Search result for

*turkish*

(85 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: turkish, -turkish-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Turkish[ADJ] เกี่ยวกับประเทศตุรกี
Turkish[ADJ] เกี่ยวกับภาษาตุรกี
Turkish[N] ภาษาราชการของประเทศตุรกี
Turkish bath[N] การอาบน้ำด้วยน้ำร้อน (อาจมีการนวดด้วย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turkish(เทอค'คิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ตุรกี,ชาวตุรกี,ภาษาตุรกี, See also: Turkishly adv. Turkishness n.
turkish bathn. การอาบน้ำโดยการอบตัวในห้องไอน้ำจนเหงื่อออกก่อนแล้วมีการนวดตัวและอาบน้ำในเวลาต่อมา,การอบ นวดและอาบ,สถานที่อบ นวด และอาบ
turkish toweln. ผ้าเช็ดตัวขนยาวที่ทำจากผ้าฝ้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
Turkish(adj) เกี่ยวกับตุรกี
Turkish(n) ภาษาตุรกี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Turkishศิลปะตุรกี [TU Subject Heading]
Arts, Turkishศิลปกรรมตุรกี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก Body of Lies (2008)
Find out where the Turkish Consul is in town.หาว่าสถานกงศุลตุรกีอยู่ที่ไหน Eagles and Angels (2008)
Wife of the Turkish Consul.ภรรยาของทูตตุรกี Eagles and Angels (2008)
What does this mean in turkish?ในภาษาตุรกี ว่ายังไงนะ.. ? The Breath (2009)
The Turkish soldier is the bravestเหล่าทหารตุรกี ถือกันว่ากล้าหาญที่สุด The Breath (2009)
Surrender Turkish soldiers.ยอมแพ้ซะ.. The Breath (2009)
I'm like the Turkish All Gore. - Look at this.ฉันเหมือนพวกตุรกีที่ล่อวัว Emotional Rescue (2009)
From a turkish pay-as-you-go phone.ที่มากจากโทรศัพท์โทรทางไกลจากตุรกี Reversals of Fortune (2009)
What was that, some kind of Turkish bath?นั่นอะไร บางอย่างเกี่ยวกับ อ่างน้ำของตุรกีรึเปล่า The Dwarf in the Dirt (2009)
Of Turkish Aerotech?ของตุรกีอากาศยานน่ะเหรอ? The International (2009)
Ew. Pardon the turkish prison chic.ห้องขังนักโทษ turkish It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I spread it like a venerable disease in a Turkish harem.ข้าแพร่ข่าวไปเหมือนกับ โรคบุรุษในฮาเร็มที่ตุรกีร์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Turkish bath in here.ที่อาบน้ำอยู่นี่ The Divide (2011)
Look, the real manuscript could be left in a turkish bathhouse without risk of harm.ฟังนะ ต้นฉบับของจริงอาจอยู่ที่ โรงอาบน้ำสักแห่งที่ตุรกี โดยไม่เสี่ยงภัยใดๆเลย Where There's a Will (2011)
Mrs. Goshen is looking for a Turkish loose tea, an orange pekoe or mint melody.คุณนายโกเช่นกำลังหาชาตุรกี ออเรนจ์ เพโก้ หรือ มินท์ เมโลดี้ Tower Heist (2011)
It's a Turkish bath, spa kind of thing.แบบสปาตุรกีแบบนั้น Midnight Lamp (2012)
Mercutio dies, American nukes are discovered in Turkish soil.เมอร์คูทิโอตาย มีนิวเคลียร์อเมริกา ฝังอยู่ที่ตุรกี School's Out (2012)
The SUV was registered to the wife of a turkish oil executive that paid for plane tickets used by an iranian suspect in the bombing of a Jewish community center in Buenos Aires in 1994.รถ SUV คันนี้จดหมายในชื่อภรรยา ของผู้บริหารบริษัทน้ำมันชาวตุรกี ที่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ถูกใช้โดยผู้ต้องสงสัยชาวอิรัค ในการทิ้งระเบิด Super (2012)
When you were hanging up there on one of those very proud unhoned Turkish marble columns, did you ever stop to wonder why I didn't kill you when I could have so easily?บอกฉันทีสินอร์ทแมน ตอนที่นายโดนแขวนคอ In the Beginning (2012)
If he's on the turkish border, that's where he's going.ถ้าเขาอยู่ที่ชายแดนตุรกี นั่นเป็นที่ๆเขาจะไป Promise (2012)
So naturally I tell the Turkish prostitute, "I'll take two."ดังนั้นธรรมชาติที่ผมบอกตุรกี โสเภณี "ฉันจะใช้เวลาสอง." The Art of the Steal (2013)
He was an attaché at the Turkish embassy.เขาเกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมสถานทูตตุรกี Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Why would Zanetakos need a low-level Turkish diplomat to get a car bomb into the country?ทำไมซาเนเทกอส ถึงต้องใช้งาน นักการทูตระดับล่าง ๆ ชาวตุรกีด้วย เพื่อนำรถติดระเบิดเข้ามาในประเทศเหรอ Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Russia's bitterly opposed to a new Turkish pipeline, which could see Russian economic dominance of oil exports shattered.กรณีรัสเซียไม่พอใจการเดินท่อส่งแก๊สของตุรกี ซึ่งอาจทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจของรัสเซีย ต้องสั่นคลอนได้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
...overseas, where we see a surprisingly sturdy performance by the dollar, holding its ground in spite of the Turkish pipeline vote at the U.N...ต่างประเทศที่เราได้เห็น ..การแข็งค่าขึ้นของเงินดอลล่าร์อย่างแข็งแกร่ง ..ผลอันสืบเนื่องการมีมติเรื่อง ท่อส่งแก๊สตุรกีที่สหประชาชาติ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Frequent Turkish and German loan words.ภาษาตุรกีเยอะหน่อย และคำยืมจากภาษาเยอรมัน The Empty Hearse (2014)
He and his Turkish mother are here illegally.เขากับแม่ชาวตุรกีของเขา ลักลอบเข้าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย Snowden (2016)
The smallest, Asteroid B-61 2, was discovered by a Turkish astronomer in 1 909.ดวงเล็กที่สุด แอสเทอรอยด์ บี-612 นักดาราศาสตร์ชาวตุรกี เป็นผู้ค้นพบในปี 1909 The Little Prince (1974)
Joey, have you ever been in a Turkish prison?โจอี้ เธอเคยอยู่ในคุกตุรกีมั้ย Airplane! (1980)
Turkish coffee. Delicious.กาแฟตุรกี อร่อย The Birdcage (1996)
Which is what? Turkish?แล้วนั่นอะไรอีกล่ะ ภาษาตุรกีใช่มั้ย Love Actually (2003)
Turkish delight?ผลไม้ตุรกี The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
You'd love it there, Edmund. It has whole rooms simply stuffed with Turkish delight.เธออาจจะคิดว่าฉันแปลก ที่มีห้องที่เต็มไปด้วยผล Turkish The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Well, I was wondering, could I maybe have some more Turkish delight now?ฉันสงสัยว่าฉัน... บางทีฉันอาจจะ... ได้ผลไม้Turkish นิดหน่อยตอนนี้? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Tells me you got something Worth hiding.Is it turkish prison?บอกผมซิว่าคุณซ่อนบางอย่างที่มีค่า นักโทษตุรกี? 97 Seconds (2007)
The Man Who Saves The WorldTHE MAN WHO SAVED THE WORLD (TURKISH STAR WARS) Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
My name is Turkish.Ich heiße TurkishSnatch (2000)
Two minutes, Turkish.Zwei Minuten, TurkishSnatch (2000)
— Five minutes.- Fünf Minuten, TurkishSnatch (2000)
— It's me belt.- Mein Gürtel, TurkishSnatch (2000)
— No, thank you, Turkish.- Nein danke, TurkishSnatch (2000)
Turkish, get your arse up.Turkish, hoch mit dem Arsch. Snatch (2000)
If you see the pikey, Turkish or his girlfriend come out before me shoot the bastards.Wenn der Zigeuner, Turkish oder seine Schwuchtel vor mir kommen... erschießt ihr die Schweine. Snatch (2000)
There was a report, a Turkish Airlines flight skidded off the runway at JFK.Eine Maschine der Turkish Airlines soll sogar von der Landebahn gerutscht sein. I Am Legend (2007)
-Turkish delight..-Turkish Delight. Yahsi Bati (2009)
Of Turkish Aerotech?Von Turkish Aerotech? The International (2009)
- Johnny, Turkish.- Johnny, TurkishThe Emerald City (2010)
He then took Czech Airlines flight 637 from Brussels to Prague, continues on Turkish Airlines 1768 to Istanbul, followed by Saudi Arabian Airlines flight 264 to Riyadh and, finally, Qatar Airways to Abu Dhabi, with a stopover in Doha.Dann nahm er den Czech Airline Flug 637 von Brüssel nach Prag, flog mit der Turkish Airlines 1768 nach Istanbul, dann mit dem Saudi Arabian Airline Flug 264 nach Riad, und schließlich mit einer Qatar Airways nach Abu Dhabi, mit Zwischenstopp in Doha. Recruit (2012)
Welcome, ladies, to Turkish Delight.Willkommen, Ladies, bei Turkish Delight. Buridan's Ass (2014)
To Turkish Delight... where your wish... your wish is our command.Bei Turkish Delight... wo eure Wünsche... eure Wünsche uns Befehl sind. Buridan's Ass (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turkishShe's got a Turkish boyfriend.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Tøekit Aēlai) FR: Turkish Airlines
ตุรกี[adj.] (Turakī) EN: Turkish   FR: turc

CMU English Pronouncing Dictionary
TURKISH    T ER1 K IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Turkish    (n) (t @@1 k i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frottiertuch {n} | Frottiertücher {pl}turkish towel | turkish towels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタリアトルコ戦争[イタリアトルコせんそう, itariatoruko sensou] (n) (See 伊土戦争) Italo-Turkish War (1911-1912) [Add to Longdo]
オスマン帝国憲法[オスマンていこくけんぽう, osuman teikokukenpou] (n) First Turkish (Ottoman) Constitution [Add to Longdo]
サンステファノ条約[サンステファノじょうやく, sansutefano jouyaku] (n) (See 露土戦争) Treaty of San Stefano (ending the Russo-Turkish War, 1878) [Add to Longdo]
トルコヤツメ[, torukoyatsume] (n) Turkish brook lamprey (Eudontomyzon lanceolata) [Add to Longdo]
トルコ語[トルコご, toruko go] (n) Turkish (language) [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
ロシアトルコ戦争[ロシアトルコせんそう, roshiatoruko sensou] (n) (obsc) (See 露土戦争) Russo-Turkish War (1877-1878) [Add to Longdo]
伊土戦争[いとせんそう, itosensou] (n) Italo-Turkish War (1911-1912) [Add to Longdo]
求肥[ぎゅうひ, gyuuhi] (n) (orig. written as 牛皮) (See 求肥飴) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight) [Add to Longdo]
求肥飴[ぎゅうひあめ, gyuuhiame] (n) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight) [Add to Longdo]
露土戦争[ろとせんそう, rotosensou] (n) Russo-Turkish War (1877-1878) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中土[zhōng tǔ, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˇ, ] Sino-Turkish [Add to Longdo]
杰伊汉港[Jié yī hàn gǎng, ㄐㄧㄝˊ ㄧ ㄏㄢˋ ㄍㄤˇ, / ] Ceyhan (Turkish mediterranean port) [Add to Longdo]
土耳其语[Tǔ ěr qí yǔ, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ ㄩˇ, / ] Turkish (language) [Add to Longdo]
埃尔多安[Āi ěr duō ān, ㄞ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄢ, / ] Erdogan (name); Recep Tayyip Erdoğan (1954-), Turkish politician, Prime Minister from 2003 [Add to Longdo]
黏着语[nián zhuó yǔ, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄛˊ ㄩˇ, / ] agglutinative language (e.g. Turkish and Japanese) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turkish \Turk"ish\, pr. a.
   Of or pertaining to Turkey or the Turks. -- n. The language
   spoken by Turks, esp. that of the people of Turkey. --
   {Turk"ish*ly}, adv. -- {Turk"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 t
 
 1. (kıs.) tablespoon territory, Testament, Tuesday, Turkish.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top