Search result for

*trashed*

(54 entries)
(1.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: trashed, -trashed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trashed[SL] เมามาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just trashed your social value as a mother, and all I got was a little sarcasm.ฉันแค่พูดล้อเล่นเกี่ยวคุณค่า ทางสังคมของคุณเปรียบกับแม่ และทั้งหมดที่ฉันทำก็แค่แดกดันเล็กน้อย Joy (2008)
Trashed this place and left.ทำลายที่นี่ แล้วจากไป. Episode #1.9 (2008)
After I trashed my reputation and everything else I valued in life, trying to put a stop to RIPLEY, suicide seemed like a believable way out.หลังจากฉันละทิ้งชื่อเสียง และทุกอย่างในชีวิต เพื่อพยายามที่จะหยุดริปลี่ การฆ่าตัวตาย ดูจะเป็นทางออกที่ดี WarGames: The Dead Code (2008)
The All Blacks are killing a team that trashed us last year.พวกออลแบล็ค กำลังสังหารหมู่ทีมอังกฤษ.. ที่ทำเราป่นปี้เมื่อปีที่แล้ว.. Invictus (2009)
We stopped by your house. It was trashed pretty good.เราไปที่บ้านคุณมา มันถูกรื้อกระจุยกระจายไปหมด Hey! Mr. Pibb! (2009)
He must have trashed the hotel room.เขาต้องทิ้งหลักฐานไว้ในห้องของโรงแรม S.O.B. (2009)
I used the cheerios' copier to make copies And then I trashed the thing.ฉันใช้เครื่องถ่ายของทีมเชียร์ Sectionals (2009)
Andy's mailbox, but yesterday he broke into the Walkers' guest house and trashed the place.และก่องรับจดหมายของแอนดี้ แต่เมื่อวานนี้เขาก็ ทำลายทางเดิน และถังขยะ Blinded by the Light (2009)
She seemed totally trashed.เหมือนเธอจะเละเทะไปหมด Pilot (2009)
The place is trashed.ที่นี่เต็มไปด้วยขยะ Bone Voyage (2009)
Not only did Susan shoot me at point-blank range, She trashed me to all of my friends and neighbors,เธอพูดสกปรกเกี่ยวกับฉันให้เพื่อนและเพื่อนบ้านฉันฟัง The Coffee Cup (2009)
Okay, I trashed her a little.โอเค ฉันพูดสกปรกนิดหน่อย The Coffee Cup (2009)
It means that you're being trashed.นายน่ะถูกเขี่ยทิ้งแล้วย่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
They trashed my place. I'm fucking screwed.ตายเหรอ ยังไง Kick-Ass (2010)
Come on, totally trashed a metallica song.ไม่เอาน่า ผมร้องได้แย่มาก เพลงของเมทาลิก้า Children of the Damned (2010)
When I got the, the door was open. The place was trashed.ตอนที่ผมไปถึง ประตูมันเปิดอยู่แล้ว ห้องก็เละไปหมด A Deadly Affair (2010)
* Who cares if we're trashed? ** ใครจะมาสน ถ้าเราทิ้งมันไป * Furt (2010)
Place is trashed.เละเทะไปหมด Mercury Retrograde (2010)
You think Anton trashed Emily's place?- แอนทอน พังบ้านเอมิลี่เหรอ? Mercury Retrograde (2010)
He's probably going to walk because you trashed all the evidence.เป็นได้ว่า เขาจะลอยนวลไปได้ เพราะคุณทำให้หลักฐานที่มี กลายเป็นขยะ Pilot (2010)
We need A.J. to come take a sample and see if Millikin can salvage anything off the security cameras before they were trashed.เราต้องการให้ เจ มาเก็บตัวอย่าง แล้วให้ มิลิคิน มาดูสิว่า เขาจะเจออะไร จากกล้องวงจรปิดก่อนที่มันจะถูกทำลายได้มั่ง Harmony (2010)
Can't believe it was trashed.มันพังหมด... The Perfect Storm (2010)
And Alison's memorial got trashed.และอนุสรณ์ของอัลลิสัน โดนทำลาย The Perfect Storm (2010)
Looks like somebody trashed the place.ดูเหมือนมีคนรื้อที่นี่ Sketchy (2010)
It's gone. I trashed it right after I saw you kill that guy.มันหายไปแล้ว ผมทิ้งมันทันทีที่ผมเห็นคุณฆ่าชายคนนั้น Kill Jill (2010)
I'm not sure if it was the same guys who trashed my car, but--Who you following, Jem? Me or her? The Town (2010)
Let me take you back to this morning when you flooded the bathroom and you trashed the bedroom.ฉัน, เกินไป, Senor บุตรเป็นเรื่องยากมากที่จะแทนที่ Hop (2011)
We trashed it.ซึ่งพวกเราทำไปแล้ว For a Few Paintballs More (2011)
And if he just trashed everything... Oh, oh, oh, oh! Stop what you're doing.ถ้าเขาเพิ่งเก็บทุกอย่างทิ้ง หยุดก่อน ผมทำอะไรผิด The Beginning of the End (2011)
It was completely trashed.มันเสียหายอย่างมาก Blind Dates (2011)
No, obviously it was someone who hated her guts and wanted her party trashed.ไม่หรอก เห็นได้ชัดว่ามีคนที่เกลียดเธอเข้าไส้ และต้องการโยนปาร์ตี้ของเธอทิ้งลงถังขยะ Shut Up, Dr. Phil (2011)
Coach Sylvester trashed everything, and Artie got a pair of magic legs that broke the next day.โค้ชซิลเวสเตอร์ทำลายทุกอย่างและอาร์ตี้ได้ขาวิเศษ ซึ่งอีกวันนึงมันก็เจ๊ง Extraordinary Merry Christmas (2011)
Mm. What's the guy's name who trashed your face?อืม เขาชื่ออะไรที่ทำให้หน้านายเขียวแบบนี้? Betrayal (2011)
Mom doesn't tell you a lot of things. Don't be cute with me! You and your friends trashed this place!อย่ามาย้อน ลูกกับเพื่อนทำบ้านเละ A Whole New Kind of Bitch (2011)
You trashed her closet yet she didn't bat an eyelid.ลูกพังตู้เสื้อผ้า เขายังไม่ว่าอะไร A Whole New Kind of Bitch (2011)
One night, uh, we heard noises from the living room, we went downstairs, found the whole room trashed.วันหนึ่ง อ่า เราได้ยินเสียงจากห้องนั่งเล่น เราลงไปข้างล่าง Demons (2011)
And I'm guessing it's the same somebody who trashed Roddy's room.ถ้าให้เดาก็คือคนเดียวกัน ที่พังห้องรอดดี Danse Macabre (2011)
The place is trashed.มันรกไปหมดเลย Cops & Robbers (2011)
Monica was totally trashed.โมนิก้า แทบจะหมดสติ Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)
I just cleaned up the place from the last time you trashed it.ฉันแค่ทำความสะอาดสถานที่ จากครั้งสุุดท้าย เธอทำลายมัน Witness (2012)
I think he's gone off them. He trashed the place.ฉันคิดว่าเขาหยุดกินยา เขาทำลายข้าวของ Duress (2012)
I haven't seen damage like this since hurricane Opal trashed my yacht.ผมไม่เคยเจออะไรพังขนาดนี้ นับตั้งแต่โดนพายุเฮอริเคน ถล่มเรือยอร์ชของผม Super (2012)
One night, she was so trashed,คืนนึง เธอเมามาก Unknown Subject (2012)
I know that your office was trashed a couple years ago.หนูรู้ว่าออฟฟิศพ่อ ถูกทำลายประมาณสองสามปีที่แล้ว Blood Is the New Black (2012)
While you tried to save Greendale, we trashed the school like a TV commercial where the teacher banned skittles.ในขณะที่คุณพยายามช่วยกรีนเดล พวกเรากลับทำลายมันทิ้ง เหมือนโฆษณาทีวี ที่ครูสั่งแบนขนม Skittles Course Listing Unavailable (2012)
You trashed this woman's dead husband in open court.ก็คุณโยนผู้หญิงที่สามีตายคนนี้เข้าศาลหนิ Break Point (2012)
Okay, uh, the Dark Vault, it was trashed.โอเค ห้องนิรภัยมืด มันถูกรื้อ We All Fall Down (2012)
(Sighs) I'm sorry I inserted myself in your battle, but it broke my heart to see you trashed so viciously.ฉันเสียใจที่ฉันเอาตัวเองเข้ามายุ่งในสงครามของคุณ แต่มันทำร้ายหัวใจฉัน ที่เห็นคุณอยู่ในที่ตกต่ำช่างเลวร้าย Dirty Rotten Scandals (2012)
Nelly Yuki trashed me in "Women's Wear Daily."เนลลี่ ยูกิ เล่นฉันซะอ่วมใน"Women's Wear Daily" Dirty Rotten Scandals (2012)
Nelly Yuki trashed me in "Women's Wear Daily."เนลลี่ ยูกิโจมตีฉันใน "เครื่องแต่งกายประจำวันของผู้หญิง" Monstrous Ball (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRASHED    T R AE1 SH T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verhaute; warf wegtrashed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trash \Trash\, v. t. [imp. & p. p. {Trashed}; p. pr. & vb. n.
   {Trashing}.]
   1. To free from trash, or worthless matter; hence, to lop; to
    crop, as to trash the rattoons of sugar cane. --B.
    Edwards.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat as trash, or worthless matter; hence, to spurn,
    humiliate, or crush. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To hold back by a trash or leash, as a dog in pursuing
    game; hence, to retard, encumber, or restrain; to clog; to
    hinder vexatiously. [R.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top