Search result for

*transparent*

(157 entries)
(1.3122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: transparent, -transparent-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transparent[ADJ] ที่มองผ่านได้ง่าย, See also: โปร่งแสง
transparent[ADJ] โปร่งใส
transparent[ADJ] ใสซื่อ, See also: ซื่อสัตย์
transparently[ADV] อย่างโปร่งแสง
transparentness[N] ความโปร่งแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transparent(แทรนซฺแพ'เรินทฺ) adj. โปร่งแสง,โปร่งตา,ใสเหมือนกระจก,ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,เข้าใจง่าย,เห็นชัด,ชัดแจ้ง., See also: transparently adv. transparency n., Syn. clear,obvious,sheer

English-Thai: Nontri Dictionary
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioparent; radiolucent; radiotransparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenolucent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiotransparent; radiolucent; radioparent; roentgenolucent; roentgenoparentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roentgenoparent; radiolucent; radioparent; radiotransparent; roentgenolucentโปร่งรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transparentโปร่งใส [มีความหมายเหมือนกับ lucid ๓] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transparent coverสิ่งปิดโปร่งใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transparent materialวัสดุโปร่งใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsions, Transparentอิมัลชันโปร่งแสง [การแพทย์]
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gels, Transparentวุ้นใส [การแพทย์]
Materials, Transparentวัตถุที่ใส [การแพทย์]
Medium, Transparentตัวกลางโปร่งใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will slip amongst them like a transparent thing.ผมจะแทรกซึมเข้าไป ประดุจเดินไปใน... ...กลีบเมฆ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Am I that transparent?ฉันดูออกง่ายขนาดนั้นเชียวหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
Guess I'm still a little transparentสงสัยว่าข้ายังโปร่งแสงอยู่เล็กน้อยสินะ บาบ้า Spirited Away (2001)
I am transparent.ฉันโปร่งแสง All About Lily Chou-Chou (2001)
In a word, transparentสรุปแล้วใช้ได้ ดีมากเลย Infernal Affairs (2002)
Despite your rather transparent tactics, Brainman, prepare to die.แม้จะมีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างโปร่งใสของคุณ Brainman เตรียมที่จะตาย Cubeº: Cube Zero (2004)
Isn't there some sort of glass or a transparent....ไม่มีพวกกระจกหรือของใสๆ ... Primer (2004)
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย Always - Sunset on Third Street (2005)
Since we know each other, you should be more transparent.เพราะเรารู้จักกันฉะนั้น ผมว่าคุณน่าจะบอกนะ My Girl (2005)
You're not being very transparent, Warden.นายเป็นคน ซื่อๆนะ ,วอร์เดน Manhunt (2006)
Your lies will be all transparent.นายโกหกใครไม่ได้หรอก Cassandra's Dream (2007)
Agent dunham, If I'm not always completely transparent with you, There's a reason.นักสืบดันนั่ม ที่ผมไม่ เปิดเผยทุกอย่างกับคุณ เพราะมันมีเหตุผล The Ghost Network (2008)
Not to mention transparent. well, thank you, grandma.-ไม่ได้หมายถึงเธอหรอกนะ -ไม่เป็นไรครับ Summer Kind of Wonderful (2008)
- You are so transparent.- คุณช่างซื่อสัตย์ AK-51 (2008)
None of it makes any difference to me, because nothing will change the fact that despite your best efforts-- which are completely transparent, by the way--ไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้มันต่างไปจากเดิม สำหรับฉีนหรอก เพราะว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนความจริงที่แสดงถึงความพยายามของเธอ Never Been Marcused (2008)
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ Inkheart (2008)
- Transparent.- ทะลุปรุโปร่ง Pineapple Express (2008)
It is so transparent to even the least perspicacious onlooker that they have prostituted themselves for a few yen.มันเป็นเสียงประหลาดนะ ว่าไหม? พวกโลมาที่เรากำลังฟังเสียงอยู่นี่ ตอนนี้ตายหมดแล้ว The Cove (2009)
[To take a form transparent as air and kill someone] [...kill someone.][ทำตัวล่องหนเหมือนกับอากาศและฆ่าคน] [.. ฆ่าคน] Episode #1.3 (2009)
Awful transparent of you, Sam.ตรงไปตรงมาจนน่ากลัวเลยนะ แซม The Curious Case of Dean Winchester (2009)
I mean, it's a little transparent, but i admire the effort.ฉันหมายถึง มันดูโปร่งใส่กว่าหน่อย แต่ฉันก็ยอมรับถึุงความพยายาม History Repeating (2009)
You're transparent when you're deflecting.นายก็ดูโปร่งใสเวลาที่หันข้างแบบนี้ Unpleasantville (2010)
Hacker is very sophisticated in his job, but he's much more transparent in his personal life.คนที่เชี่ยวชาญในงานมาก แต่เขาซื่อสัตย์ในชีวิตส่วนตัวมาก The Predator in the Pool (2010)
I apologize for being so transparent.ผมต้องขออภัย ที่ทำให้ต้องมาชี้เเจงความชัดเจน Más (2010)
Am I being transparent? Tell me if I'm being at all ambiguous.ฉันเป็นคนโปร่งใสไหม บอกฉันมาสิ ถ้าฉันพูดอะไรที่มันคลุมเครือ Episode #1.2 (2010)
LET ME SHOW YOU WHAT I MEAN. ALTHOUGH THE BOTTOM OF THE WINEGLASS IS TRANSPARENTดังนั้นเราจึงต้องมองหาสิ่งอื่น Beyond the Darkness (2010)
Am I that transparent?อ่านขาดผมเสมอเลยหรอ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Even though you're so urgent, it's so transparent.ถึงคุณจะจัดการอย่างรวดเร็ว แต่ก็น่าจะโปร่งใสหน่อยนะ Episode #1.14 (2010)
Masks are supposed to cover faces, but this one's transparent.หน้ากากมีไว้ปกปิดใบหน้า แต่อันนี้โปร่งใส Episode #1.6 (2010)
It appears transparent and is extremely thin allowing visualization of muscles and individual muscle fibers.เห็นชัดว่าโปร่งแสง ผิวหนังบางเป็นพิเศษ มองเห็นมัดกล้ามเนื้อ และเส้นใยของกล้ามเนื้อ Green Lantern (2011)
It's all transparent.ทุกอย่างชัดเจน City Hunter (2011)
Why are you so unreasonable, so transparent?ทำไมเธอไม่มีเหตุผลอย่างงี้? ทำไมคิดอะไรตื้นๆ? Episode #1.2 (2011)
There's no bouquet. It's completely transparent.ไม่มีกลิ่น ใสบริสุทธิ์ The Adventures of Tintin (2011)
NO. OUR WORLD IS NOT MORE TRANSPARENT NOW.โลกเราไม่ได้โปร่งใสอีกต่อไป Skyfall (2012)
Maybe 30, 40 inches, with transparent skin.น่าจะยาวสัก 30-40 นิ้ว ผิวของมันโปร่งแสงด้วย Prometheus (2012)
Transparent.-มันชัดเจน A Scandal in Belgravia (2012)
If you want to get to a man like Arbogast, you have to be a little more creative and a little less transparent.ถ้าคุณต้องการเข้าถึง คนอย่าง อาร์บอกัส คุณต้องมีความสร้างสรรค์กว่านี้ และใสซื่อน้อยกว่านี้ It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Do you really think another transparently manipul...เธอคิดจริง ๆ เหรอว่า การล่อหลอกที่เห็นได้ช... The Shiny Trinket Maneuver (2012)
In this context they're asking for transparent business practices from the government and the corporations.มันก็แค่ คำเปรียบเทียบ นะ พวกเขา ถามถึง การทำธุรกิจ ด้วยความชัดเจน โปร่งใส ระหว่าง รัฐบาล และ บริษัท ต่างหาก Time's Up (2012)
They say he's in some kind of transparent casing made from the venom coming out of his claws.พวกนั้นบอกว่าเขาอยู่ในเยื่อใสๆที่เกิดจาก พิษที่ออกมาจากกรงเล็บของเขา Master Plan (2012)
Your leers are quite transparent.สายตาคุณมันฟ้อง Nor'easter (2012)
♪ just relax ♪ You are so transparent, Blair.เธอน่ะมองออกง่ายจะตายไป แบลร์ Dirty Rotten Scandals (2012)
You know, Mr. Winger, your pathetic attempts to suck up to me are a wee bit transparent.รู้มั้ย คุณวิงเกอร์ ความพยายามอันน่าสมเพชของคุณ ในการโน้มน้าวผมมันชักจะชัดขึ้นทุกที Intro to Knots (2013)
We'll put in transparent. James, what are you doing?เราจะใส่ในของใส เจมส์, คุณทำอะไรเนี่ีย? Man's Best Friend with Benefits (2013)
Cockiness masking fear. How transparent.นายกลัวหรอ ฉันเห็นได้น่ะ True Lies (2013)
I assure you, the United States government will conduct a vigorous and transparent investigation of this incident.ชั้นจะทำให้คุณมั่นใจ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา จะควบคุมอำนาจ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
The opening contracted to a pinhole covered by a protective transparent membrane.การเปิดตัวที่จะรูเข็มปกคลุม โดยป้องกันเยื่อโปร่งใส Some of the Things That Molecules Do (2014)
In the eyes of primitive fish the transparent gel near the pinhole formed into a lens.ในสายตาของปลาดั้งเดิม, เจลใสใกล้รูเข็มกลายเป็นเลนส์ Some of the Things That Molecules Do (2014)
He tried hundreds of different transparent chemicals and objects... but saw nothing through the eyepiece.เขาพยายามหลายร้อยที่แตกต่างกัน สารเคมีและวัตถุโปร่งใส แต่ไม่เห็นอะไรผ่านช่องมองภาพ The Electric Boy (2014)
You're so transparent.แม่จะซื่อไปไหน Demolition (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transparentThis transparent liquid contains a sort of poison.
transparentThis transparent liquid contains poison.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งใส[V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
โปร่งบาง[V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
แจ๋ว[ADJ] clear, See also: transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent, Example: น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ, Thai definition: ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว
โปร่งใส[ADJ] transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
ตลอดปลอดโปร่ง[ADV] through, See also: clear, transparent, safely, Example: คนเราเมื่อเวลาเคราะห์ดีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตลอดปลอดโปร่งไปหมด, Thai definition: อย่างเป็นไปโดยง่าย, อย่างไม่มีอุปสรรค
ทะลุปรุโปร่ง[ADV] clearly, See also: completely, transparently, Example: เราควรทำความเข้าใจปัญหาของเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง, Thai definition: อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด
แก้ว[N] glass, See also: crystal, mica, transparent or translucent object, Example: จานใบนี้ทำด้วยแก้วไม่ใช่พลาสติก, Count unit: ใบ, Thai definition: หินแข็งใส แลลอดเข้าไปข้างในได้ ได้แก่จำพวกเพชรพลอย, ของที่ทำเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของที่ได้จากการใช้ทรายขาวเป็นส่วนประกอบสำคัญมาหลอมกับสารที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม ออกไซด์ของแคลเซียม แล้วมีลักษณะเช่นนั้น
ใสแจ๋ว[ADJ] transparent, See also: seen through, visible, Ant. ขุ่น, มัว, Example: ลูกกวางนี้น่ารักจริงๆ ฉันเห็นแล้วรู้สึกชอบใจดวงตาโตใสแจ๋วของมันมาก, Thai definition: ใสจนเห็นข้างใน
ใสแจ๋ว[V] be clear, See also: be transparent, Ant. ขุ่น, มัว, Example: น้ำทะเลใสแจ๋วราวกับกระจก, Thai definition: ใสจนเห็นข้างใน
ใส[V] be transparent, See also: be clear, be crystalline, Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง, Ant. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด, Example: ยามเที่ยงน้ำทะเลหน้าเกาะใสราวกับมีกระจกเงาบานใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, Thai definition: แจ่ม, ไม่ขุ่น, ไม่มัว
ใส[ADJ] transparent, See also: crystal, clear, Syn. บาง, โปร่ง, โปร่งใส, โปร่งแสง, Ant. ขุ่น, มัว, ดำ, มืด, Example: กระจกแว่นตาอาจทำด้วยแก้วธรรมดา หรือวัสดุใสก็ได้, Thai definition: แจ่ม, ไม่ขุ่น, ไม่มัว
แจ่ม[V] bright, See also: clear, shining, glowing, light, transparent, Syn. แจ้ง, กระจ่าง, ใส, ชัดเจน, Ant. มัว, มัวหมอง, Example: วันนี้ท้องฟ้าแจ่มคิดว่าฝนจะไม่ตกแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide
ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง[n. exp.] (phīseūa fā khīt hok pīk jāng) EN: Transparent Sixline Blue   
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent   
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative   FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through   FR: transparent ; limpide
โปร่งตา[adj.] (prōngtā) EN: transparent   
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded   FR: clair ; limpide ; transparent
ใสแจ๋ว[adj.] (saijaeo) EN: transparent   FR: limpide
ตลอดปลอดโปร่ง[adv.] (taløt pløtprōng) EN: through ; clear ; transparent ; safely   
ทะลุปรุโปร่ง[adv.] (thalupruprōng) EN: clearly ; completely ; transparently   
ตัวโปร่งแสง[n. exp.] (tūa prōngsaēng) EN: transparent body   
อย่างโปร่งใส[adv.] (yāng prōngsai) EN: transparently   FR: de manière transparente

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSPARENT    T R AE0 N S P EH1 R AH0 N T
TRANSPARENTLY    T R AE0 N S P EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transparent    (j) (t r a1 n s p a1 r @ n t)
transparently    (a) (t r a1 n s p a1 r @ n t l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Transparent {n}reproducible copy [Add to Longdo]
Transparent {n}transparentness [Add to Longdo]
Transparent {n}; Spruchbanner {n}banner [Add to Longdo]
durchschaubar {adj} | leicht durchschaubar; offensichtlich | leicht durchschaubar; verständlich | eine leicht durchschaubare Lügeclear; transparent | perfectly clear | easily comprehensible | a lie that is easy to see through [Add to Longdo]
durchsichtig {adj}transparent [Add to Longdo]
durchsichtig {adv}transparently [Add to Longdo]
erkennbartransparent [Add to Longdo]
halbdurchsichtigsemitransparent [Add to Longdo]
leuchtend; transparentlucent [Add to Longdo]
offensichtlich {adv}transparently [Add to Longdo]
transparent; durchsichtig {adj} | transparenter; durchsichtiger | am transparentesten; am durchsichtigstentransparent | more transparent | most transparent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]
トランスペアレント[, toransupearento] (n) {comp} transparent [Add to Longdo]
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper) [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
玉瑛[ぎょくえい, gyokuei] (n) crystal; transparent gem [Add to Longdo]
見え見え[みえみえ, miemie] (n,adj-no) obvious; transparent [Add to Longdo]
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]
見抜ける[みぬける, minukeru] (v1) to be transparent; to be penetrable [Add to Longdo]
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick [Add to Longdo]
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen [Add to Longdo]
澄む(P);清む[すむ, sumu] (v5m,vi) to clear (e.g. weather); to become transparent; (P) [Add to Longdo]
素通し[すどおし, sudooshi] (n) transparent; plain (glass or glasses) [Add to Longdo]
透き通る[すきとおる, sukitooru] (v5r,vi) to be(come) transparent; (P) [Add to Longdo]
透く[すく, suku] (v5k,vi) to be transparent; to leave a gap [Add to Longdo]
透ける[すける, sukeru] (v1,vi) to be transparent; to show through [Add to Longdo]
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] (n) {comp} transparent (data) [Add to Longdo]
透過モード[とうかモード, touka mo-do] (n) transparent mode [Add to Longdo]
透過画像[とうかがぞう, toukagazou] (n) (1) {comp} computer image with a transparent background; (2) transmission image (X-ray image, etc.) [Add to Longdo]
透過的[とうかてき, toukateki] (adj-na) {comp} transparent [Add to Longdo]
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] (n) {comp} transparent (data) [Add to Longdo]
透視図[とうしず, toushizu] (n) transparent view; perspective drawing [Add to Longdo]
透明水彩[とうめいすいさい, toumeisuisai] (n,adj-no) watercolor; transparent watercolor (as opposed to gouache); aquarelle [Add to Longdo]
透明体[とうめいたい, toumeitai] (n) a transparent body [Add to Longdo]
導管実体[どうかんじったい, doukanjittai] (n) pass-through entity (legal term); look-through entity; (fiscally) transparent entity [Add to Longdo]
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P) [Add to Longdo]
半透明[はんとうめい, hantoumei] (adj-na,n,adj-no) semi-transparent; translucent [Add to Longdo]
半透明体[はんとうめいたい, hantoumeitai] (n) semitransparent body; translucent body [Add to Longdo]
無色透明[むしょくとうめい, mushokutoumei] (n,adj-na,adj-no) colorless and transparent [Add to Longdo]
明朗会計[めいろうかいけい, meiroukaikei] (n) clear accounting; honest accounting (billing); transparent billing practices (in restaurant and bar charges, etc.) [Add to Longdo]
溜め塗り;溜め塗[ためぬり, tamenuri] (n) lacquering technique that uses a coloured-lacquer undercoating and a transparent-lacquer topcoat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, / ] bright and easily understood; clear; transparent [Add to Longdo]
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] translucent; semitransparent [Add to Longdo]
透光[tòu guāng, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄤ, ] transparent; translucent [Add to Longdo]
透明[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] transparent; open (non-secretive) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
透過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
透過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transparent \Trans*par"ent\, a. [F., from LL. transparens,
   -entis, p. pr. of transparere to be transparent; L. trans
   across, through + parere to appear. See {Appear}.]
   1. Having the property of transmitting rays of light, so that
    bodies can be distinctly seen through; pervious to light;
    diaphanous; pellucid; as, transparent glass; a transparent
    diamond; -- opposed to {opaque}. "Transparent elemental
    air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Admitting the passage of light; open; porous; as, a
    transparent veil. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Translucent; pellucid; clear; bright; limpid; lucid;
     diaphanous. See {Translucent}.
     [1913 Webster] -- {Trans*par"ent*ly}, adv. --
     {Trans*par"ent*ness}, n.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 transparent
   lucent
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Transparent (n) , s.(n )
   banner; reproducible copy; transparentness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top