrants.น่าเสียดาย มีสมาชิกมากเกินไป ในรุ่นของเขา มีการโกหก หลอกลวง การซื้อตัว Deadline (2011)
Does the old tyrant always talk to you like that?ตกลง คุณคิดว่าคุณซูโบ ฆ่าสารวัตรกรีนงั้นเหรอครับ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Kicking off the evening, in our first undercard, the two-headed tyrant,เริ่มกันเลย กับเค้าคนนี้ ทรราช2หัว Real Steel (2011)
Victims of a corrupt government in bed with the tyrants of Wall Street.เหยื่อของรัฐยาลคอรัปชั่น ที่ร่วมหอลงโลง กับทรราชย์วอล์สตรีท Red Dawn (2012)
I thought being a constable meant I got to be a tyrant, not that I had to put up with treatment like this.พวกมันทำอย่างกับว่า พวกเราเป็นกบฎขายชาติ รู้อย่างนี้ไม่ช่วยซะยังดีกว่า The Four (2012)
A tyrant, a brute.เผด็จการ โหดร้าย The Drawing of the Dark (2012)
A tyrant is rising.ทรราชกำลังลุกฮือ The Sun (2013)
The tyrant took your progeny, the blonde took our salvation.ทรราชย์ได้จับตัวทายาทของเจ้าไปแล้ว ผู้ที่มีผมบลอนด์จะช่วยให้พวกเราพ้นภัย Don't You Feel Me (2013)
"The tyrant"?ทรราชย์งั้นเหรอ? Don't You Feel Me (2013)
- The tyrant has my progeny.- The tyrant has my progeny. Don't You Feel Me (2013)
Now a plot by witches has lured me back, hopping that I will defeat a tyrant, a vampire I created.ตอนนี้มีเรื่องราวที่แม่มดกำลังสุมหัวกัน ล่อให้ฉันต้องกลับไป ด้วยแรงปรารถนาว่าฉันจะเอาชนะจอมเผด็จการ แวมไพร์ที่ฉันเคยสร้างขึ้นมา House of the Rising Son (2013)
An opportunity to join the rest of free Greece and stand against a true tyrant.โอกาสที่จะเข้าร่วมส่วนที่เหลือของฟรี กรีซและทนต่อการใช้อำนาจเผด็จการที่แท้จริง 300: Rise of an Empire (2014)
Killing billions to save lives? That's the logic of tyrants.ฆ่าเป็นพันล้านเพื่อรักษาชีวิตบางส่วน ตรรกะเผด็จการ Inferno (2016)
If that's the kind of queen you want to be, how are you different from all the other tyrants that came before you?ถ้าเป็นราชินีที่ท่านแบบอยากจะเป็น อย่างไรท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากเหล่าทรราชอื่น ๆ ที่มาก่อนหน้าท่าน? The Broken Man (2016)
Patriotism is dead. There's only rebels and tyrants now.ไม่มีคนรักชาติแล้ว เหลือแต่กบฏกับทรราช xXx: Return of Xander Cage (2017)
You're just another tyrant.คุณมันก็ทรราช xXx: Return of Xander Cage (2017)
- Patriots and Tyrants -" Patriots and Tyrants " Patriots and Tyrants (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tyrantEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
tyrantThe people suffered under the cruel tyrant.
tyrantThe tyrant kept the people down.
tyrantThe tyrant's heart melted with compassion.
tyrantThey were under the yoke of a tyrant.
tyrantThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.
tyrantWe will not bend to the will of a tyrant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรราช[N] tyrant, Example: เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงทราบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทรราชหนีไปต่างประเทศแล้ว, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้มีอำนาจ[N] authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ผู้มีอิทธิพล[N] influential person, See also: despot, tyrant, Example: ผู้มีอิทธิพลมักร่วมมือกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่างๆ
วางอำนาจ[V] show one's authority/power, See also: act like a tyrant, abuse one's power, Syn. แสดงอำนาจ, อวดอำนาจ, Example: เขาอาศัยเครื่องแบบวางอำนาจกับชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ทรราช[N] tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค่นล้มทรราช[v. exp.] (khōnlom thørarāt) EN: overthrow a tyrant   FR: renverser un tyran
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator   
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss   
ผู้เผด็จการ[n.] (phūphadetkān) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant   FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler   FR: tyran [m] ; despote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TYRANT    T AY1 R AH0 N T
TYRANTS    T AY1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tyrant    (n) (t ai1 @ r @ n t)
tyrants    (n) (t ai1 @ r @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tyrann {m}; Tyrannin {f}; Gewaltherrscher {m}; herrschsüchtiger Menschtyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイラント[, tairanto] (n) tyrant [Add to Longdo]
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant [Add to Longdo]
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant [Add to Longdo]
暴君[ぼうくん, boukun] (n) tyrant; despot [Add to Longdo]
僭主[せんしゅ, senshu] (n) usurper; tyrant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
僭主[jiàn zhǔ, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, ] tyrant; usurper [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy [Add to Longdo]
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, / ] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant [Add to Longdo]
威福自己[wēi fú zì jǐ, ㄨㄟ ㄈㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] to abuse power; conflict of interest; power to judge as tyrant over one's own case [Add to Longdo]
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant [Add to Longdo]
庇西特拉图[Bì xī tè lā tú, ㄅㄧˋ ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, 西 / 西] Pisistratus (-528 BC), tyrant (ruler) of Athens at different times between 561 BC and 528 BC [Add to Longdo]
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] to console the people and punish the tyrant [Add to Longdo]
恶霸[è bà, ㄜˋ ㄅㄚˋ, / ] evil tyrant [Add to Longdo]
暴君[bào jūn, ㄅㄠˋ ㄐㄩㄣ, ] tyrant; despot [Add to Longdo]
桀王[Jié Wáng, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˊ, ] King Jie, the final ruler of the Xia dynasty (until c. 1600 BC), a notoriously cruel and immoral tyrant [Add to Longdo]
武王伐纣[Wǔ wáng fá Zhòu, ˇ ㄨㄤˊ ㄈㄚˊ ㄓㄡˋ, / ] King Wu of Zhou1 overthrows tyrant Zhou4 of Shang [Add to Longdo]
箕子[Jī zǐ, ㄐㄧ ㄗˇ, ] Jizi, legendary sage from end of Shang dynasty (c. 1100 BC), said to have opposed the tyrant Zhòu 紂|纣 then ruled ancient Korea for Zhōu 周 [Add to Longdo]
[Zhòu, ㄓㄡˋ, / ] last ruler of Shang (11th century BC), a notorious tyrant [Add to Longdo]
[bà, ㄅㄚˋ, ] hegemon; tyrant; lord; feudal chief; to rule by force; to usurp; (in modern advertising) master [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tyrant \Tyr"ant\ (t[imac]"rant), n. [OE. tirant, tiraunt,
   tyraunt, OF. tiran, tirant (probably from confusion with the
   p. pr. of verbs), F. tyran, L. tyrannus, Gr. ty`rannos,
   originally, an absolute sovereign, but afterwards, a severe
   or cruel ruler.]
   1. An absolute ruler; a sovereign unrestrained by law or
    constitution; a usurper of sovereignty.
    [1913 Webster]
 
   Note: Free governments [in Greece] having superseded the old
      hereditary sovereignties (basilei^ai), all who obtained
      absolute power in a state were called ty`rannoi,
      tyrants, or rather despots; -- for the term rather
      regards the irregular way in which the power was
      gained, whether force or fraud, than the way in which
      it was exercised, being applied to the mild
      Pisistratus, but not to the despotic kings of Persia.
      However, the word soon came to imply reproach, and was
      then used like our tyrant. --Liddell & Scott.
      [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a monarch, or other ruler or master, who
    uses power to oppress his subjects; a person who exercises
    unlawful authority, or lawful authority in an unlawful
    manner; one who by taxation, injustice, or cruel
    punishment, or the demand of unreasonable services,
    imposes burdens and hardships on those under his control,
    which law and humanity do not authorize, or which the
    purposes of government do not require; a cruel master; an
    oppressor. "This false tyrant, this Nero." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Love, to a yielding heart, is a king, but to a
       resisting, is a tyrant.        --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of numerous species of American
    clamatorial birds belonging to the family {Tyrannidae}; --
    called also {tyrant bird}.
    [1913 Webster]
 
   Note: These birds are noted for their irritability and
      pugnacity, and for the courage with which they attack
      rapacious birds far exceeding them in size and
      strength. They are mostly plain-colored birds, but
      often have a bright-colored crown patch. A few species,
      as the scissorstail, are handsomely colored. The
      kingbird and pewee are familiar examples.
      [1913 Webster]
 
   {Tyrant flycatcher} (Zool.), any one of numerous species of
    tyrants which have a flattened bill, toothed at the tip,
    and resemble the true flycatchers in habits. The Acadian
    flycatcher ({Empidonax Acadicus}) and the vermilion
    flycatcher ({Pyrocephalus rubineus}) are examples.
 
   {Tyrant shrike} (Zool.), any one of numerous species of
    American tyrants of the genus {Tyrannus} having a strong
    toothed bill and resembling the shrikes in habits. The
    kingbird is an example.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tyrant \Ty"rant\, v. i.
   To act like a tyrant; to play the tyrant; be to tyrannical.
   [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top